Activiteiten

De plannen voor Hof ter Walle illustreren opnieuw het gebrek aan ernst en echt overleg over de toekomst van het erfgoed van Doel en polder.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de bevoegde administratie ernstige bezwaren geuit bij de plannen voor de restauratie van Hof ter Walle. De Erfgoedgemeenschap dringt al jaren aan op een restauratie van de beschermde hoeve uit de 18de eeuw die al 10 jaar staat te vervallen maar de huidige plannen die op tafel liggen doen volgens de vereniging ernstig afbreuk aan de historische waarde van de site.

De historische hoeve met bijgebouwen te Oud Arenberg 73 in Kieldrecht was meer dan tien jaar geleden de inzet van een hevige strijd tussen actievoerders die tot in de nok van de majestueuze schuur kropen en zich daar vastbonden, gesteund door erfgoedverenigingen enerzijds, en de Vlaamse overheid anderzijds. Bij de Vlaamse natuuradministratie was men van mening dat de hoeve met haar monumentale schuur een negatieve impact had op het nabijgelegen natuurcompensatiegebied Putten-West. Er werd een sloopaanvraag ingediend en er werd ook twee keer een begin gemaakt met de sloop. Iets wat herhaaldelijk tot harde confrontaties leidde met actievoerders en tussenkomst van politie vereiste. De beroering die dit teweeg bracht zorgde ervoor dat de toenmalige minister van Erfgoed, Geert Bourgeois (N-VA) Hof ter Walle uiteindelijk beschermde als monument. Maar instandhoudingswerken bleven uit. De dakbedekking was reeds weggenomen en delen van de schuur waren na een dollemansrit door een tractor van de afbraakfirma zwaar beschadigd, zodat in 2012 de monumentale 18de eeuwse schuur helemaal instortte. Sindsdien gebeurde er niets meer en zakte Hof ter Walle steeds verder weg.

In die zin is de aankondiging van de restauratie goed nieuws. Maar de waardering en het respect voor deze voor de streek unieke site komt in de plannen niet tot uiting.

De plannen betreffen niet alleen een restauratie van de site maar vooral een herinrichting in functie van gebruik door de Administratie Natuur & Bos (ANB)  die overigens te kennen geeft dat de huidige site niet voldoet aan haar behoeften. Om daaraan te verhelpen wil men voorafgaand een nieuw volume bouwen op de historische site die moet dienen als opslagplaats voor voertuigen, aanhangwagens en materiaal. Het bouwen van een nieuwe moderne schuur op het terrein is ook in tegenspraak met de oorspronkelijke argumentatie dat alle bebouwing nefast zou zijn voor het natuurgebied. Bovendien wil met het woonhuis opdelen om er een kantoor met vergaderruimte en kleedkamers in onder te kunnen brengen, terwijl ook het woonhuis uitzonderlijke erfgoedelementen bezit. Bepaalde erfgoedelementen – zoals de centrale kassei en mestvaalt op het erf- die de site mede haar betekenis geven worden gewoonweg genegeerd. In functie van de zware machines die er moeten kunnen op- en afrijden wil men er zelfs een naadloze niet-waterdoorlatende betonvloer gieten.

Het is duidelijk dat niet ernstig is nagedacht over de eigenlijke restauratie van de oorspronkelijke site. Voor de site werden geen alternatieven onderzocht en het werd niet afgetoetst met de lokale erfgoedwerkers. Het is een keuze die louter en alleen in functie staat van het onderbrengen van het ANB-wagenpark. Dat een van de meest unieke sites in de regio louter dienst zal doen voor het onderbrengen van zware machines en kantoorruimte valt moeilijk te begrijpen. Te meer daar er in de buurt verschillende moderne schuren en hangars leeg staan die perfect beantwoorden aan de behoefte tot stalling van grote machines.

De EGD&P vraagt dat prioriteit wordt gegeven aan restauratie van het door verwaarlozing en nalatigheid deels ingestorte en onderkomen beschermde monument en dat wordt afgezien van het bijbouwen van nieuwe volumes of een opdeling van het historische woonhuis. Tot slot drukken we de wens uit dat er met betrekking tot het rurale erfgoed in de onmiddellijke omgeving een plan van aanpak komt. Als basis voor deze visie kan nog steeds de Rurale Erfgoedstudie van 2013 dienen die de overheid zelf had besteld naar aanleiding van de bescherming van Hof ter Walle. Uit deze studie blijkt de uitzonderlijke waarde van het rurale polderlandschap met dijken, hoeves en landarbeidershuisjes. Samen met Hof ter Walle vormen deze gebouwen binnen het polderlandschap een uniek geheel zoals het nog zelden bestaat in Vlaanderen.

Hof ter Walle kan mits een andere benadering – als levend heemerf met educatieve erfgoed- en agrarische natuurinvulling – in plaats van een obstakel voor natuur een bemiddelaar zijn tussen het nieuwe en het historische landschap. De Erfgoedgemeenschap had deze idee graag verdedigd bij de bevoegde instanties, maar heeft daar nooit de kans toe gekregen. Wij zagen ons daarom genoodzaakt de bezwaarprocedure te gebruiken, maar hopen dat dat in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Een verbindende aanpak kan een begin zijn voor een nieuw evenwicht tussen erfgoed, natuur en landbouw en de plaatselijke bevolking weer betrekken en verzoenen.

Johan De Vriendt
namens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vzw

 

 

Gemeente Beveren wil zich engageren als ‘Dementievriendelijke gemeente’. De gemeente zal, samen met haar partners, via verschillende initiatieven dementie meer bespreekbaar maken en

personen met dementie, hun familie en hun mantelzorgers ondersteunen.

Infostand van Bib Beveren met een selectie uit hun uitgebreid dementievriendelijk aanbod. Deze infostand staat in Bib Beveren tot en met oktober. De bib medewerkers helpen bezoekers die informatie zoeken over dementie of inspiratie om aan de slag te gaan met mensen met dementie, graag op weg.

Op de foto v.l.n.r. schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck, senioren- en armoedecoördinator van gemeente Beveren Véronique Herremans en Vera Reyns, bib medewerker van Bib Beveren.

Bib Beveren en de Beverse woonzorgcentra zijn trouwens op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen voor bewoners van de woonzorgcentra in Beveren, dit zowel bij bewoners met en zonder

dementie. Vrijwilligers zijn welkom op de infovergadering in Bib Beveren op 28 oktober om 20 uur. Gratis, maar op voorhand aanmelden per mail: bibliotheek@beveren.be.

Op de foto voorleesvrijwilliger Greet Mathys die op regelmatige basis voorleest in WZC De Notelaar.

Hier leest ze voor aan Magda Mertens (midden) en Simone De Regter (rechts op de foto).

Op zondag 19 september vond in Hof ter Saksen het 2-jaarlijks oogstfeest plaats met kinderanimatie, begeleide bezoeken in de boomgaard, Beeldig Hof Ter Saksen en diverse infostands.

Dienst Natuurontwikkeling van gemeente Beveren kon rekenen op enthousiaste partners om van het evenement een feest te maken: Ferm Beveren, Nationale Boomgaardstichting, Wase Imkersbond, Velt Waasland, Erfpunt Waasland en Natuurpunt Kern Beveren.

Tijdens het Oogstfeest konden bezoekers deelnemen aan de wedstrijd ‘De appel valt niet ver van de boom’ waarbij de antwoorden terug te vinden waren bij de standhouders.

De 9 winnaars konden de middag zelf hun prijs, geschonken door de deelnemende standhouders, in ontvangst nemen.

 

gedeelde 1 ste plaats: Karien Van Leemput / Henri Raeymakers
2de familie Van Couteren
gedeelde 3de plaats:. Martine Anné / Josiane Callaer
4de Rosalie Van Bogaert
5de Mila Goossens
6de Nathalie Yvin
7de Ann De Block

Autoloze zondag 19 september klik hier voor info

Opnieuw het loop-en wandelevent Dwarsdoor Beveren dit jaar
Jaarlijkse Autovrije Zondag met tal van activiteiten op en rond de Grote Markt
Bravo Velo,applaus voor onze fietsende inwoners!
DienstMobiliteit| Sportdienst
01|09|2021

Info Dwars door Beveren klik hier

 

Gemeente Beveren ondersteunt de vraag voor een conflictvrije fietsverbinding over de E34.
Dienst Communicatie 12|08|2021

Gemeente Beveren ondersteunt de vraag voor een conflictvrije fietsverbinding over de E34 tussen Kallo en Beveren. Dat geeft het gemeentebestuur te kennen naar aanleiding van de petitie van Fietsersbond Beveren na twee dodelijke fietsongevallen.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “We betreuren de fietsongevallen en betuigen ons medeleven aan de families en slachtoffers. We zijn ook vragende partij voor een veilige fietsverbinding tussen Beveren en Kallo. De fietsbrug is een geschikte oplossing voor het woon-werkverkeer van en naar de Waaslandhaven en verbindt ook beide gemeenten op een veilige, duurzame manier.”

Zowel binnen de regionale mobiliteitsplannen van Vervoerregio Antwerpen als tijdens de vele lopende processen van Haventracé en GRUP E34-West dringt gemeente Beveren al jaren aan op veilige kruisingen van de E34 voor fietsers.

Schepen Van Roeyen: “Wij willen niet wachten tot de start van de werken aan de E34, maar vragen een oplossing die de veiligheid van de fietsers al op korte termijn garandeert. Enkel zo kunnen we geloofwaardig bijdragen aan een noodzakelijke verandering naar duurzaam weggebruik. We ondersteunen dan ook ten volle het voorstel om de noodbrug in Zwijndrecht te verplaatsen naar het complex Melsele/Kallo.”

 

Internationaal Straattheaterfestival ook dit jaar onder de vlag van Beveren Buiten
Dienst Projectcoördinatie
12|07|2021

 

Geen Beverse Feesten dit jaar, en ook het zeer gesmaakte Internationaal Straattheaterfestival zal om gekende reden dit jaar niet doorgaan, althans niet onder de gekende vorm in het centrum van Beveren. De dienst Evenementen van gemeente Beveren die het festival jaarlijks organiseert, vaart dit jaar mee onder de vlag van Beveren Buiten en kon op die manier toch een bijzonder knappe affiche met straattheater samenstellen. De meeste voorstellingen vinden plaats op het terrein van Beveren Buiten aan het park van Hof ter Saksen, maar voor het eerst trekken een aantal  voorstellingen ook langs enkele deelgemeenten! Aftrap op donderdag 15 juli in Kallo!

 

 

Première voor België

In het openluchttheater aan Hof ter Saksen zullen eind augustus enkele wereldtoppers te zien zijn zoals het wereldbefaamde cie Les P’tis Bras uit Frankrijk. Maar eerst komt het straattheater in de deelgemeenten Kallo, Vrasene, Kieldrecht en Verrebroek aan de beurt. Met nu donderdag in Kallo meteen een Belgische première voor het Spaanse gezelschap Projecto Kavauri en daarna humoristische luchtacrobatie met de Amerikaan Noah! Daarnaast kan je deze zomer nog gezelschappen bewonderen uit onder meer Guinee, Chili, Frankrijk en Zwitserland. Uiteraard komen ook enkele Belgische toppers langs.

 

Schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen: “Na de annulatie van het straattheaterfestival vorig jaar, beloofden we alle geboekte artiesten dat ze dit jaar mochten herkansen. Dat corona zo lang de actualiteit zou bepalen, was natuurlijk niet voorzien. Vanaf dat bleek dat een ‘normale’ editie ook dit jaar niet mogelijk was, zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een alternatief. Na veel puzzelen, plannen en schrappen hebben we de meeste artiesten toch een plaatsje kunnen geven in dit zomerprogramma waar we best fier op mogen zijn.”

 

Ook in de deelgemeenten

“Bovendien hebben we van de nood een deugd gemaakt. Het idee om ook de mensen in de deelgemeenten te laten genieten van straattheater van de bovenste plank, ligt al enkele jaren op tafel. Het anders inplannen van onze artiesten gaf ons de opportuniteit om dat idee dit jaar ook waar te maken. Hopelijk kunnen we het opentrekken van Beveren Buiten en Beverse Feesten naar de deelgemeenten ook in de komende jaren verderzetten,” vult schepen Van Roeyen aan.

 

reservatie en registratie

 • Wie de straattheatervoorstellingen in het openluchttheater in Hof ter Saksen wenst bij te wonen, moet op voorhand te reserveren via www.beverenbuiten.be.
 • Voor de voorstellingen in de deelgemeenten kan men zich ter plaatse registeren.

Meer info via www.beveren.be of www.beverenbuiten.be

 

 

Programma

Donderdag 15 juli - Beveren Buiten in Kallo (parking Kallodam)

 • Projecto Kavauri (SP) – Kavauri (15 en 19 uur)
 • Noah (VS) – Sway Pole (16 en 20 uur)
 • De Zeepbellen Compagnie (BE) - Zeepbellen maken (workshop) + Zeepbellenman op stelten

 

Woensdag 21 juli Beveren - Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

In samenwerking met GROS en Rode Kruis OC Beveren

 • Ikiyago Legacy (BU) - Les Tambours du Burundi
 • Amoukanama (GN) – Kavauri

 

Woensdag 18 augustus - Beveren Buiten in Vrasene (GBS De Oogappel, ingang Cauwenstraat)

 • Martin Forget (Can.) – Resto La Table (15 en 19 uur)
 • Joeps (B) – De verleiding (15.30 en 19.30 uur)
 • Duo Vilja (Rusland/B) – Technitis (16 en 20 uur)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)

 

Zaterdag 21 augustus Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

 • Tempo d’Eole (B) – Archibald en Goran (15 en 19 uur)
 • Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent (F) – Face A: Block Party (16 en 20 uur)

 

Dinsdag 24 augustus - Beveren Buiten in Kieldrecht, (Scouts Sint-Michiel, Oud Arenbergstraat 88)

 • Compagnie Les Malles (CH) – Manto (15 en 19 uur)
 • TeaTime Company (IRL/NL/B) – Stick-Stok (16 en 20 uur)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)

 

Donderdag 26 augustus - Beveren Buiten in Verrebroek ( Chiro Judokus, Rijkstraat 73)

 • Piet Kusters (B) en Stefan Paridaen (B) – Mentalisme show (15 en 19 uur)
 • Circo a la Maleta (Chili/B) – Explosive duo: “Ça va Peter” (16 en 20 uur)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)

 

Vrijdag 27 augustus Bevern Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

 • Cie One Shot (B) – One Shot! (20 uur)
 • Cie Les P’tis bras (F) – Bruit de Coulisses (21 uur)

 

Zondag 29 augustus Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

 • Cie Puéril Peril (F) – Bankal (15 uur)
 • Cirque Exalté (F) – Furieuse Tendresse (16 uur)

 

Meer info over de voorstellingen

Donderdag 15 juli - Beveren Buiten in Kallo, Parking Kallodam

 • Noah (VS) - Sway Pole
  Slome duikelaar en nog dronken ook. Noah houdt wel van een borrel en klimt dan graag in die hoge lantaarnpaal. Zes meter hoog en nog flexibel ook. In het topje haalt hij de raarste fratsen uit en hij schiet alle kanten op. Soms moet hij zich vastgrijpen aan de gekste dingen om zich staande te houden. Desnoods aan het publiek. Wees gewaarschuwd!

 

 • Projecto Kavauri (SP) – Kavauri
  Twee personages ontmoeten elkaar. Door middel van acrobatiek, de balans, humor, beweging en de manipulatie van appels, willen ze een aangename omgeving creëren waar genieten van het hier en centraal staat. De artiesten maken samen met het publiek een  reis naar het hart van het circus.

 

 • De Zeepbellen Compagnie (BE) - Zeepbellen maken (workshop) + Zeepbellenman op stelten
  Dokter Bubbels neemt kinderen mee in de wereld van indrukwekkend mooie zeepbellen. Tijdens deze workshop leren de kinderen reuzen-zeepbellen maken. Dr. Bubbels leert hen de kneepjes van het vak.

 

Woensdag 21 juli Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

In samenwerking met GROS en Rode Kruis OC Beveren

 

 • Amoukanama (GN) – Amoukanama travels
  Een groep Guineese acrobaten die kinderen laat dromen om letterlijk de lucht in te vliegen. Salto’s, flips, menselijke piramides en ongelooflijk flexibele figuren… begeleid door muzikanten op de djembé en de doundoun, wordt de ruimte omgetoverd in een dynamische wervelwind die niemand onbewogen laat. Ritmes die zo aanstekelijk werken voor het publiek dat ze misschien ook wel beginnen mee te doen?

 

 • Ikiyago Legacy (BU) - Les Tambours du Burundi
  Een tamboerspeler begeeft zich naar het midden en krijgt zo telkens de hoofdrol waarin hij het tempo en ritme bepaalt door zijn dans en muziek, alle andere tamboerspelers stemmen zich af op hem in het zingen, dansen en de percussies. Ieder spektakel krijgt zo een steeds andere inhoud.

 

Woensdag 18 augustus Beveren Buiten in Vrasene, GBS De Oogappel, ingang Cauwenstraat

 • Martin Forget (Can.) – Resto La Table (15 en 19 uur)
  De onhandige ober Martin werkt bij Resto La Table. Elke ochtend veegt hij de vloer, wast de laatste vuile glazen van de dag ervoor en begint hij de tafel te dekken, maar … . (25 min.)
 • Joeps (B) – De verleiding (15.30 en 19.30 uur)
  “Er zijn te veel manieren om een meisje te versieren.” Dit zie je in deze leuke clowneske voorstelling die vol zit van circustheater, improvisatie, interactie en hedendaagse clownerie met ballonnen. (30 min.)

 

 • Duo Vilja (Rusland/B) – Technitis (16 en 20 uur)
  In deze familievoorstelling neemt de techniek ons leven over en ervaar je hoe we hiermee kunnen omgaan. Luchtacrobatie, dans en visuele humor met origineel gecomponeerde live muziek. (30 min.)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)
  Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar.

 

Zaterdag 21 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen

 • Tempo d’Eole (B) – Archibald en Goran (15 en 19 uur)
  Tijdens deze familievoorstelling, met een link naar het beroemde paardencircus van weleer, kan je je laten overdonderen door de elegantie van de paarden en de behendigheid van de acrobaten. ( 20 min.)
 • Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent (F) – Face A: Block Party (16 en 20 uur)
  Een zeer fysieke voorstelling vol hiphop en circus! Schroefrotaties vlakbij de grond wisselen elkaar af met prestaties aan de linten en aan de hoepel. Breakdance gaat de strijd aan met de zwaartekracht. (20 min.)

 

Dinsdag 24 augustus - Beveren Buiten in Kieldrecht, Scouts Sint-Michiel, Oud Arenbergstraat 88

 • Compagnie Les Malles (CH) – Manto (15 en 19 uur)
  De geliefden Georges en Victoria worden een dagje ouder en blikken terug in de tijd. Door de poppenspelers herbeleven ze even hun jeugd en laten ons met een mix van poëzie, dans en spel, hiervan genieten. (30 min.)

 

 • TeaTime Company (IRL/NL/B) – Stick-Stok (16 en 20 uur)
  Drie artiesten, elk met hun eigen stok, ontdekken circusdisciplines op een nieuwe manier. Ze plagen en helpen elkaar, maken leuke creaties en balanceren met de stokken en met zichzelf. (20 min.)

 

 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)
  Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar.

 

Donderdag 26 augustus - Beveren Buiten in Verrebroek, Chiro Judokus, Rijkstraat 73

 • Piet Kusters (B) en Stefan Paridaen (B) – Mentalisme show (15 en 19 uur)
  Deze finalisten van Belgium’s Got Talent proberen de gedragingen en keuzes van de jongsten uit het publiek te voorspellen en te beïnvloeden. Een humoristische, visuele en interactieve show mét kinderen voor volwassenen. (40 min.)

 

 • Circo a la Maleta (Chili/B) – Explosive duo: “Ça va Peter” (16 en 20 uur)
  Het doel van dit enigszins excentriek koppel is zo veel mogelijk ballons te laten knallen. Ze gebruiken hiervoor diverse circustechnieken. Ze zijn hierbij bijzonder vindingrijk en verrassend talentvol. (30 min.)

 

 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)
  Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar.

 

 

Vrijdag 27 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen

 

 • Cie One Shot (B) – One Shot! (20 uur)
  Een Chinese mast, ballen, een plank, een boormachine, vijf bijlen, … met twee artiesten die zichzelf en elkaar bang maken. Een voorstelling met blues en rockmuziek waarin gegleden, gehakt en op elkaar ingehakt wordt en waarin ook het (on)evenwicht op de proef gesteld wordt. (30 min.)

 

 • Cie Les P’tis bras (F) – Bruit de Coulisses (21 uur)
  De artiesten maken zich achter het scènedoek in alle intimiteit klaar. Sssst … het doek gaat op! Tijd voor deze fantastische ‘barokke’ voorstelling met artiesten die zich tijdens spectaculaire (lucht)acrobatie volop geven. (45 min.)

 

 

Zondag 29 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen

 • Cie Puéril Peril (F) – Bankal (15 uur)
  Twee vrienden gaan risico’s niet uit de weg. Op hun wankele constructies zijn het ware stuntmannen. Ze zoeken naar het evenwicht op de grens tussen het gevaar en de val. Een duizelingwekkende experimentele prestatie. (40 min.)

 

 • Cirque Exalté (F) – Furieuse Tendresse (16 uur)
  ‘Furieuse Tendresse’ is een schreeuw. Op het ritme van ruige rock geniet je van intense (partner)acrobatie, jongleren en trapeze. Een feest van de vrijheid met Patti Smith als soundtrack. (45 min.)

 

 

 

PFOS: resultaten bodemstalen Beveren zijn bekend.
Dienst Communicatie
21|06|2021

De PFOS-verontreiniging vanuit de site van 3M in Zwijndrecht deed ook alle alarmbellen afgaan in Beveren. Daarom gaf het college van burgemeester en schepenen van de gemeente snel opdracht om een aantal bodem- en grondwaterstalen te nemen en te analyseren. De resultaten van de bodemstalen zijn nu bekend. Op die van het grondwater is het wachten tot het einde van deze maand.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Toen wij weet kregen van de PFOS-vervuiling in en rond de 3M-site in Zwijndrecht, hebben we onmiddellijk besloten om ook onze eigen data te verzamelen. Daarom gaven we opdracht aan een gespecialiseerde firma om op verschillende plaatsen op ons grondgebied bodem- en grondwaterstalen te nemen en om die zo snel mogelijk te analyseren.”

Er werden stalen genomen in de Kloetstraat, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de Kalishoekstraat en langs de N70. Van drie van de vier bodemstalen zijn de resultaten nu bekend. Het blijft nog heel even wachten op de resultaten van het staal in de Kalishoekstraat.

“Zoals kon verwacht worden, hebben ook wij in de bodem overal PFOS teruggevonden”, zegt Van de Vijver. “Uiteraard kunnen we niet van goed nieuws spreken, maar de resultaten tonen gelukkig aan dat de vervuiling in Beveren minder groot is dan in het naburige Zwijndrecht. De gemeten concentraties liggen toch vele malen lager dan daar, wat ergens ook wel logisch is aangezien we toch verder van de bron gelegen zijn.”

De resultaten van de drie bodemstalen overschrijden nergens de bodemsaneringsnormen voor woongebieden. Dat is helaas wel het geval voor de normen opgelegd in agrarisch en natuurgebied. Die normen zijn bijna 5 maal strenger en worden in alle stalen overschreden.

Op de resultaten van de grondwaterstalen is het nog wachten tot het einde van de maand.

“Er staat sowieso nog extra onderzoek in onze gemeente op de planning van de Vlaamse opdrachthouder. Zo zullen er bloedafnames gebeuren bij mensen in een straal van 3 km omheen 3M, wordt er een humaan biomonitoringsprogramma opgestart en werden er in opdracht van 3M in de ruimere omgeving nog bijkomende bodemstalen genomen.”, gaat Van de Vijver verder. “Dit betekent uiteraard niet dat wij deze zaak zullen laten rusten.  We blijven in nauw overleg met Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de aanpak van deze verontreiniging, om de gezondheid van onze inwoners te beschermen. We zullen onze resultaten met hem bespreken en indien nodig zullen er nog extra stappen ondernomen worden.”

FOTOWEDSTRIJD DAVIDSFONDS BEVEREN-ZUID
i.s.m. FRAGMA13
THEMA: MIJN DORP, MIJN THUIS

Organisatie
Tijdens het evenement Vers Geperst van Davidsfonds Beveren-Zuid in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 zullen de resultaten van de fotowedstrijd #MIJNDORPMIJNTHUIS, georganiseerd door Davidsfonds Beveren-Zuid i.s.m. FRAGMA13, getoond en tentoongesteld worden in de gemeentelijke polyzaal, Pastoor Verwilghenplein, Haasdonk.

Aan de wedstrijd worden vier prijzen verbonden: een publieksprijs en drie juryprijzen, in de categorieën monochroom, kleur en ‘jonger dan 18 jaar’.

De prijzen zullen op zondag 3 oktober 2021 om 17u00 uitgereikt worden in de aanwezigheid van de genomineerde fotografen, de juryleden en  het bestuur van Davidsfonds Beveren-Zuid en FRAGMA13. De winnende fotografen zullen uitgenodigd worden over hun winnende foto te spreken.

Doeleinden

 • Een groot publiek bewust maken van de kracht en geborgenheid van de eigen plek.
 • Een uitnodigende, toegankelijke wedstrijd organiseren die veel respons beoogt, zowel bij (amateur)fotografen als bij een groot publiek om de resultaten van de wedstrijd te waarderen en te bewonderen.

 

Thema ‘Mijn dorp, mijn thuis’

Kent u er ook een paar? De ‘parels’, ‘schatten’ in onze directe omgeving? Gebouwen. Erfgoed. Wandelen op prachtige plekken, vlakbij en wat verder weg. Voelen hoe simpele dingen op alledaagse momenten best een goed gevoel kunnen geven. Het gras kan ook hier groen kan zijn, leerde corona ons (her)ontdekken.

Op de website van Davidsfonds Beveren-Zuid werden tal van die ‘parels’ getoond, in woord en beeld. Hoe verschillend de foto’s ook zijn, ze gaan allemaal over ‘hier’. Onmiskenbaar hier. De foto’s van de sierlijke, rijzige, slanke kerk van Haasdonk, de ‘kathedraal van het Waasland’ in de volksmond, vatten het zonder veel woorden. De kerk, als ijkpunt in het landschap en het leven van mensen. Het dorp eromheen. De plek waar we wonen, werken, leven, vieren, feesten, op adem komen, afscheid nemen en zoveel meer. Thuis. Vertrouwd. Herkenbaar.

Kijk rondom u, ongeacht waar u woont. De wedstrijd nodigt u uit foto’s te nemen en in te sturen die voor u dat ‘Mijn dorp, mijn thuis’ gevoel vastleggen en uitstralen.

 

Over ‘Vers Geperst’

Vers Geperst is het jaarlijkse evenement van alle Davidsfondsafdelingen in Vlaanderen, waarbij leden hun lidmaatschap hernieuwen en kennismaken met het nieuwe boekenpakket dat Davidsfonds op de markt brengt.

Het is tevens een moment waarop leden, bestuur, geïnteresseerden en potentiële nieuwe leden elkaar in een gemoedelijke sfeer ontmoeten.

Vaak gaat het evenement gepaard met extra activiteiten, in dit geval de tentoonstelling van de shortlistfoto’s van de fotowedstrijd #MIJNDORPMIJN THUIS. De wedstrijd vloeit voort uit de schattenjacht n.a.v. het jaarthema SCHATTEN van Davidsfonds in het cultuurseizoen 2020-2021, zoals eerder vermeld.

Met de fotowedstrijd, de samenwerking met FRAGMA13, het mobiliseren van hopelijk veel fotografen en de uitdrukkelijke focus ook op ‘jonge’ fotografen in spe, het online betrekken van een ruim publiek bij het online stemmen, de tentoonstelling, de beslissende rol voor leden en bezoekers aan Vers Geperst en het bekronen van de diverse winnende foto’s in drie categorieën, lost Davidsfonds Beveren-Zuid de belofte in creatief aan de slag te zullen gaan met de resultaten van die zoektocht naar ‘parels van bij ons’.

Kamermuziekkwintet Het Collectief presenteert ‘La fabbrica illuminata’ in een fabriekspand in Rupelmonde op zaterdag 19 juni 2021 om 20u30. 

Vlak tegenover de Scheldewerf, vlak aan Scaldiana, vlak aan de Schelde en de overzet naar Wintam. Een prachtig decor voor een verrassend klassiek concert met Liesbeth Devos, sopraan, als soliste. Muziek van Berg, Berio, Crumb, Kim, Schönberg en Van Camp.

Eindelijk hebben we in juni perspectief op échte concerten met écht publiek. We zaten niet stil en organiseren dus nu zelf op 19 juni in een fabriekspand in Rupelmonde een concert onder de noemer ‘La fabbrica illuminata’. Het Collectief + Liesbeth Devos, sopraan.

Het programma is vintage Het Collectief. We doen niet liever dan repertoire (Berg, Schönberg, Crumb, Berio) te mengen met nieuw werk en creatie (dat zo kan uitgroeien tot nieuw repertoire)(Van Camp, Kim). Zo is er de première van een arrangement door Tim Mulleman gemaakt voor kwintet bezetting van BERG Pianosonate opus 1!

En de Koreaanse componiste Kim rekent af met corona : RIP 2020 - een spoken word/song voor sopraan en klarinet;-)

En als je vroeger komt, kan je intekenen voor een geleid bezoek aan de Scheldewerf (plaatsen zijn beperkt). En in het fabriekspand stelt WARP ook enkele kunstwerken op geïnspireerd op de setting. En we zitten vlak aan het water en heerlijke fiets- en wandelomgeving + terrasje bij Scaldiana.

Volledig programma klik hier

Werkgroep Doel weer opgeschort
Vlaamse Regering start nieuwe onderhandelingen op voor ECA

 Donderdagmiddag 27 mei kregen de leden van de WG Toekomstvisie Doel te horen dat de vergadering voor dezelfde avond opgeschort werd en er voorlopig ook geen vergaderingen meer komen. En dat “naar aanleiding van het negatief auditoraatsverslag dat verschenen is in een van de procedures die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het voorkeursbesluit”  Minister-president Jambon en minister Diependaele stellen in de plaats een aangepaste manier van werken voor waarbij wordt ingezet op intensief bilateraal overleg met alle betrokken stakeholders. Het vroegere afdelingshoofd van Maritieme Toegang en de voormalige leider van de taskforce ECA, Freddy Aerts, zal daarin (opnieuw) een bepalende rol spelen.

 Paniek
Reden voor de ommezwaai in de aanpak is het verslag van de auditeur bij de Raad van State. Dat heette aanvankelijk “slechts een verslag” maar heeft intussen geleid tot regelrechte paniek bij sommige betrokkenen. Annick de Ridder (N-VA) had het afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement over “een catastrofe” en – met een opmerkelijke zin voor overdrijving – “dat daar 150.000 jobs van afhangen.” Vlaams Belang spreekt ondertussen zelfs al van 200.000 jobs... Bij ons weten werken er in de Antwerpse Haven 60.000 mensen en is geen van die jobs in gevaar door het al of niet bouwen van een stuk extra-containerkade.

De Antwerpse (en Vlaamse) paniekreacties verbazen. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de historiek van de Antwerpse haven op Linkeroever wist dat dit er zat aan te komen. Diegenen die nu stellen dat het decreet complexe projecten niet werkt en moet hervormd worden omdat er na al die inspraak toch nog partijen zijn die naar de Raad van State zijn gegaan weten zéér goed dat die uitleg niet klopt en ze de hudige situatie volledig aan zichzelf hebben te danken.

Verantwoordelijkheid Vlaamse Regering
Doel 2020 e.a. hebben drie jaar actief deelgenomen aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Wij hebben in onze vrije tijd duizenden pagina's aan onderzoeknota’s doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de mensen uit de adminstratie, politici en actoren in de regio. Dat heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een project waar we op géén enkele manier zelf vragende partij in waren of zijn. Dat kon enkel in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, aanleg buffers voor de polderdorpen, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens woordbreuk heeft gepleegd. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens elke vraag tot verdere dialoog afblokte. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Ondanks onze herhaalde vraag én de waarschuwingen voor het scenario dat nu dreigt kwam er voorbije twee jaar géén enkele ernstige reactie van de VR. Of van Annick De Ridder...

Toekomststudie
Enkele maanden geleden werd de Toekomststudie voor Doel die eerder was opgeschort opnieuw gelanceerd. Eind juni van dit jaar(!) moest de studie voltooid zijn. Daartoe moest vanaf nu wekelijks vergaderd worden. Met dezelfde mensen die eerder ook al in het kader van het complex project vele uren van hun vrije tijd hebben opgeofferd. Zonder ook maar enige garantie over wat er met de resultaten van de studie zou gebeuren. Zonder dat er voorbije maanden ook maar iets veranderde op het terrein. En intussen is de studie weer opgeschort en start men dus bilaterale gesprekken om de klagers bij de Raad van State alsnog te overtuigen hun procedure weer in trekken. Nochtans had de Vlaamse Regering eerder laten weten dat ECA en de toekomststudie los stonden van elkaar. Het lijkt ook niet echt logisch. De Polder Land van Waas en de Landbouwgemeenschap Wase Polder die naar de Raad van State gestapt zijn zitten niet in de WG Doel. Omgekeerd zijn de meeste actoren in de WG Doel NIET betrokken bij de procedure voor de Raad van State. Daarmee geeft de VR de indruk dat ze de studie andermaal wil gebruiken als een soort van pasmunt. Ze heeft daar géén enkel argument voor. Doel staat ten gevolge van eerdere uitspraken door de Raad van State op de kaart als “woongebied met bijzondere esthetische, historische en culturele” waarde. Daar kan zelfs ECA niet omheen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse Regering ophoudt met allerhande kunstgrepen en na jaren van schuldige verwaarlozing de rechtstoestand in Doel erkent en herstelt.

Betrouwbaar?
Met de mogelijke vernietiging van het ECA-project in het vooruitzicht worden nu – hals over kop – nieuwe gesprekken gestart terwijl men ondertussen bijna drie jaar tijd én zo goed als alle vertrouwen verspeeld heeft. Op zo een moment met de vinger naar de bewoners, landbouwers en actiegroepen wijzen is het fatsoen ver voorbij. Wij blijven openstaan voor gesprek maar het is wel aan de Vlaamse Regering om te bewijzen dat ze (deze keer) een betrouwbare gesprekspartner is en effectief een oplossing wil.

 

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) stelt beroep in tegen sloop. Gemeente Beveren erkent argumenten.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een beroep ingediend tegen de voorgenomen sloop van een erfgoedsite langs de Westlangeweg in Doel en de kap van dertien bomen, waarvan sommige ouder dan 100 jaar oud. De kwestie kwam ook aan bod op de gemeenteraad in Beveren.

Één van de meest interessante woningen
De aanvraag werd gedaan door de administratie van Maritieme Toegang en werd – zonder openbaar onderzoek - vergund door de gemeente Beveren. De sloop heeft betrekking op een hoeve langs de Westlangeweg in Doel. In de Rurale erfgoedstudie, gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid wordt deze site uitdrukkelijk vernoemd als een van de oudste bewoningskernen van de polder. In een speciale uitgave van Monumenten & Landschappen wordt ze omschreven als “één van de meest interessante woningen in de Doelpolder.” De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt het schrijnend én symptomatisch dat niemand bij de Vlaamse overheid of bij de gemeente Beveren deze aanbeveling enige aandacht waard vond. Zowel in de aanvraag als in de omgevingsvergunning wordt de site bovendien (verkeerdelijk) gesitueerd in de Waaslandhaven terwijl ze zich op 5 km van de Waaslandhaven bevindt... Men vond het zelfs niet nodig om hier in een openbaar onderzoek te peilen naar de mening van het publiek. Daarmee was een beroep bij de Povincie Oost-Vlaanderen de enige overblijvende optie.

 

Momumentale bomen

Op de site is ook vergunning verleend om 13 bomen te kappen. Het betreft evenwel niet zomaar wat boompjes, maar monumentale kastanje- en notenbomen met een omtrek tot 3 meter en meer. Verschillende zijn meer dan 100 jaar oud.  Zij hebben een voor de streek uitzonderlijke landschappelijke, botanische en ornithologische waarde. Ze vormen een leef-, broed- en voedselgebied voor verschillende vogels. Voor vlinders, bijen en reeën zijn de bomen voedsel en toevluchtsgebied.

 

Valse argumenten
Het oogmerk van de afbraak is: ‘om hinder, het sluikstorten en gevaar voor de nabije omgeving, voorbijgangers en verkeer weg te nemen’. Dat lijkt om verschillende redenen een ronduit belachelijk argument. Inzake de problematiek van sluikstorten lijken er betere middelen voorhanden dan de vernietiging van een volledige historische site.

 

Gemeenteraad

 

De kwestie werd dinsdagavond op de gemeenteraad van Beveren ook ter sprake gebracht door Beveren 2020. Schepen Boudewijn Vlegels erkende uiteindelijk de fout en beloofde dat de gemeente de nodige stappen zal zetten om de zaak recht te zetten.

 

 

 

Gemeente wil voortbestaan Ouden Doel verzekeren maar ‘vergeet’ andere gehuchten en de rest van de polder


Met een een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij de bestemming havenuitbreidingsgebied wordt gewijzigd in woongebied wil de gemeente Beveren voor meer juridische zekerheid zorgen voor het gehucht Ouden Doel. Inhoudelijk bevat het plan sterke punten. Maar vreemd genoeg wordt in alle talen gezwegen over de rest van de regio. Dat was ooit anders.

 Afgelopen week vond voor de gemeenteraadsleden in Beveren een bijzondere commissie plaats met het oog op een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij men voor het gehucht Ouden Doel de bestemming wil wijzingen naar woongebied. Positief is dat daarbij wordt ingezet op een (beperkte) versterking van de functie wonen, men oog heeft voor de beperkte draagkracht als het gaat om toerisme en er (eindelijk) aandacht komt voor het aanwezige bouwkundige erfgoed.

 Maar dat Beveren enkel spreekt over de gehuchten Prosperpolder en Ouden Doel en terzelfdertijd in alle talen zwijgt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Prosperpolder en Ouden Doel staan in het kader van de havenuitbreidingsplannen al lang niet meer ter discussie. Het Antwerps Havenbestuur en de Vlaamse overheid hebben zich bovendien in 2018 akkoord verklaard met nog slechts een beperkte havenuitbreiding én de aanleg van een hoge bufferdijk tussen de haven en het resterende poldergebied. Dat omvat niet alleen Ouden Doel en Prosperpolder maar ook de gehuchten Rapenburg, Saftingen, Westlangeweg, De Putten in Oud Arenberg en uitgestrekte landbouwgebieden. Door die - op zijn minst  - naast het plan voor Ouden Doel, niet expliciet te vermelden geeft het gemeentebestuur de indruk dat het zich niet langer meer bekommerd voor het behoud van de rest van haar grondgebieden/of zich niet meer verzet tegen de aanleg van nog meer natuurcompensatie ten koste van landbouw en historische bewoning.

 De gemeente Beveren verzette zich vanaf 2012 resoluut tegen de verdwijning van de gehuchten. Het college schaarde zich achter de standpunten van het actiecomité RODS (Rapenburg – Ouden Doel – Saftingen) en liep zelfs mee in de betoging voor het behoud van de gehuchten, àl de gehuchten. In 2015-2016 werd het GRUP en het Saeftinghedokplan vernietigd door de Raad van State. Kort daarna kwamen er plannen voor een meer beperkte havenontwikkeling. Die plannen worden momenteel verder uitgewerkt. Zowel Doel als de gehuchten vallen daar volledig buiten.

 Dat uitgerekend op zo een moment met geen woord gesproken wordt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Volgens het college is Ouden Doel “het hoogst haalbare”.  Dat getuigt dan toch wel van érg weinig ambitie. Het gaat bovendien regelrecht in tegen wat Beveren jarenlang verkondigd heeft. Én het speelt volledig in de kaart van het Antwerps Havenbestuur of al te voortvarende administraties die het poldergebied liefst ontvolkt zien ten voordele van nog méér kunstmatig aangelegde natuurgebieden.

 Ondanks het bijstellen van de havenuitbreidingsplannen hebben de polderdorpen nog altijd nood aan een gemeentebestuur dat hen voluit verdedigt. En dat voldoende assertief is tov de aanspraken door de Antwerpse haven en bepaalde administraties. De bewonersvereniging Doel 2020 dringt er samen met bewoners en landbouwers op aan dat het gemeentebestuur van Beveren zijn engagement uit 2012 herneemt en handhaaft en dat het blijft opkomen voor àlle gehuchten, voor de landbouw en voor het karakter van de streek.

 Doel 2020

Invoering zone 30 in bebouwde kom van Kallo, trajectcontrole volgt op later tijdstip.
Dienst Mobiliteit 03|05|2021
Invoering zone 30
De ligging van Kallo tussen de E34 en de Waaslandhaven veroorzaakt heel wat sluipverkeer van personenwagens en vrachtverkeer door het centrum van Kallo. Samen met onaangepaste snelheid leidt dit bij de bewoners tot veel ongenoegen en gevoel van verkeersonveiligheid.

Mede op vraag van de bewoners besliste het college van burgemeester en schepenen om volgende  maatregelen om doorgaand verkeer in de dorpskern van Kallo te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verhogen:

 • Invoeren van een zone 30 in de volledige bebouwde kom van Kallo. Alle weggebruikers mogen max. 30 km/u rijden in de door zone 30-borden, afgebakende zone. Deze maatregel is ook van toepassing op speedpedelecs.
 • Plaatsen van trajectcontrole tussen Melseledijk, Fabriekstraat en Kapeldijkstraat om doorgaand verkeer automatisch te beboeten indien hun gemiddelde snelheid hoger ligt dan 30km/u.

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen: “Het is een nieuwe stap richting het uitbouwen van duurzame mobiliteit volgens de principes van ons mobiliteitsplan en het recent goedgekeurde circulatieplan. Verkeersveilige wijken en woonomgeving zijn daarbij een heel belangrijke doelstelling.”

Verwacht wordt dat een groot aandeel van het gemotoriseerd verkeer dat vandaag doorheen Kallo-centrum rijdt dankzij deze maatregelen zal kiezen om langs de R2 of Steenlandlaan te rijden.

Trajectcontrole volgt op later tijdstip
De camera’s voor trajectcontrole zijn geplaatst maar momenteel kan er nog niet automatisch beboet worden. Hiervoor dienen eerst verdere afspraken met het parket gemaakt te worden en moeten er op vlak van ICT nog zaken geregeld worden. Naar alle verwachting is dit binnen enkele maanden opgelost. In afwachting van de trajectcontrole bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid dat de politie mobiele flitsacties houdt.

 

Gemeentebestuur roept op: “ga niet naar Doel”
Dienst Communicatie
22|04|2021

Omdat buitenlandse reizen geen evidentie zijn en buiten vertoeven dikwijls veiliger blijkt dan binnen zitten, trekken mensen er, zeker in het weekend, massaal op uit in eigen land of in de eigen regio. Dat is meer dan ooit het geval nu het weer steeds beter wordt … Eén van de toeristische trekpleisters die dezer dagen massaal bezocht wordt, is het dorp Doel. Zeker nadat een bezoek aan het dorp op nationale televisie werd gepromoot. Die oproep wordt nu tegengesproken door het gemeentebestuur van gemeente Beveren, die iedereen afraadt om naar het dorp af te zakken. Het massale bezoek leidt tot heel wat onveilige situaties en veroorzaakt overlast voor de inwoners.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “We hebben er alle begrip voor dat mensen naar buiten trekken. Het is er het weer voor en het is er in tijden van corona veiliger dan binnen. Maar elke plek heeft een verzadigingspunt en dat van Doel is ondertussen al lang bereikt. Daarom roepen Politiezone Waasland Noord en het gemeentebestuur iedereen op om het dorp links te laten liggen bij het plannen van een uitstap. Door het grote aantal bezoekers kan de veiligheid er gewoonweg niet meer gegarandeerd worden en zorgen de talrijke bezoekers voor heel wat overlast voor de inwoners van het dorp. Door de massale aanwezigheid van mensen zien we ook heel wat inbreuken tegen de coronamaatregelen, wat op zijn beurt weer leidt tot een ander soort onveilige situaties.”

Dat wordt ook bevestigd door Politiezone Waasland Noord die instaat voor de veiligheid. Leo Mares, hoofdcommissaris: “Op dit moment worden onze mensen geconfronteerd met een niet aflatende aanvoer van bezoekers aan Doel. Zij zijn de oorzaak van heel wat verkeersonveilige taferelen, overlast voor de inwoners, inbreuken tegen de coronamaatregelen en zelfs vandalisme. Het dorp wordt nog steeds bewoond en is daarom dus ook geen toeristische hotspot. Daarom beslisten we, in samenspraak met de burgemeester, om het dorp vanaf nu af te sluiten voor alle bezoek als er te veel mensen aanwezig zijn.”

Burgemeester Van de Vijver vult verder aan: “bezoekers zijn uiteraard nog altijd welkom in Beveren. We hebben ook heel wat andere troeven. Denk daarbij aan een fietstocht doorheen de weidse polders, een wandeling langs de talrijke trage wegen in de verschillende deelgemeenten of een bezoekje aan één van de kasteeldomeinen. Maar respecteer alstublieft de rust van de inwoners van Doel en blijf er weg.”

 

Sensibiliserende campagne ‘Laat je vaccineren’ met Beverse huisartsen
Dienst Communicatie 15|04|2021
Huisartsencampagne

In samenwerking met Eerstelijnszone Waasland werden in maart alle Beverse huisartsen per mail aangeschreven met het verzoek om mee te werken aan een sensibiliseringscampagne om mensen te stimuleren om zich te laten vaccineren. Hoewel het besef stillaan doordringt dat vaccineren de enige manier is om ons normale leven terug op te nemen, leefde er zeker bij aanvang van de vaccinatiecampagne, heel wat onzekerheid bij de bevolking. De huisartsen kunnen als medisch experts én vertrouwenspersoon mensen helpen overtuigen om zich te laten vaccineren en zo zichzelf en de anderen te beschermen tegen het coronavirus.

Een 15-tal artsen toonden zich bereid om mee te werken aan de campagne. Ze kregen onze fotograaf over de vloer in de dokterspraktijk voor een fotosessie. Dienst Communicatie van de gemeente zorgde voor de vormgeving van de affiches. De affiches hangen momenteel op de gemeentelijke aanplakborden in Beveren en deelgemeenten. De beelden zijn ook te bekijken op enkele digitale beeldschermen van Clear Channel die sinds maart in gebruik werden genomen. Er werden verschillende affiches ontwikkeld zodat in de meeste deelgemeenten een affiche hangt met een arts die effectief praktijk houdt in de deelgemeente. Bedoeling is om deze affiches ook nog te verspreiden bij de diverse zorgverleners in Beveren.

Mini-XPO in de Bib:
‘Suske & Wiske: de verloren Van Eyck’
Bib Beveren 9/4/2021

Nog tot eind april kunnen bezoekers in Bib Beveren de unieke mini-expo 'Suske & Wiske: de verloren Van Eyck' komen bekijken tijdens de openingsuren. Je komt te weten hoe dit 351ste Suske & Wiske album tot stand kwam: van idee naar scenario, van ruwe schets ... tot de ingekleurde pagina. Ook de originele tekeningen uit het album, van de hand van tekenaar Luc Morjaeu, kan je er bewonderen.
Met dank aan Standaard Uitgeverij die de originele tekeningen ter beschikking stelde.


Bekende Beverenaar Joos Vijd belangrijk personage in 351 ste Suske & Wiske strip

In 2020, het jaar waarin Suske en Wiske hun 75-jarig jubileum vierden, pakte Gent uit met groots cultureel programma rond het beroemde meesterwerk ‘Het Lam Gods’ van Jan Van Eyck. Studio Vandersteen haakte bij dit thema aan met strip als ode aan die Vlaamse grootmeester.

In 2020 maakte Beveren ook kennis met Joos Vijd, rasechte Beverenaar én de opdrachtgever van het ‘Lam Gods’. De Beverse Joos Vijd en zijn familie zijn belangrijke personages in deze strip, een hele eer voor Beveren! Daarom stelt de bib deze expo met veel trots voor.


Kleurwedstrijd

Kinderen kunnen deelnemen aan de ‘Suske & Wiske’ kleurwedstrijd en een mooie prijs winnen! De kleurplaten werden verdeeld in de Beverse scholen maar je kan er ook nog eentje afhalen in alle bibfilialen. Ingekleurde tekeningen kunnen er nog ingeleverd worden tot 30 april.


Coronaproof

De mini-XPO is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de Bib. Alle openingsuren vindt u op www.beveren.be/bibliotheek of https://beveren.bibliotheek.be . Gratis toegang. Reserveren is niet nodig.

Meer informatie
Bib Beveren
T 03 750 10 50
E bibliotheek@beveren.be
www.facebook.com/bibbeveren

Beveren in vier seizoenen: 22 wedstrijdfoto’s schetsen uniek beeld van Beveren
Dienst Toerisme
29|03|2021

Een buitenexpo met 22 foto’s is het sluitstuk van een fotowedstrijd die de dienst Toerisme organiseerde op vraag van de adviesraad Toerisme. De opdracht: unieke plaatsen in Beveren doorheen de vier seizoenen in beeld brengen. Het resultaat werd een reizende buitententoonstelling die tot oktober te zien zal zijn op drie Beverse locaties. Op 27 maart opende de expo op de wandeldijk van Fort Liefkenshoek waarbij ook de drie finalisten aanwezig waren.

Drie finalisten voor ‘Beveren in vier seizoenen’

125 fotografen deden mee aan de fotowedstrijd. Uit de 545 inzendingen koos een jury 22 beelden en 3 winnaars.

 • Bruno Stevenheydens met de foto 'Doel, mistige herfstochtend'
 • Maria Van Esbroeck met het beeld ‘21 juli, nationale feestdag in Beveren met vuurwerk'
 • Heleen Hubrechts met de foto ‘Het leven door een groene bril’

De winnaars ontvangen van schepen van Toerisme Inge Brocken en de voorzitter van de adviesraad Tim Verwilghen een gepersonaliseerde trofee, een cadeaucheque van het winkeldorp en een streekproductenmand. De trofee, een ontwerp van ‘Beverneir’ Michael de Rop en de dienst Toerisme, verwijst naar enkele Beverse parels.

Drie locaties voor de buitenexpo

De reizende fototentoonstelling is tot oktober terug te vinden op drie Beverse locaties:

 • April tot juni: wandeldijk van Fort Liefkenshoek
  openingsuren: van woensdag tot zondag, van 9.30 tot 17 uur
 • Juli tot augustus: Polderdreef richting Singelberg - fietsroute Vijdland
 • September tot oktober: Prosperpolder - wandelnetwerk Grenspark Groot Saeftinghe van Toerisme Oost-Vlaanderen

Beveren: een rijkdom aan contrasten

De wedstrijdfoto’s weerspiegelen Beveren: verrassend, vol contrasten en gemoedelijk. De polder, de haven, de kastelen en de mensen hebben hun unieke geschiedenis en typische karakter. Samen vormt dit een unieke eenheid. De dienst Toerisme en de Adviesraad werken samen om de toeristische troeven van de gemeente in de kijker te zetten.

Schepen van Toerisme Inge Brocken: “De fotografen brachten de polderpracht, de bedrijvigheid van een wereldhaven, het gezellige Beverse centrum, de eeuwenoude erfgoedsites, de natuur en de schone Scheldezichten prachtig in beeld doorheen de vier seizoenen. Wie de komende maanden de Vijdlandroute fietst, een bezoekje brengt aan Fort Liefkenshoek of gaat wandelen langs het netwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen krijgt de kans om de mooie foto’s te bewonderen in een openluchtexpo. Wij hebben er alvast voor gezorgd dat er ruime ‘openingsuren’ zijn en dat het bezoekje in openlucht volledig coronaproof kan verlopen.”

Extra info
Quotes van winnaars en info over de foto’s op:

Cortewalle wandelen (18/03/2021)

In het park van Cortewalle kunnen families nog tot midden augustus coronaproof theater beleven met de theaterwandeling: ‘De Vos … in het bos’.
Deze bewegwijzerde familiewandeling toont 6 spannende dierenverhalen die men via een QR-code kan beluisteren.

Laat je mee voeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal en geniet van deze bijzondere wandeling! ‘De Vos… in het Bos’ van Anna’s Steen start aan de hoofdingang van park Cortewalle en duurt ongeveer 1 uur. Vanaf 21|08 zal men ook in Verrebroek deze wandeling kunnen beleven.
Meer info: www.tervesten.be 

2 afbeeldingen van kinderen die genieten van het verhaal ‘De Vos … in het bos’.

Mentaal welzijn bij Beverse jongeren is #genezever!
Sociaal Huis 16|03|2021

Steeds meer jongeren geven aan zich niet goed te voelen in hun vel en niet te weten waar zij terecht kunnen. Maar zeker nu, in tijden van Covid-19 en de bijhorende maatregelen voelen jongeren zich eenzaam, missen zij hun vrienden en familie en een leuke vrijetijdsbesteding. Mentaal welzijn komt hiermee extra onder druk te staan en hier wil de gemeente Beveren iets aan doen. Vanuit de Jeugddienst in samenwerking met de lokale preventiewerkers en Huis van het Kind werd de campagne #genezever gelanceerd.

#genezever

“Met de campagne #genezever hopen wij het mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat dit project zal blijven doorlopen, ook na Covid-19, want hoe jongeren zich voelen vinden wij ‘gene zever’.” zegt schepen Dirk Van Esbroeck.

Ook schepen Katrien Claus geeft aan dat er verschillende bezorgdheden naar boven kwamen. “Zowel vanuit het onderwijs, als vanuit de jongeren zelf kwamen een aantal bezorgheden naar voor. De coronamaatregelen hakken in op hoe jongeren zich voelen en zorgleerkrachten geven aan dat jongeren steeds minder over de nodige veerkracht beschikken om met alles om te gaan.”

Bevraging en acties

Begin dit jaar werden alle jongeren van de 3 Beverse secundaire scholen bevraagd over hun mentaal welzijn met de enquête ‘Alles goe'? Maar liefst 1335 jongeren grepen deze kans om van zich te laten horen. De resultaten zullen worden teruggekoppeld via een filmpje en een verslag dat ook de scholen zullen toegestuurd krijgen. Uit deze bevraging, kwamen heel wat tips die jongeren aan elkaar gaven om nog even vol te houden. Deze quotes zullen binnenkort ook terugkomen in het straatbeeld met telkens de hashtag bij vermeld.

De campagne #genezever wordt voornamelijk via sociale media bekend gemaakt. Daarnaast zullen alle Beverse jongeren een postkaart in de brievenbus krijgen om hen een hart onder de riem te steken, maar ook om hen te informeren over het hulpaanbod.

Vanuit Huis van het Kind Beveren zal een specifiek aanbod op maat van de jongeren worden aangeleverd, met Webinars rond veerkracht en peersupport. De Jeugddienst wil vooral de sociale contacten en verbinding stimuleren door verschillende, coronaproof activiteiten te  organiseren tijdens de komende schoolvakanties. De lokale preventiewerkers streven ernaar het lokaal hulpaanbod verder uit te breiden:

“We streven naar een geïntegreerde aanpak. Om die reden richten we ons niet alleen naar de jongeren zelf, maar ook naar ouders en leerkrachten. Zodat ook zij weten hoe ze kunnen omgaan met een jongere die het moeilijk heeft en waar zij terecht kunnen”.

Meer informatie over het project is terug te vinden op de website van de gemeente Beveren (onder #Genezever), waar ook alle acties vermeld worden.

 

Verbouwing horecapand molen Doel
Dienst Communicatie
12|03|2021
Doel Beveren

De gemeente gaat stabiliteits- en renovatiewerken uitvoeren in het horecapand aanpalend aan de molen op de Scheldedijk in Doel. De controle van de stabiliteit van de aanbouwen is al achter de rug. Nu wordt een ontwerper voor de werken aangesteld.

De stabiliteitswerken worden uitgevoerd in de verbruikerszaal en aanpalende gebouwen. Uitbreiding van het horecapand is niet mogelijk maar men gaat wel bekijken of een betere en efficiëntere indeling van de binnenruimte mogelijk is.

De gemeente kocht de molen aan in 1978. Aan de molen zelf, een beschermd monument, zal niet gewerkt worden. Momenteel heeft Café Restaurant De Molen het pand in concessie. Dit blijft zo na de verbouwing.

Ook in de toekomst zullen bezoekers van Doel kunnen blijven genieten van een drankje en lekker eten op deze feeërieke locatie.

Gemeente richt gedenkplek op tegen zinloos geweld
Dienst Communicatie 11|03|2021

Gemeente Beveren heeft op de plaats in het park aan Hof ter Welle  waar vrijdag de brutale moord plaatsvond, twee vlaggenmasten geplaatst en een gedenkplaat.

Het wapenschild van Beveren wappert  naast de regenboogvlag halfstok. Op de gedenkplaat staat een oproep naar meer verdraagzaamheid en respect voor elke medemens.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Op die manier willen we uit naam van gemeente Beveren en namens de bevolking in de eerste plaats ons medeleven betuigen. Maar ook onze afschuw uitdrukken voor deze zinloze daad van extreem geweld en oproepen tot meer verdraagzaamheid.
De vele reacties en steunbetuigingen, niet alleen van onze eigen inwoners maar ook van ver daarbuiten, geven ons hoop. Het is een duidelijk signaal dat velen onder zich achter het democratisch basisprincipe scharen dat álle mensen, met welke geaardheid, huidskleur, afkomst of levensbeschouwing ook,  gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben.”

De gemeente wil op dezelfde plek een blijvend gedenkteken plaatsen voor de nagedachtenis van het slachtoffer en als symbool van verzet tegen intolerantie en polarisering in de samenleving.

Vlaggen halfstok als teken van rouw en tegen zinloos geweld
Dienst Communicatie 9|03|2021

Aan alle openbare gebouwen van de gemeente Beveren zullen de vlaggen de volgende dagen halfstok hangen. Het gemeentebestuur nam deze beslissing naar aanleiding van de act van zinloos geweld waarmee gemeente Beveren zich afgelopen weekend geconfronteerd zag. Zaterdag zal de regenboogvlag aan het gemeentehuis wapperen.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “het is met absoluut afgrijzen en grote verslagenheid dat wij kennis hebben genomen van dit geval van zinloos geweld, helaas met het overlijden van het slachtoffer tot gevolg. Dit is iets wat wij, onder geen enkel beding, kunnen tolereren. Zinloos geweld, om wat voor reden dan ook, kan niet. Niet in ons land, niet in onze gemeente.”

“Ik wil dan ook, in naam van het gemeentebestuur, maar ook in naam van onze gemeenschap, ons medeleven uitspreken. Uiteraard in de eerste plaats met het slachtoffer, maar ook met zijn familie, vrienden en kennissen die zich geconfronteerd zien met een groot verlies”,  nog volgens Van de Vijver. “Daarom hebben we, in een eerste reactie, beslist om de vlaggen aan alle gemeentelijke gebouwen halfstok te hangen. Hiermee willen wij uiting geven aan onze rouw en ons medeleven met het slachtoffer en zijn familie.”

“Op dit moment bekijken we ook nog welke verdere acties we kunnen ondernemen. We zijn ook verheugd om te vernemen dat er heel wat initiatieven tegen deze vorm van zinloos geweld genomen worden. Uiteraard gaan wij, als gemeentebestuur, in dialoog met de mensen achter deze serene initiatieven en bekijken samen met hen hoe we deze kunnen faciliteren. Helaas leven we nog steeds in tijden van corona. Dat wil dus zeggen dat alle activiteiten die georganiseerd worden, aangepast moeten zijn aan de heersende voorzorgsmaatregelen”, besluit Van de Vijver.

Over de verdere toedracht achter de feiten kan gemeente Beveren, in functie van het onderzoek, niet communiceren.

Historisch schip Ortelius komt dan (eindelijk) toch naar Doel.

Na maanden van gepalaver en soms echte obstructie kan de 125 jaar oude tjalk Ortelius eindelijk naar Doel komen voor restauratie. Voor Doel 2020 vormt het een belangrijke stap. Niet alleen voor de heropleving van het dorp, maar hopelijk ook voor de verstandhouding tussen bewoners en overheid. Die geraakte afgelopen twee jaar danig verzuurd.

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898 en is al sedert begin deze eeuw uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw 'De Maatschappij' in Doel.  Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels uit Doel, verbonden aan de vzw de Maakschappij en Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden. Bedoeling is dat dit stuk varend erfgoed in Doel wordt gerestaureerd en daarna terug in de vaart wordt gebracht.

De vzw vroeg voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking over een braakliggend terrein vlak bij het atelier maar klopte daarvoor gedurende 10 maand aan dovemansdeuren. Het heette dat men “geen precedenten wilde scheppen”. Of men verwees naar de toekomststudie voor Doel die... opgeschort was. In januari van dit jaar klaagden de vzw en Doel 2020 de aanhoudende obstructie aan. Vorige week liet de vzw aan de bevoegde minister weten dat het schip sowieso naar Doel komt. Desnoods zou het op de kade zelf gerestaureerd worden. Begin deze week kwam er dan eindelijk groen licht. Dat werd zowel rechtstreeks aan de vzw gecommuniceerd, als aan bewonersvereniging Doel 2020.

Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten. Het actiecomité is ervan overtuigd dat het project kan bijdragen aan de heropleving van Doel maar ook een verbindende rol kan spelen bij verschillende betrokken actoren. Het laat alleszins zien hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio.

Toegankelijkheid, erfgoed, traditie, ambacht en vakkennis, zijn enkele kernwoorden die het mantra vormen van de vzw de Maakschappij. Het schip ligt momenteel nog op de droogdoksite te Antwerpen maar wordt binnenkort met een ponton over de Schelde naar Doel gebracht en vervolgens met een uitzonderlijk transport en dito kraan op zijn plaats gezet vlak bij Atelier De Nijs. Dan kan de restauratie in hartje Doel beginnen.

 

Beveren 2020.
Plannen Grenspark Groot-Saeftinghe mogen geen druk zetten op leefbaarheid.
Draagkracht Prosperpolder en gehuchten in poldergebied moet centraal staan.

Prosperpolder en het poldergebied rond Doel kregen voorbije maanden een nooit geziene belangstelling. Het illustreert dat de actie voor het behoud van dit gebied de enige juiste was. Anderzijds wordt het authentieke karakter van dit unieke gebied nu bedreigd door allerhande (goedbedoelde) ingrepen en acties. Daarbij ontbreekt vooral het ruimere plaatje.

Om aan de drukte in Prosperpolder tegemoet te komen wil het gemeentebestuur van Beveren in het kerkdorp Prosperpolder een parking aanleggen voor voertuigen en autocars. Blijvende maatregelen ten gevolge van een tijdelijke situatie (corona) zijn nooit een goed idee.

De onafhankelijke lijst, Beveren 2020, uitte eerder in de gemeenteraad ook al bezwaren bij de verregaande plannen van het gemeentebestuur voor Prosperpolder. Volgens de onafhankelijke lijst wordt veel te weinig rekening gehouden met de draagkracht van het gehucht. Dat omvat amper drie straten en goed 100 inwoners en het is enkel bereikbaar via smalle polderwegen. Toch wil men er de toegangspoort voor het ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ van maken. Het gemeentebestuur van Beveren denkt daarbij zelfs aan de bouw van extra-vakantiewoningen in het gehucht. En dat terwijl er met de aanwezigheid van een jeugdvakantiecentrum en de vele dagjesmensen al behoorlijk wat druk staat op de rust en de leefbaarheid.

Door de plannen dreigt het authentiek karakter van het dorp juist verloren te gaan. Zeker nu duidelijk wordt dat met het zogenaamde Grenspark Groot-Saeftinghe gemikt wordt op het aantrekken van grote groepen bezoekers. Daar hoort een spectaculaire maar kunstmatige landschapsheuvel van 28 meter hoog bij die bovendien wordt omschreven als “onze eigen Mont Saint Michel”. Dat is ongetwijfeld nuttig voor het aantrekken van grote drommen bezoekers, maar het dreigt nefast te zijn voor de kleine leefgemeenschappen en gehuchten in de onmiddellijke omgeving die geen massatoerisme aankunnen.

Voor Beveren 2020 moet de gemeente Beveren haar huiswerk overdoen. Het is absurd om een plan uit te tekenen voor Prosperpolder zonder daarin het grotere geheel te zien. Dat grotere geheel impliceert in eerste instantie het dorp Doel. Doel is vlot toegankelijk en daar is wél ruimte om mensen op te vangen en ze vervolgens via andere vervoersmodi het ruimere gebied te laten verkennen. Prosperpolder of Ouden Doel zijn daar niet voor geschikt.

In die context is de aanleg van een verlicht fietspad langs de drukke en gevaarlijke verbindingswegen tussen Kieldrecht en Doel (Oud Arenberg, Nieuw Arenberg, Engelse Steenweg) ook veel urgenter dan een fietspad langs de polderwegen van Kieldrecht naar Prosperpolder.

 

Een geslaagde “LIEFDE IS” ! Gezinsbond Kieldrecht

 Op initiatief van de Gezinsbond Kieldrecht werden bewoners van Woonzorgcentrum Heilige Familie op 14 februari verrast. De kinderen van de drie Kieldrechtse scholen knutselden hartjes in verschillende materialen in elkaar, maakten tekeningen, kaartjes en gedichten in het thema van Valentijn.

Afgevaardigden van de 3 basisscholen en van de Gezinsbond Kieldrecht bezorgden deze Coronaproof aan de directie en een afvaardiging van bewoners op Valentijnsdag, 14 februari.

POKIDOKI schreef een passend gedicht “Bezoek aan het raam” en zorgde voor posters die in het Zorgcentrum worden opgehangen.

Ook de bewoners van de aanleunflats en de bejaardenwoningen in de Tuinwijkstraat werden niet vergeten!

Een meer dan geslaagde hartverwarmende activiteit!

Dank aan de leerlingen, leerkrachten en directies van onze scholen, dank aan Christine en Hendrik van POKIDOKI voor het warme hart! Dank aan An voor de lekkere cup cakes.

Dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft!

foto's van het Valentijnsmoment  aangeleverd door de Gezinsbond Kieldrecht.

 

Toekomststudie Doel heropgestart, controverse blijft.

De Vlaamse regering heeft zopas laten weten dat de studie rond de Toekomstvisie Doel wordt hervat. De studie werd vorig jaar opgeschort als een soort van represaille nadat verschillende belanghebbenden naar de Raad van State waren gestapt. De heropstart van de studie vond echter plaats zonder inbreng van een belangrijk deel van de oorspronkelijke werkgroep. Daarmee blijft de controverse onvermijdelijk aanslepen.

In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie voor Doel vorm te geven. Dat was een uitloper van het princiepsakkoord dat door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) werd gesloten tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid. Hun opdracht was om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken. De aanstelling van het team gebeurde na een selectieprocedure waar niet alleen de Vlaamse  administratie deel van uitmaakte maar ook het Havenbestuur, Doel 2020 en academici. Het team kon aan de slag maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De resulaten mochten bovendien enkel gezien worden door een select clubje. Een voorstelling aan Doel 2020 werd op de valreep geannuleerd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de “transparantie” van het ECA-project.

Dat men het in het dossier Doel erg moeilijk heeft met transparantie wordt ook nu weer bewezen. De beslissing van de Vlaamse regering om de studie herop te starten zou het gevolg zijn van “diverse gesprekken” maar daar werd dus een belangrijk deel van de oorspronkelijke gesprekspartners niet bij betrokken. Ook de aard van de studie werd zonder overleg gewijzigd. In plaats van scenario’s worden nu bouwstenen onderzocht (wonen, leefbaarheid, erfgoed, buffer, ontsluiting, onthaal, economische invulling). Dat deze handelswijze voor argwaan zorgt moet niet verbazen. In verband met studies heeft Doel geen al te beste ervaringen. Zo werd ooit de studie die bewees dat Doel leefbaar bleef naast het Deurganckdok herschreven om het tegenovergestelde te bewijzen.

De heropstart van de studie zonder enig overleg met bewoners of de meest betrokkenen illustreert nogmaals het onvermogen van de Vlaamse overheid om in deze tot gedragen oplossingen te komen. Daar was nochtans in 2018 een goede aanzet toe gegeven.

Willen de Vlaamse overheid en het Havenbestuur naar een echte en gedragen oplossing? Dan moeten ze terug naar het princiepsakkoord van 2018 en moet er einde komen aan de obstructie tegen lokale initiatieven. Een oplossing kan er alleen komen in dialoog en overleg met àlle betrokkenen en in volle transparantie.

Doel 2020

 

Persbericht sp.a Beveren 28/01/2021

Sp.a Beveren wil dat armoedebeleid absolute prioriteit wordt in Beveren
Sp.a Beveren is net zoals vele inwoners geschrokken door de reportage van TV Oost over de uithuiszetting van een koppel in de gemeente Beveren. Door de sterke stijging van de huurprijzen voor sociale woningen en door de aanhoudende coronacrisis komen meer en meer gezinnen in de problemen. Sp.a Beveren vreest dat dergelijk situaties zich vaker zullen manifesteren en vraagt daarom structurele oplossingen en het snel uitrollen van een beter uitgewerkt armoedeplan.
De gemeente kampt al enkele jaren met stijgende armoedecijfers, door de oronacrisis wordt gevreesd dat die stijging zich nog zal doorzetten. De Vlaamse en Federale overheden hebben afgelopen maanden geprobeerd om via gerichte steunmaatregelen de situatie voor personen met een laag inkomen te verbeteren. Via het stelsel van tijdelijke werkloosheid, maatregelen in het groeipakket en een extra energiepremie kregen gezinnen wat extra financiële ademruimte. Het is echter aan de gemeente, vanuit de lokale problematiek, om nog meer en gerichtere steun te bieden aan inwoners in uitzichtloze situaties.
Elke gemeente beschikt over handvaten om de lokale armoedeproblematiek effectief aan te pakken, zo ook Beveren. Sp.a Beveren stelt echter vast dat het bestuur nog te weinig werk maakte van een gefundeerd en concreet armoedebestrijdingsplan. Zo bestaat er sinds januari 2020 wel een armoedebeleidsplan (goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van januari) maar blijkt dat niet gebaseerd op grondige analyse van de armoedeproblematiek. De gemeente heeft totaal geen beeld van het aantal inwoners in een armoedesituatie, waar ze wonen en hoe ze deze groep wil bereiken. Daarvoor moet de gemeente dringend werk maken van outreachend werken, zelf op zoek gaan naar kwetsbare Beverenaars, zodat men niet steeds achter de feiten aanloopt.
In het armoedeplan staan te weinig meetbare doelstellingen, concrete acties en verwijzingen naar budgetten. Bijkomende maatregelen zijn nodig om de crisis het hoofd te bieden. Met als voornaamste maatregel het voorzien van meer betaalbare huisvesting. Maar bovenal moet er snel gehandeld worden door het versneld uitvoeren van voorzien maatregelen zoals het sociaal restaurant en de bouw van nieuwe sociale woningen.
Contactgegevens:
- Méline Rovillard (gemeenteraadslid sp.a Beveren): meline.rovillard@gmail.com of 0472 31 66 84

Wijkcirculatieplan voor Beveren en Melsele

 

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering einde te maken aan obstructie Antwerps Havenbestuur

 Doel is officieel woongebied en dat moet (eindelijk) erkend worden

Vorige week verscheen - simultaan in Knack en in het regionale blad de Koerier -  een opiniestuk van Liese Stuer, inwoner van Doel. In haar bijdrage klaagt Liese Stuer de hypocrisie aan van het Antwerps Havenbestuur dat met zijn zogenaamde Havenland-initiatieven de natuur en het erfgoed in de ruime regio rond de Waaslandhaven gebruikt om de haven te promoten maar anderzijds doet of Doel niet bestaat. Dat laatste is letterlijk te nemen: op de kaarten die Havenland verspreidt is Doel een witte vlek. Nochtans is het dorp officeel woongebied. De Vlaamse Regering liet in 2018 weten dat Doel definitief blijft maar gemaakte afspraken worden niet langer nagekomen en de wettelijke bestemming (woongebied) wordt niet erkend. Daarmee dreigt de Vlaamse Regering zich andermaal in de kijker te zetten als een hoogst onbetrouwbare partner.

Politieke taskforce
Eind 2020 besliste Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) dat de kaaimuur in Doel wordt hersteld. Kort nadien werden de restauratie van de molen van Doel en instandhoudingswerken aan het Hoog Huis aangekondigd. Maatregelen die in de lijn liggen van de eerdere beslissing dat Doel definitief blijft. Anderzijds worden zo goed als alle lokale initiatieven die in de lijn liggen van het bestemmingsplan voor Doel (woongebied) of de versterking van de leefbaarheid gedwarsboomd. Daarmee dreigt het vertrouwen dat voorbije jaren moeizaam werd opgebouwd volledig verloren te gaan.

In 2018 kwam na 2 jaar van intense gesprekken door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) een princiepsakkoord tot stand tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid waarbij werd bepaald dat er slechts een beperkte havenuitbreiding zou komen en Doel en het omliggende poldergebied definitief zouden gevrijwaard worden. Later sloten ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polders en de lokale boeren zich bij het akkoord aan. In het kader van het princiepsakkoord werden ook concrete maatregelen afgesproken met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, de ter beschikkingstelling van panden in en buiten het dorp en de afwikkeling van de natuurcompensaties. De Vlaamse Regering besliste om een Toekomststudie voor Doel te laten maken.

Toekomststudie naar af
Voor het eerst in het 20 jaar aanslepend conflict leek een oplossing mogelijk. Het princiepsakkoord bood een goede basis voor een definitief vergelijk. In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie vorm te geven. Zij moesten in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel onderzoeken. Ondertussen werd ook (een begin van) oplossing gegeven aan het probleem van de vele leegstaande panden. Maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de “transparantie” van het ECA-project.

Ook aan de afspraken omtrent gebruik en ter beschikking stelling van panden kwam afgelopen jaar een einde. Net zoals vroeger worden leeggekomen panden opnieuw dichtgetimmerd en daarmee tot verkrotting veroordeeld, ook al zijn er geïnteresseerden. Kortom  alles wat de leefbaarheid van Doel ten goede komt krijgt een rode kaart. Hoever de obstructie wel gaat wordt geïllustreerd door de komst van historische schip Ortelius naar Doel. De vzw de Maakschappij, gehuisvest in het atelier De Nijs in Doel, heeft de voormalige schooltjalk aangekocht van de stad Antwerpen om hem te restaureren in Doel. Daartoe vroeg zij het tijdelijk (!) gebruik van een braakliggend terrein vlak bij hun werkplaats maar dat wordt geweigerd door alle instanties die iets te maken hebben met Doel. “Om geen precedenten te scheppen.” Stel u voor dat er nog mensen zijn die iets zinvol zouden willen beginnen op een braakliggend terrein in Doel...

De oorzaak voor al die obstructie ligt - naar ons wordt meegedeeld - bij het Antwerps Havenbestuur dat bevreesd is voor een ‘Grobbendonkscenario’, bewoners die op basis van klachten over geluids- of lichtoverlast de terminal zouden kunnen laten stilleggen. Maar de obstructie gaat verder dan het Havenberdrijf alleen.

“Goed nabuurschap”, een absolute prioriteit van CEO Jacques Vandermeiren
De vrees van het Havenbestuur is onterecht. De huidige buffer in Doel die zich tussen het dorp en het Deurganckdok bevindt bewijst dat effectieve buffering helpt. Klachten over geluidshinder afkomstig uit de haven komen momenteel uit de polderdorpen Kallo, Kieldrecht en Verrebroek. Niet uit Doel. Die klachten illustreren trouwens niet alleen de onvrede over de toenemende hinder in de ruime regio maar ook het onvermogen van de haven om tot een goed nabuurschap te komen. “Goed nabuurschap” was nochtans een van de drie prioriteiten die CEO Jacques Vandermeiren aanduidde in zijn nieuw beleid. Met betrekking tot Doel en de wijde omgeving lijkt hij daar alvast (nog) niet in geslaagd.

Ondertussen wordt er vooral veel tijd en geld geïnvesteerd in PR, niet (meer) in overleg of transparantie. Blinkende brochures, dure standbeelden en groots opgezette kleurwedstrijden voor de kleuters. Allemaal goed en wel. Maar in de regio wil men van de Havengemeenschap én van de Vlaamse Regering vooral garanties. De garantie dat lokale initiatieven niet langer nodeloos worden geblokkeerd. De garantie dat de buffer tussen de haven en de polderdorpen effectief buffert. De garantie dat de leefbaarheid van al de polderdorpen eindelijk voorop komt te staan. Daar wachten we op.

Doel 2020

 

lokale vaccinatiecentra voor Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
Persbericht: 13/1/2021

De burgemeesters van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht namen gisteren, in overleg met de voorzitter van de eerstelijnszone Waasland Noord-Oost, het besluit om twee vaccinatiecentra op te richten in de regio. Tegelijkertijd werden ook de locaties gekozen. Zo zal er een vaccinatiecentrum komen in de oude sporthal van Beveren (Klapperstraat) en een tweede in cultuurcentrum ‘de Route’ in Sint-Gillis-Waas.

Elk centrum zal starten met vier zogenaamde vaccinatielijnen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin en het beschikbare zorgpersoneel kan er verder opgeschaald worden naar 6 vaccinatielijnen. De eerstelijnszone zal analyseren of er voldoende personeel beschikbaar is om de beide vaccinatiecentra op te starten.

Daarnaast speelt ook mobiliteit speelt een heel belangrijke rol. Alle betrokken burgemeesters streven ernaar dat alle inwoners van hun gemeenten zich makkelijk naar de overeengekomen vaccinatiecentra kunnen verplaatsen. Daarvoor maken de betrokken gemeenten samen een transportplan op. Dat plan moet de eenvoudige toegang tot het dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum mogelijk maken.

 

Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele.
De aannemer zal de gewestweg aanpakken van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. Nieuwe veilige kruispunten met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe ovondes beogen veiliger en vlotter verkeer langs de N70. Daarnaast krijgen de bussen een eigen busbaan, wordt zone 30 ingesteld in de schoolomgeving en legt men een groene doortocht aan langs het hele traject.
De werken starten vanaf midden januari 2021

 

 

Tussenkomsten van de raadsleden van Groen Beveren

de onderwerpen:

- Wijkgezondheidscentrum: onafgewerkt goed initiatief zonder overleg
- Groen vraagt duidelijkheid over Onthaalpoort Prosperpolder
- Een groene blik op het sociaal beleid in Beveren
- Groen gematigd positief over inbreidingsproject Walhof
- Een gezonde begroting met een aantal gemiste kansen
- Groen krijgt kurkvulling voor kunstgrasvelden
- Vullen hygiënepakketten de grootste nood?
- Groen stelt wandelmogelijkheden voor langs Melselebeek
- Groen vraagt behoud beschermingsmaatregel in Drijdijck

Park Hof ter Saksen langer open tijdens deze eindejaarsperiode
Groendienst
22|12|2020

Omwille van corona is wandelen ondertussen en populaire activiteit om coronaproof de dagelijkse sleur te doorbreken en een frisse neus te nemen. Ook ’s avonds gaan mensen graag op pad. Zeker in deze eindejaarsperiode nu vele inwoners extra hun best deden om sfeer- en kerstverlichting op te hangen.
Ook de gemeente deed een duit in het zakje om te scoren met extra sfeer: het Beverse Studio Arfex werd aangezocht om enkele Beverse gebouwen in een sfeervol ‘lichtkleedje’ te stoppen met geluidseffecten. ‘BE Technic en vzw De sleutels’ tekenen voor de projecties van de ruim 900 kindertekeningen op de Sint-Martinuskerk. Het initiatief geniet veel bijval van de Beverse bevolking, getuige daarvan de vele mooie foto’s die op sociale media opduiken.

Alle verlichte gebouwen (uitgezonderd de Sint-Michielskerk in Kieldrecht) liggen langs de ‘Verlichte Kastelen’ wandelroute (8,5 km) die door Beveren loopt. Op de route staan ook vele kerststallen opgesteld. De folder met de kastelenroute en de kerststallenroutes in de deelgemeenten is verkrijgbaar bij dienst Toerisme (vrije inloop tijdens de openingsuren) en ook te downloaden op de website https://www.beveren.be/nl/vrije-tijd-toerisme. De gebouwen zijn verlicht van 17 tot 22 uur en dit tot en met 6 januari.

Ook het kasteel van Hof ter Saksen is sfeervol verlicht. Daarom besliste het gemeentebestuur om het park open te houden voor wandelaars tot 19 uur en dit tot en met 10 januari. Normaliter sluit het park in de winterperiode al vroeger de deuren.

Het bestuur roept geïnteresseerde wandelaars op om de coronamaatregelen te respecteren: buiten mag u maximaal met 4 personen samen zijn (kinderen -12 jaar tellen niet mee), hou 1,5 meter afstand en respecteer de avondklok van 0 tot 5 uur.

 

dinsdag 22 december 2020
Groen licht voor wijkgezondheidscentrum Beveren/Zwijndrecht

 BEVEREN - ZWIJNDRECHT  De gemeenten Beveren en Zwijndrecht zetten samen de schouders onder de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC). Daarmee komen ze tegemoet aan een reële nood in de regio. Beide gemeenten kampen immers al jaren met een tekort aan huisartsen. Verschillende huisartsen hebben zelfs noodgedwongen een patiëntenstop ingevoerd, waardoor wie ziek is moet uitwijken naar een buurgemeente.

 Samenwerking gemeenten Beveren en Zwijndrecht
De lokale besturen van Beveren en Zwijndrecht maken nu middelen vrij voor de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC). Dat is een multidisciplinaire groepspraktijk. Verschillende zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers werken onder één dak samen aan een integrale zorg. Deze zorg is afgestemd op de specifieke noden van iedere patiënt. Een bijkomend voordeel is dat er ook meer op preventie kan worden ingezet.

Opstart in 2021
Het WGC Beveren-Zwijndrecht zal volgend jaar starten met twee deeltijdse huisartsen en een verpleegkundige. De dienstverlening zal stelselmatig uitbreiden, afhankelijk van de behoeften bij de patiënten. Vooral voor mensen in armoede is dit een grote stap vooruit naar een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg; zij hoeven zich immers minder te verplaatsen om toch een brede zorgverlening te krijgen. Om de bereikbaarheid te garanderen voor beide gemeenten wordt de locatie verder onderzocht.

Versterking voor wachtpost Waasland
De komst van het WGC betekent tot slot een extra ondersteuning voor de bestaande huisartsenpraktijken in de twee gemeenten. De artsen van het WGC zullen immers meedraaien in de wachtpost en kunnen zo hun collega’s ontlasten. Het overleg met de huisartsen en eventueel met andere betrokken zorgverstrekkers is opgestart teneinde tot een goede samenwerking te komen.

 

BEVEREN, 16 december 2020 -
Jumbo opende vandaag om 8.45 uur de deuren van haar achtste winkel in België en de eerste winkel in Waasland.
De Jumbo winkel is gevestigd op het Pareinpark 8B in Beveren. Bevernaars kunnen er vanaf vandaag terecht voor de beste service, buitengewoon groot (feest)assortiment en altijd lage prijzen. De klant hoeft bij Jumbo niet te kiezen. Jumbo zet, net zoals in Nederland, de klant op 1 door de verwachtingen continu te overtreffen en zo van klanten echte fans te maken.
(foto via persbericht Jumbo)

Jumbo in Oost-Vlaanderen

De gloed nieuwe winkel heeft een totaaloppervlakte van zo’n 1800 vierkante meter en is zo ook een van de grootste Jumbo winkels in België. De nieuwe winkel stelt zo’n 70 mensen uit het Waasland te werk. “We zijn ontzettend blij met de nieuwe winkel in Beveren. Zo kunnen we nog meer klanten verwennen met onze beste service, buitengewoon groot assortiment en altijd lage prijzen. Uiteraard in alle veiligheid en volgens de juiste maatregelen”, geeft filiaalmanager Louis Van Hulle aan. “We kunnen niet wachten om onze klanten in Beveren de Vlaamse klassiekers aan te bieden, zoals lekker versbereid stoofvlees, Belgische kazen, beenhesp van Belgische oorsprong en typisch Belgisch fruit, zoals appelen en peren". Ook kunnen klanten er terecht voor pizza’s en maaltijden uit eigen vers keukens, zoals kip aan ’t spit, maar ook ter plaatse gebrande noten. Afrekenen doen klanten in een handomdraai bij de zelfscankassa’s.

7 Zekerheden
De 7 Zekerheden, waar Jumbo in Nederland groot mee is geworden, zijn ook in België de beloften aan de klant. Dus euro’s goedkoper, service met een glimlach, voor al je boodschappen, vers is écht vers, vlot winkelen, niet tevreden geld terug en jouw wensen staan centraal. Klanten kunnen erop vertrouwen dat wat Jumbo belooft ook écht waarmaakt.

Feest met Jumbo
Met de feestperiode in het verschiet, voorziet Jumbo ook de nodige feestproducten. “Voor het hele feestmenu, van het aperitief tot het nagerecht, kunnen klanten bij Jumbo terecht. Denk aan oesters en andere heerlijke hapjes, kreeft en kalkoen, taarten en speciale kazen en verschillende andere zoete lekkernijen en desserts. Er is voor ieder wat wils. Om het feestmaal helemaal compleet te maken, vind je bij Jumbo bovendien ook een heuse collectie kerstwijnen en –bieren, ook te verkrijgen in geschenkpakketten. Met dit ruime feestassortiment willen we onze klanten al hun feestbenodigdheden bieden op één adres. Zo dragen wij ons steentje bij aan extra fijne feestdagen. Bovendien hebben we tijdens de feestdagen aangepaste openingstijden. Zo zijn we op de zondagen langer open en openen we op de dagen voor Kerst en Oud & Nieuw eerder onze deuren,” voegt Van Hulle toe.

(foto's via persbericht Jumbo)

Boodschappen doen, een totaalbeleving
Jumbo maakt van boodschappen doen een ware totaalbeleving. Zo vinden klanten binnen het buitengewoon grote assortiment ook diverse producten uit het HEMA-assortiment terug, dat mee wisselt met de seizoenen. Daarnaast is er een uitgebreide bloemenafdeling met keuze uit verschillende boeketten. Bovendien geldt er een Versgarantie van 7 dagen op de bloemen. Straalt je boeket geen 7 dagen, dan krijg je van Jumbo een nieuw boeket.

Succesverhaal in België gaat verder
“Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat Jumbo ook in België aanslaat en dat Belgen openstaan voor onze én, én, én formule. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we vandaag inmiddels onze achtste Belgische winkel in Beveren openen en nu dus ook Oost-Vlamingen van onze unieke Jumbo formule kunnen genieten,” vertelt Peter Isaac, managing director van Jumbo België. “Dankzij onze winkel in Beveren betreden we een nieuwe Belgische provincie en breiden we onze fanclub verder uit. We hebben opnieuw een mooie locatie en een fantastisch team klaar staan om klanten op een veilige manier wegwijs te maken door onze verschillende assortimenten.” Jumbo klokt de teller van het jaar 2020 af op acht Jumbo winkels in drie verschillende provincies. “Ik blik met een grote glimlach én gepaste trots terug op afgelopen jaar en kijk ook al enorm uit naar alle nieuwe projecten die 2021 met zich zal meebrengen,” besluit Isaac.

 

 

Doel 2020 opgetogen met definitieve beslissing renovatie kaaimuur van oude haven in Doel

De kaaimuur van Doel dateert van 1930 en is er op bepaalde plaatsen bijzonder slecht aan toe. Doel 2020 bracht de kwestie eerder aan bod tijdens een ontmoeting met bevoegd minister Lydia Peeters. Die beloofde toen de nodige maatregelen te nemen. Nu is beslist om een groot deel van de kaaimuur effectief te renoveren. Doel 2020 is tevreden met die beslissing. Die stemt overeen met de eerdere beslissing van de VR: namelijk dat Doel blijft.

De problemen met de kaaimuur in Doel werden voor het eerst aangekaart begin 2019. Maar het dossier kwam pas in een stroomversnelling na een onderhoud met minister Lydia Peeters begin september van dit jaar. Vanaf oktober vonden stabiliseringswerken plaats. Daarvoor werd de kaai een stuk ontmanteld en afgegraven om druk op de kaaimuur weg te nemen. En er werden tevens een aantal bijkomende damplanken geslagen om instorting te vermijden. Na die werken was er geen verdere activiteit meer waardoor bij de WSV De Noord van Doel (nog altijd goed voor meer dan 100 leden) toch wel ongerustheid ontstond. Mede omdat er daardoor geen boten meer in of uit het water kunnen.

vrij te gebruiken mits bronvermelding: Doel 2020

Deze week echter kreeg Doel 2020 vanuit het kabinet van minister Lydia Peeters (Open Vld) bevestiging dat de werken snel hervat worden: de kaaimuur wordt over een lengte van 110 meter gerenoveerd. Met die renovatie is een prijskaartje gemoeid van 1,8 miljoen euro. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nodige studiewerk. Maar plan is dat de werken reeds begin 2021 van start gaan.  Vandaag vond alvast een eerste werkvergadering plaats met de Vlaamse Waterweg en de aannemer, de Havenmeester van Doel, Paul De Belie en de 90-jarige voorzitter van WSV De Noord, voormalig veldwachter van Doel Maurice Vergauwen. Daar werd ons medegedeeld dat het einde van de werken mag verwacht worden na de zomer van 2021.

vrij te gebruiken mits bronvermelding: Doel 2020

Zowel bij WSV De Noord als bij Doel 2020 wordt bijzonder tevreden gereageerd op de beslissing. Het is een van de eerste daden van de VR waarmee impliciet erkend wordt dat Doel blijft. Voor altijd.

 

 

Complex Project ECA gaat deels in op bezwaren actiecomités. Rangeerstation Verhuist, Drijdijk grotendeels gespaard.

De bufferdijk langs de Waaslandhaven wordt van Verrebroek tot Doel beplant met om en bij de 1.000 nieuwe bomen. Dat was al eerder bekend. Maar een groot deel van de naar schatting 600 bomen op de Drijdijk zal uiteindelijk toch behouden worden. Voor het rangeerstation voorzien ter hoogte van de Blikken wordt naar een alternatieve locatie uitgekeken. Dat is het gevolg van de bezwaren die eerder werden ingediend door bewoners en actiecomités. Doel 2020 reageert gematigd positief maar heeft blijvende zorgen omtrent de effectieve buffering van de  polderdorpen en het behoud van landschappelijke waarden.

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Daarna volgde in het voorjaar een publieke raadpleging specifiek met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting van het project en de buffer tussen havengebied en polder. De inspraak leidde tot heel wat bezwaren en intussen tot een aantal bijsturingen. Dat communiceerde omgevingsmanager Maarten Goris. De bevindingen werden ook samengevat in  een overwegingsdocument.

De bezwaren van bewoners, Polderdorpen-leefbaar, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en Doel 2020 waren onder meer gericht tegen de kap van de bomenrijen op de Drijdijk. Die moest er komen als compensatie voor zgz. bijkomende verstoring veroorzaakt door de bomen op de kruin van de buffer. Daar ziet men nu deels van af. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander zijn beslag zal krijgen. Voor Doel 2020 is alleszins duidelijk dat de historisch-landschappelijke waarde van de Drijdijk maximaal moet behouden blijven. De kilometerslange Drijdijk is een van de meest bekende en waardevolle landschapszichten van Verrebroek én een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. Het is ook onzin om voor de natuurlijke buffering van de dorpen elders in de omgeving nog kap van bomen of bomenrijen te eisen. Dat is al te gek.

Nogal wat bezwaren kantten zich ook tegen de aanleg van een rangeerstation ter hoogte van de Blikken in Verrebroek. Daarvoor wordt nu volgens de overwegingsnota gekeken naar een alternatieve locatie. Doel 2020 maakte eerder al duidelijk dat een rangeerstation vlak bij de dorpskern van Verrebroek niet kan. Het actiecomité blijft ondertussen wel bezorgd over de inrichting van de buffer. Voor Doel 2020 maakte al eerder duidelijk dat het niet volstaat om de bestaande buffer te beplanten met bomen. Hij moet (voorafgaand) ook aanzienlijk verhoogd worden. Daarvoor beschikt men als gevolg van al de grote infrastructuurwerken in de regio over meer dan genoeg grond. Behoud van de huidige hoogte is alleszins niet voldoende gezien de verdubbeling van de capaciteit op de Westelijke Ontsluiting, vlak achter die bufferdijk.

Wat de Westelijke Ontsluiting betreft eist Doel 2020 dat leefbaarheid van de polderdorpen absolute prioriteit krijgt. Met de Westelijke Ontsluiting wordt voorzien in een verdubbeling van de capaciteit van de Havenweg. Pas in de daaropvolgende jaren komt er een rechtstreekse aansluiting voor het havenverkeer op de E34. Tot zolang moet al het vrachtverkeer voor de Waaslandhaven via secundaire wegen. Dat is de wereld op zijn kop. In het belang van de leefbaarheid van de polderdorpen vragen wij dat zo snel als mogelijk een rechtstreekse aansluiting komt vanuit de Waaslandhaven op de E34.

Doel 2020

 

De Lokale Armoedebarometer kleurt ook voor de gemeente Beveren alsmaar roder.
De Lokale Armoedebarometer die eind september verscheen toont geen fraai beeld voor onze
gemeente. De barometer toont de evolutie van de armoede in alle Vlaamse gemeenten op basis van
zestien indicatoren. De barometer is duidelijk: Beveren heeft een eindscore gekregen van -5. Die -5
duidt op een negatieve evolutie sinds 2018 en dat betekent dus dat het aantal mensen die in armoede
leven in onze gemeente is toegenomen. U mag er ook zeker van zijn dat nog veel andere mensen door
de coronacrisis in problemen gaan komen.

Als we grondiger naar het rapport kijken, zien we dat Beveren een -2 krijgt voor de indicator ‘langdurige
werkloosheid’. Wij hebben tijdens de bespreking van het armoedebeleid reeds aangehaald dat de
initiatieven die de gemeente Beveren neemt, niet voldoende zijn. Er wordt een budget van minder dan
100 000 euro toegewezen aan activering en begeleiding naar tewerkstelling. Dat is geen serieus budget
om een echte activering te realiseren.
Ook op het vlak van kans armoede scoort onze gemeente niet goed: -1. Inzetten op preventie van
schuldproblematiek is een essentiële stap in het wegstappen van armoede. Het armoedeplan van onze
gemeente vertoont hierin te weinig ambitie: er wordt gewoon, net zoals 6 jaar geleden, herhaald dat
de gemeente de wachtlijsten wil terugdringen naar 3 maanden. Dit zonder hierrond extra beleid te
ontwikkelen. Dat is niet ernstig.


Mag dit een wake-up call zijn voor het gemeentebestuur, alstublieft? Wij verwachten meer
inspanningen van dit gemeentebestuur inzake het armoedebeleid.

Het college kan ook eens over het muurtje kijken: het gezinsondersteuningsproject uit Mechelen (het
GO-team) tegen kinderarmoede wérkt. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting kwam dit
project als beste uit de bus. Wij vragen het college dan ook niet om het warm water opnieuw uit te
vinden: ga eens kijken bij de collega’s van Mechelen. Daar hebben ze, door een samenwerking van het
OCMW en de politie, mensen uit de armoede getild! Dat project heeft echt zijn vruchten afgeworpen.
Hoe gaat het college reageren? Mogen wij een aanpassing van het armoedeplan verwachten?