Reveil Doel
Sinds verscheidene jaren wordt op 1 november op tal van kerkhoven Reveil georganiseerd, een stemmige herdenking van wie ons zijn voorafgegaan. Voor het eerst vindt dit nu ook plaats in Doel.Om 17 uur wordt er verzameld aan het kerkhof van Doel, naast de kerk (in de kerk bij zwaar weer).Afgewisseld door muziek op de trekharmonica brengen Frie Lauwers, Johan De Vriendt en Gust Peeters intieme teksten. Om 17.30 volgt een stille tocht over het kerkhof en vervolgens naar de herdenkingsbomen aan het voedselbos, waar er ook even stilte en bezinning is. Het evenement eindigt om 18 uur aan de Doolen, waar voorzien is in soep, brood en kaas. Deelnemers worden verzocht om een lichtje, bvb. lantaarn met theelichtje, mee te brengen voor de stiltetocht. Contact via 0472 24 45 12.

Zondag 8 oktober: Dag van de Trage Weg
Wandel mee langs de trage wegen van
Verrebroek
Dienst Mobiliteit
27|09|2023
Naar jaarlijkse traditie zet ook gemeente Beveren zijn trage wegen in de kijker op de Dag van de Trage Weg. Elk jaar kiezen we een andere deelgemeente met te ontdekken pareltjes van trage wegen. Voor de 13e editie is Verrebroek aan de beurt. Enkele enthousiaste vrijwilligers, die alle wegels op het
grondgebied als hun broekzak kennen, stippelden samen met de diensten Mobiliteit en Toerisme 3 verrassende tochten uit langs plekjes die bij veel inwoners wellicht nog niet gekend zijn.
Programma
3 bewegwijzerde wandelroutes:
Kindvriendelijke wandeling van 5,3 km (in te korten tot 3,3 km) met onderweg een zestal opdrachten voor de kindjes. Let op: deze route is niet ‘buggyproof’, behalve voor avontuurlijkere mama’s en papa’s natuurlijk! Waterdichte schoenen zijn ook aan te raden want de tocht leidt langs avontuurlijke waterpartijen!
Wandeling van 8 km langs bosjes, waterpartijen, dijken en landelijke trage wegen van Verrebroek.
Stevige wandeling van 15 km langs waterlopen, akkers, dijken en boomgaarden met wijdse uitzichten op de Sint-Laurentiuskerk en de haven.
Praktisch
Alle wandelingen starten aan het clubhuis van Hockey Club Beveren aan de Watermolendijk/Spaans Fort in Verrebroek.
Gratis inschrijven voor de wandeling kan van 8.30 uur tot 14 uur.
In het clubhuis van Hockey Club Beveren kan je tot 17 uur terecht voor drank en snacks.
Deelnemers krijgen een plannetje van de gekozen route of kunnen deze aan de hand van een QR-code op hun eigen smartphone, gps-toestel … downloaden.
Parkeren
We vragen om zoveel mogelijk op een duurzame manier (te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, carpoolen…) naar het inschrijvingspunt te komen.
De bestaande fietsenstalling wordt deze dag uitgebreid met een extra capaciteit van 120 fietsen.
Aan de bushalte Verrebroek Dorp (of op tal van andere locaties in de omliggende deelgemeenten) kan je een Donkey Republic deelfiets nemen en aan het inschrijvingspunt parkeren in de tijdelijke evenementenstalling.

PERSBERICHT
Waarom Dag van de Trage Weg
Schepen van Trage Wegen Laura Staut: “Lang niet alle inwoners kennen de mogelijke verbindingen en doorsteekjes in de buurt. Met de jaarlijkse campagne ‘Dag van de Trage Weg’ van Trage Wegen vzw, waar gemeente Beveren uiteraard elk jaar aan deelneemt, willen we onze vele trage wegen meer bekendheid
geven. Elk jaar zet gemeente Beveren de trage wegen van een deelgemeente in de kijker. Dit jaar is Verrebroek aan de beurt. Meteen een mooie gelegenheid voor deelnemers van buiten Verrebroek om dit dorp waar landbouw, natuur en een wereldhaven zij aan zij liggen, te verkennen.”
Trage Wegen in Beveren
Gemeente Beveren zet al jaren in op de ontwikkeling van deze wegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft alle trage wegen gebundeld in een overzichtelijke Trage Wegenkaart. Dienst Toerisme realiseerde in een aantal deelgemeenten ook bewegwijzerde wandeltochten langs trage
wegen. Zowel de overzichtskaart als wandelroutes zijn gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor van het gemeentehuis of gratis te downloaden op
https://www.beveren.be/nl/vrije-tijd-entoerisme/wandelen-fietsen/trage-wegen.Wie weet ontdek je op deze manier wel een autoluwe en aangenamere route naar de bakker, school of sportclub.
Toekomstperspectief Trage Wegen in Beveren
Eind 2021 keurde het gemeentebestuur een plan goed om het netwerk van trage wegen nog verder uit te breiden.
Schepen van Trage Wegen Laura Staut: “Voor de gemeenten Haasdonk, Melsele en Beveren (onder spoorlijn 59) zijn nu al ruim 100 km aan trage wegen volledig toegankelijk. Met de goedkeuring van dit plan zullen in de komende jaren in deze zone nog eens 50 km trage wegen worden gerealiseerd, een
stijging met meer dan 50%! Het plan bewijst dat we volop willen inzetten op zowel de verdere uitbouw van het recreatief wandelnetwerk als meer veilige alternatieven voor woon-werkverkeer.”

 

 

Gemeente Beveren werkt aan laadpalenplan
Dienst Mobiliteit
08/08/2023
De openbare laadinfrastructuur zal de komende maanden in Beveren sterk uitgebreid worden.
De Vlaamse overheid heeft voor elke gemeente een inschatting gemaakt van de publieke laadbehoefte en de doelstelling vooropgesteld om tegen 2025, 35 000 extra laadpunten te realiseren in Vlaanderen.
Voor de gemeente Beveren gaat dit concreet over 359 laadpunten.
Daarnaast werd vanaf 1 juli de fiscaliteit rondom bedrijfsvoertuigen met verbrandingsmotor drastisch gewijzigd, waardoor naar verwachting er in de nabije toekomst steeds meer elektrische wagens zullen rondrijden.
“We hebben afgelopen weken werk gemaakt van een gemeentelijk laadpalenplan om invulling te geven aan deze doelstelling. Dit plan houdt op korte en langere termijn rekening met de stijgende vraag naar laadinfrastructuur en legt heel wat strategische locaties vast waar laadpalen wenselijk zijn.” vertelt
schepen van mobiliteit Jeroen Verhulst (CD&V).
Bij de keuze van de locaties houdt de gemeente rekening met voldoende spreiding en zal de uitrol in eerste instantie vooral gebeuren op gemeentelijke buurtparkings en plaatsen waar veel publiek komt zoals sportzones, horeca, publieke gebouwen en mobiliteitsknooppunten.
Bij de uitrol zal ook steeds de toegankelijkheid van het publiek domein (obstakelvrije voetpaden) bewaakt worden.
Voor gemeente Beveren is Engie de laadpaaloperator die zal instaan voor de plaatsing en uitbating van deze publieke laadinfrastructuur.
Laadpalenplan
Op korte termijn: nog deze zomer 30 extra publieke laadpunten
Op dit moment zijn er in Beveren 21 locaties met telkens 2 publieke laadpunten.
Om dit aantal op te schroeven, werd er op basis van een overzichtsplan van alle openbare parkings een lijst opgemaakt met strategische locaties, zodat de ruim 300 overige laadpunten stelselmatig uitgerold kunnen worden. “Hiervan zullen we deze zomer nog minstens 30 nieuwe publieke laadpunten op het
openbaar domein bijplaatsen, verspreid over 13 locaties.” geeft schepen Verhulst aan.
Nieuwe locaties op korte termijn:
• Parking sportzone/begraafplaats Glazenleeuwstraat Beveren (2 oplaadpunten)
• Parking Hof ter Welle Beveren (2 oplaadpunten)
• Parking Bosdamlaan Beveren (2 oplaadpunten)
• Nieuwe parking N70 t.h.v A. Farnèselaan Melsele (2 oplaadpunten)
• Parking Kapel van Gaverland Melsele (2 oplaadpunten)
• Vernieuwde parking sportzone ‘t Wit Zand Melsele (6 oplaadpunten)
PERSBERICHT
• Parking Station Melsele (2 oplaadpunten)
• Parking schoolomgeving/begraafplaats Melsele (2 oplaadpunten)
• Parking kerk/begraafplaats Haasdonk (2 oplaadpunten)
• Parking sportzone Vrasene (2 oplaadpunten)
• Parking Hoog-Kallostraat – KSK Kallo/Speellandschap (2 oplaadpunten)
• Parking kerk Verrebroek (2 oplaadpunten)
• Parking sportzone Oud-Arenberg Kieldrecht (2 oplaadpunten)
Op (middel)lange termijn:
De gemeente denkt ook na het optimaliseren van de gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.
In de huidige wegcode staat dat een geparkeerd elektrisch voertuig verplicht aangesloten moet zijn aan de laadpaal en hierdoor vrijgesteld is van het parkeerreglement (blauwe zone, betalend parkeren,…). Mensen kunnen dus momenteel onbeperkt parkeren in een blauwe zone of onbetaald parkeren, zolang hun wagen aangesloten is aan een laadpaal, ook als die niet meer effectief aan het opladen is. Op die manier worden de laadpalen niet maximaal benut.
“Als in de toekomst zou blijken dat het aantal beschikbare laadpalen onvoldoende wordt om aan de oplaadvraag te voldoen, kunnen we eventueel een rotatietarief activeren of het parkeerbeleid herbekijken om parkeerplaatsen met laadpalen efficiënter te benutten”, besluit de schepen.
Vraag als particulier je laadpaal aan
Ook als inwoner kan je een publieke laadpaal aanvragen volgens het principe ‘paal volgt wagen’. Dit geldt voor mensen die een volledig elektrisch voertuig hebben maar geen eigen parkeermogelijkheid of publieke laadpaal in een straal van 250 meter rond hun woning. Zij kunnen een publieke laadpaal online aanvragen
via https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen
Overzicht laadpalen Vlaanderen
Een overzicht van alle locaties van laadpalen met specificaties per laadpunt vind je hier:
https://mow.vlaanderen.be/laadpalen
Meer informatie
Jeroen Verhulst
Schepen van Mobiliteit en O

 

Persbericht Vooruit Beveren
8 juni 2023
Vooruit Beveren vraagt om uitbaggeren Melkader en bestrijding van de overlast Melkader en Lisdodde
Vooruit Beveren verzoekt het bestuur op de gemeenteraad van 30 mei 2023 om de waterloop Melkader te Kallo prioritair aan te pakken en dat op twee vlakken.
Ten eerste zijn er zware problemen met overlast aan de Melkader en dus aan het natuurgebied De Lisdodde. De Lisdodde wordt immers begrensd door de waterloop Melkader.
Tegenwoordig is de Melkader een gekanaliseerde kreekrestant die niet in verbinding staat met de Schelde waardoor er weinig circulatie is. Op deze waterloop zijn verschillende stijgers voorzien, maar hierop mag niet gevist worden. De laatste tijd worden deze regels aan de spreekwoordelijke laars gelapt.

(foto's van persbericht meegeleverd)
Saartje Delclef, communicatieverantwoordelijke van Vooruit Beveren en inwoner van Kallo, licht toe:
“Deze bijeenkomsten zorgen voor heel wat overlast, niet enkel voor de inwoners van Kallo, maar ook voor het natuurgebied zelf. Zo wordt er veel zwerfvuil achtergelaten, is er last van geluidsoverlast – ook tijdens het broedseizoen- en wordt er vuur gemaakt in het
natuurgebied. Soms brengen de families hun eigen BBQ-toestel mee, maar vaak wordt het vuur ook op de grond gemaakt.
Wanneer men wil vissen op de Melkader krijgt men vandaag geen vergunning meer, maar ook hier houden de “recreatieve vissers” geen rekening mee. Integendeel, de gevangen vis maakt meteen deel uit van de familie-picknick ter plekke.”
De Lisdodde valt onder de verantwoordelijkheid van Natuur en Bos, maar deze beschikken over onvoldoende mankracht om regelmatig te controleren. Gemeenteraadslid Méline Rovillard vroeg op de gemeenteraad van mei het bestuur om het Agentschap Natuur en Bos hierin te ondersteunen en extra controles te voorzien door de lokale politie. Schepen Kegels (nva) gaf aan dat het probleem niet overdreven moet worden, maar dat hij het zal opvolgen. Raadslid Rovillard vroeg of er geen gezamenlijke acfie met de lokale politie opgezet kon worden, maar daar had men geen oren naar omdat het probleem maar beperkt zou zijn. Raadslid Rovillard hoorde de bewoners wel klaar en
duidelijk en zegt: “
Vooruit Beveren roept de bewoners in elk geval op om het meldpunt te gebruiken en de lokale politie te bellen bij overlast. Zo kan het bestuur niet twijfelen aan de ernst van de problemen.”
 de Melkader is tot op heden nog niet gebeurd. Vooruit Beveren stelt zich ook vragen over de huidige toestand van de oevers van de Melkader. Deze liggen bezaaid met rottende bomen die al dan niet reeds in het water gevallen zijn. Gemeenteraadslid Méline Rovillard vroeg op de gemeenteraad van mei dan ook of het bestuur kon aandringen bij VMM om de Melkader nu eens eindelijk uit te
baggeren. Schepen Kegels (nva) bevestigde dat dit inderdaad een groot probleem is, maar dat hij al meerdere keren aan VMM zou hebben gevraagd om er werk van te maken, zonder resultaat. Raadslid Rovillard heeft dan ook herhaald om de vraag nu met ernst opnieuw te stellen. De rottende bomen zouden ook de bevoegdheid van VMM zijn en ook daar moet de gemeente dus snel haar contacten
aanspreken. Het mag duidelijk zijn: Vooruit Beveren wil nu actie.
Ondertussen vernam de fractie dat het zwerfvuil daags na de gemeenteraad wel reeds door de gemeente werd opgeruimd. Een eerste stap in de goede richting.
Contactgegevens:
- Méline Rovillard (gemeenteraadslid Vooruit Beveren):
meline.rovillard@gmail.com of 0472 31 66 84
- Saartje Delclef (communicafieverantwoordelijke Vooruit Beveren):
saartje.delclef1@gmail.com of
0478/64 44 29

De speelse octopuspalen zijn in onze gemeente, net als in heel Vlaanderen, inmiddels gekend. Deze paarse-gele palen, voorzien van een affichekader, maken de schoolpoort en schoolomgeving beter zichtbaar in het straatbeeld. Ze moeten de weggebruikers sensibiliseren en hen er attent op maken om net daar wat extra voorzichtigheid aan de dag te leggen.

“We zijn er ons bewust van dat alleen dat niet voldoende is en blijven we voortdurend werk maken om elke schoolomgeving nog veiliger in te richten. Dit blijft ook in de toekomst een prioriteit voor het gemeentebestuur.” zegt Schepen van Mobiliteit Jeroen Verhulst.
De gemeente organiseert periodiek een tekenwedstrijd waar alle Beverse leerlingen van het 4de, 5de en 6de
leerjaar basisschool aan kunnen deelnemen. De winnaars van deze wedstrijd leveren de tekeningen voor
de affichekaders van de octopuspalen. Met deze lichting affiches prijkt er de komende 4 jaar elke maand
een andere prachtige tekening in elke octopuspaal in onze gemeente.
Ook dit jaar lieten vele kinderen hun creativiteit de vrije loop om een tekening te maken rond het thema ‘zone 30’ en ‘winter’, ‘lente’, ‘zomer’, ‘herfst’, ‘Pasen’, ‘Kerst’, ‘vakantie’, ‘fluo’ of ‘terug naar school’. De winnende tekeningen krijgen vanaf het nieuwe schooljaar een plekje in de octopuspalen.
De 48 winnaars van tekenwedstrijd werden woensdag officieel ontvangen met receptie in het gemeentehuis van Beveren. Elke winnaar kreeg daarbij ook zijn of haar tekening ingekaderd mee naar huis.
Meer informatie
Jeroen Verhulst
schepen voor Mobiliteit
T 0494 92 12 38
E jeroen.verhulst@beveren.be

 

 

 

Beveren 2020 steunt bewoners in Beveren in pleidooi voor behoud van Lange Dreef en voor behoud van leefbaarheid in de omgeving van het Gravenplein

 

Beveren 2020 steunt het bezwaar van de bewoners van De Bergeyckdreef met betrekking tot het appartementenproject CORES. De onafhankelijke lijst wil garanties voor het behoud van de mooie en beschermde Lange Dreef en wil dat inzake leefbaarheid en mobiliteit meer rekening gehouden wordt met de draagkracht van het gebied.

 

Het bezwaarschrift van de bewoners van De Bergeyckdreef is een goed onderbouwd dossier waaruit op basis van wortelmetingen blijkt dat er wel degelijk een ernstig risico is op beschadiging van de dubbele dreefstructuur. Er zou in het kader van het project ook een wortelsnoei moeten gebeuren van de bomen in de dreef terwijl dit iets is dat bij oudere bomen ten allen tijde vermeden moet worden. Bij de plannen van het project komt de kruin van de bomen tot tegen het gebouw wat voor de bomen eveneens nefast is. Bovendien, ook voor de toekomstige bewoners is het geen meerwaarde wanneer de bomen tot tegen hun raam of terras komen.

De wortelmeting werd niet uitgevoerd om na te gaan welke afstand moet gerespecteerd worden maar in functie van de bestaande plannen. Dat is niet aanvaardbaar. Beveren 2020 vraagt  dat de wortelmeting opnieuw wordt uitgevoerd. Door een andere firma. En met de juiste uitgangspunten.

Wij vragen dat er GARANTIES gegeven worden dat de Lange Dreef bewaard wordt want deze dreef heeft zowel cultuurhistorische als natuurwaarde door de dubbele dreefstructuur.

 

Wij vragen om ook een mobiliteitsstudie te doen voor het ganse gebied van het Gravenplein, Gravendreef, Moretusstraat, Stationsstraat en Bosdamlaan. Bij de vele projecten die hier worden goedgekeurd dient de impact op de mobiliteit niet per project maar in totaliteit bekeken te worden. De bestaande straten zijn niet voorzien op al die extra voertuigen die op 2 plaatsen allemaal de N70 op moeten. De N70 die nu al verzadigd is.

 

Het is duidelijk dat deze projecten een BEDREIGING vormen voor de beschermde dreef. Bovendien dreigt er op gebied van mobiliteit in de omliggende straten een gevaarlijke situatie en zware overlast te ontstaan. En dit in een gebied met veel zwakke weggebruikers waar zich onder meer twee scholen bevinden.

 

Beveren 2020 vindt het bovendien noodzakelijk dat de bewoners ernstig genomen worden en er op een transparante en correcte manier met de bewoners van de wijk gecommuniceerd wordt. Dat is momenteel niet het geval.

 

 

Kieldrechtse scholen helpen bij
boomplantactie Vingerlingpad
Dienst Natuurontwikkeling
13/02/2023
Eind januari gingen een 80-tal kaprijpe populieren op de dijk van het Kieldrechtse Vingerlingpad voor de bijl, tot spijt van velen. Hierdoor oogde het pad wat kaal. Maar de boomplantactie van maandag 13 februari in samenwerking met de Kieldrechtse basisscholen, brengt hier snel verandering in.
1300 struiken langs Vingerlingpad

(foto beeldbank Beveren)
Naast de aanplant van een 50-tal nieuwe populieren (op een later tijdstip) door Polderbestuur Land Van Waas, worden streekeigen planten in de grond gestoken. Deze krijgen een plaatsje op de dijkhelling aan de kleine weel (een restant van de dijkdoorbraak aan de vroegere zeedijk) langs het Vingerlingpad.
In totaal worden 22 verschillende plantensoorten aangeplant: 1300 struiken (hazelaar, sleedoorn, gelderse roos, sporkehout, wilde liguster ... stekelbes, zwarte aalbes, framboos) en enkele bomen (hoogstam kers en pruim, winterlinde, okkernoot). De planten worden voorzien van boomnetten die knagende dieren op
een afstand houden en vilten anti-onkruidschijven aan de voet.
Schepen Filip Kegels: “Dit is de eerste stap naar de renovatie en uitbreiding van het Vingerlingpad. Met de aanplant van meer bomen en de realisatie van kwalitatief groen, zetten we in op een groenere omgeving dan daarvoor.”
Samenwerking basisscholen
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs VBS De Kreek, GBS De Droomwolk en Leefschool De Zonnewijzer steken graag een handje toe bij de aanplanting.
Uiteraard kunnen de plantjes pas in de grond nadat de nodige voorbereidingen getroffen werden.
Dienst Natuurontwikkeling en Natuurpunt zetten de aanplanting uit . Wase Werkplaats zorgde voor de aanmaak van de plantputten. Maandag begeleiden gemeente Beveren (Natuurontwikkeling en Haven) en Natuurpunt de 100 leerlingen voor een geslaagde aanplant.
Deze aanplant maakt deel uit van het project “Recreatief wandel- en fietspad langs Kleine- en Grote Weel in Kieldrecht dat werd opgemaakt in het kader van het Herstelfonds - Omgevingskwaliteit – Investeringen OostVlaanderen.

 


Beste muziekliefhebber

 

 

 

Herinrichting Grote Baan (N70) in Melsele gaat laatste fase in op 13 februari

Sinds augustus 2022 werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren tussen de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat op de Grote Baan (N70) in Melsele. Tegen maandag 13 februari rond de aannemer die werken af en start hij aan de laatste fase van de herinrichting van de volledige gewestweg.

AWV en de gemeente Beveren werken sinds januari 2021 aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De projectzone strekt zich uit van aan de Essendreef tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n twee kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. De werken werden opgedeeld in zeven fases en waren voorzien om ongeveer twee jaar te duren. In januari 2022 werden ze echter stilgelegd omdat vervuiling in het grondwater was aangetroffen. Na een aanpassing van de omgevingsvergunning startte de aannemer de werken terug op in augustus 2022. Vanaf 13 februari 2023 start de aannemer aan de werken voor de laatste fase, een traject van 400 meter

© AWV' (afbeelding)
Opnieuw verkeer door centrum Melsele en start laatste deel van de herinrichting
Op maandag 13 februari gaat de vernieuwde N70 tussen de Schoolstraat en de Sint-Elisabethstraat open voor verkeer. Ook het kruispunt met de Schoolstraat, en het kruispunt met de Torenstraat en Spoorweglaan zijn dan opnieuw toegankelijk waardoor Melsele centrum weer vlot bereikbaar is.

Die dag start meteen ook de laatste fase van het project. Tot in de zomer vernieuwen AWV en de gemeente de laatste meters van de Grote Baan. De werken bevinden zich dan tussen de Schoolstraat en de eerder aangelegde ovonde aan het Pareinpark. Als onvoorziene omstandigheden of slecht weer geen spelbreker zijn, moeten de werken in de zomervakantie achter de rug zijn.

Nieuwe omleiding geldt in beide richtingen
Vanaf de start van de laatste fase is de N70 tussen Carrefour Express en Colora afgesloten voor alle verkeer. Voor gemotoriseerd verkeer geldt in beide richtingen een omleiding via de Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat, Dijkstraat en Schoolstraat.

Fietsers volgen een verkorte route via het steegje tussen de N70 en de Jan Bekenshoek naar de IJzerstraat en nemen dan de Jozef Balstraat om via de Spoorweglaan weer de Grote Baan te bereiken.

De Lijn volgt richting Antwerpen dezelfde omleiding als het gemotoriseerd verkeer. In de richting van Sint-Niklaas rijden de bussen niet langs de Halfdreef en Kasteeldreef, maar door de Floralaan en Luitenant Van Eepoelstraat. Zo wordt de Kasteeldreef ontlast en blijft ‘halte Viergemeet’ bediend.

© AWV' (afbeelding)

Persmededeling Doel 2020, 8 april 2020
Historisch kerkhof van Doel wordt behouden!

Geen ruimingen meer op historisch kerkhof van Doel. Funerair erfgoed krijgt eindelijk bescherming.
Na verschillende jaren van gehakketak over het thema werd gisteren op de gemeenteraad van 7 april in Beveren beslist om, in navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004(!) tot "organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria", de lijst goed te keuren met waardevol funerair erfgoed voor de kerkhoven van Beveren.

Reeds in 2005 werd voor de verschillende deelgemeenten van Beveren een lijst opgesteld door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Hertogenlijke Kring Land van Beveren. Maar er gebeurde de vijftien volgende jaren niets mee. Daardoor werden voorbije jaren nog heel wat historisch belangrijke graven opgeruimd. Dat zorgde vooral met betrekking tot de oude begraafplaats van Doel voor verschillende incidenten. Zo werd anderhalf jaar geleden het graf opgeruimd van oud-strijder en oorlogsslachtoffer, Theofiel Jozef De Munck, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Doel vermoord werd door terugtrekkende Duitse soldaten. Het graf van De Munck lag op het ereperk van het kerkhof te Doel en stond op de lijst die in 2005 was opgesteld. De zaak werd (nog voor de geplande ruiming) aangekaart door Doel 2020 en ook tijdens de gemeenteraad werden er door gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vragen over gesteld. Toch werd geruimd. De onafhankelijke lijst, Beveren 2020, plaatste hierna het thema bij herhaling op de agenda van de gemeenteraad. Begin dit jaar kwam er eindelijk duidelijkheid en werd aan de leden van de gemeenteraad een uitgebreide werknota en inventaris voorgesteld. Die werd op 7 april goedgekeurd.

Dat er eindelijk een punt staat achter de systematische vernietiging van dit belangrijke funerair erfgoed kunnen we als bewoners- en actiecomité enkel toejuichen. Enig minpunt is dat het schepencollege van Beveren voor Doel nog geen peterschap of adoptie toestaat voor graven in Doel. Daarvoor wacht zij nog op de studie over de toekomstvisie voor Doel. Doel 2020 ziet geen enkele reden om nog langer een afwachtende houding aan te nemen. Sedert de Vlaamse Regering zich heeft uitgesproken over het behoud van Doel is er geen enkele reden voor de gemeente Beveren om zijn verantwoordelijkheid nog langer te ontvluchten of voor Doel andere regels te hanteren dan voor de andere deelgemeenten. Het actiecomité hoopt dat het gemeentebestuur van Beveren ook met betrekking tot het bouwkundig waardevol erfgoed in Doel niet langer bij de pakken blijft zitten en snel actie onderneemt.

 

 

 

Dag van de Trage Weg op zondag 16 oktober:
Wandelen mee langs de trage wegen van
Vrasene
Dienst Mobiliteit
05|10|2022
Naar jaarlijkse traditie zet ook gemeente Beveren zijn trage wegen opnieuw in de kijker op de Dag van de Trage Weg. Elk jaar kiezen we een andere deelgemeente met te ontdekken pareltjes van trage wegen.
Vorig jaar bereikten we maar liefst 960 bezoekers in en rond het Sportpark Beveren. Voor de 12e editie is Vrasene aan de beurt. Enkele enthousiaste vrijwilligers, die alle wegels op het grondgebied als hun broekzak kennen, stippelden samen met dienst Mobiliteit 3 verrassende tochten uit langs plekjes die bij veel inwoners wellicht nog niet gekend zijn.

Waarom Dag van de Trage Weg
Lang niet iedereen kent de mogelijke verbindingen en doorsteekjes in de buurt. Met de jaarlijkse campagne ‘Dag van de Trage Weg’ van Trage Wegen vzw, waar gemeente Beveren elk jaar aan deelneemt, willen we onze trage wegen meer bekendheid geven bij de inwoners.
Elk jaar zet gemeente Beveren de trage wegen van een deelgemeente in de kijker. Dit jaar is Vrasene aan de beurt.

Programma op 16 oktober
3 bewegwijzerde wandelroutes:
• Kindvriendelijke ‘botjeswandeling’ van 4,3 km langs verschillende speeltuintjes en onderweg een zestal opdrachten.
• Wandeling van ruim 8 km langsheen de Vrasenebeek en landelijke trage wegen van Vrasene.
• Stevige wandeling van 17 km langsheen verschillende waterlopen met wijdse uitzichten op de Heilig-Kruiskerk, langsheen akkerlanden, boomgaarden en enkele authentieke kapelletjes.
Praktisch
Alle wandelingen starten aan de kantine van KFC Vrasene in de Smisstraat in Vrasene.
Gratis inschrijven voor de wandeling kan van 8.30 tot 14 uur.
In de kantine van KFC Vrasene kan je de volledige dag terecht voor een (warm) drankje en belegde broodjes. De wandeling van 17 km biedt halverwege ook de mogelijkheid om met een klein ommetje een tussenstop te maken in de kantine.
Deelnemers krijgen een plan van de gekozen route of kunnen deze aan de hand van een QR-code op hun eigen smartphone, gps-toestel… downloaden.
Parkeren
We vragen om zoveel mogelijk op een duurzame manier (te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, carpoolen…) naar het inschrijvingspunt te komen.

PERSBERICHT
De bestaande fietsenstalling wordt voor deze dag uitgebreid met een extra capaciteit van 120 fietsen.
Toekomstperspectief Trage Wegen in Beveren
Gemeente Beveren zet al jaren in op de ontwikkeling van deze wegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Eind 2021 werd door het schepencollege en op de voltallige gemeenteraad een plan goedgekeurd om het netwerk van trage wegen nog verder uit te breiden.
Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen: “Voor de gemeenten Haasdonk, Melsele en Beveren (onder spoorlijn 59) zijn nu al ruim 100 km aan trage wegen volledig toegankelijk. Met de goedkeuring van dit plan zullen in de komende jaren in deze zone nog eens 50 km trage wegen worden gerealiseerd, een
stijging met meer dan 50%! Het plan betekent een ware doorbraak in de verdere realisatie van trage wegen en geeft duidelijk aan dat het bestuur volop wil inzetten op de verdere uitbouw van een recreatief wandelnetwerk en veiligere alternatieven voor woon-werkverkeer.”
De gemeente heeft alle trage wegen gebundeld in een overzichtelijke Trage Wegenkaart. Deze is gratis te verkrijgen in het Toeristisch infokantoor, Gravendreef 8 in Beveren of gratis te downloaden op www.beveren.be .

 

Gemeente laat de kinderopvangbegeleiders
schitteren tijdens de ‘Week van de Kinderopvang’
Dienst Onderwijs
10|10|2022
Week van de Kinderopvang
Van 10 tot en met 16 oktober vieren we de ‘Week van de Kinderopvang’. Een uitgelezen moment om alle medewerkers in de kinderopvang, onze ‘sterren op de speelvloer’, in de kijker te zetten en te bedanken!
Schepen van Kinderopvang Laura Staut: “Onze kinderopvangbegeleiders spelen elke dag de sterren van de hemel om elk kind een fijne opvangtijd te bezorgen. De kinderopvang kwam afgelopen jaar negatief in de pers. Wat jammer is voor het overgrote deel van de kinderopvanginitiatieven die prachtig werk leveren.
Een reden te meer dus om onze mensen in de kinderopvang een hart onder de riem te steken! Met deze actie willen we elke medewerker uit de kinderopvang laten schitteren. “
Bedankt kinderopvangbegeleiders!
Uit naam van het gemeentebestuur ontvangen alle Beverse kinderopvanginitiatieven deze week een bedankingskaart. Schepen van Kinderopvang Laura Staut: “Bovendien ontving ieder gezin uit Beveren, met een kind tussen 0 en 2,5 jaar, van de gemeente een bedankkaart met plaats voor een persoonlijk dankwoordje die ouders aan de begeleiders van het kinderopvanginitiatief van hun kind kunnen bezorgen.
De ouders van kinderen uit de basisschool krijgen een digitale ‘complimentenbutton’ toegestuurd via de school. Hiermee kunnen zij op digitale wijze de begeleiders van de buitenschoolse opvang van hun kind een complimentje te geven.”

Meer bekendheid voor Opvang.Vlaanderen
Naar aanleiding van de ‘Week van de Kinderopvang’, gaat de gemeente samen met vroedvrouwen, gynaecologen, huisartsen, het Sociaal Huis, Huis van het Kind en andere partners aan de slag om het digitale platform Opvang. Vlaanderen meer bekend te maken bij (aanstaande) ouders via een affiche- en flyercampagne.
Deze website, die eerder dit jaar gelanceerd werd, geeft een overzicht van alle opvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 3 jaar in Vlaanderen, dus ook in Beveren. Bovendien kan je kan er meteen een aanvraag indienen bij de opvang van je keuze.
PERSBERICHT
Het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente helpt toekomstige ouders, die online moeilijker hun weg vinden, in de zoektocht naar opvang.
In het gemeentehuis in Beveren kunnen inwoners op afspraak terecht bij de medewerkers van dienst Kinderopvang om op zoek gaan naar gepaste opvang.

 

Ook de gemeente neemt extra energiebesparende maatregelen
Dienst communicatie
22|09|2022
Net als iedereen gaat ook de gemeente op zoek naar maatregelen om de energiefactuur binnen de perken te houden, nu de energieprijzen de pan uit rijzen.

Verwarming gaat graadje lager
Alle gemeentelijke gebouwen, inclusief de gemeentescholen, zullen hoogstens tot 22 graden verwarmd worden. Dit is nog steeds een comfortabele temperatuur. Wie dit aan de frisse kant vindt, kan zich lekker induffelen met een dikke trui. Daar waar dit technisch mogelijk is, wordt in de gangen de verwarming
afgezet.
In de sporthallen wordt de thermostaat op 18 graden geplafonneerd. Ook op vlak van verlichting kan er in de sporthallen extra bespaard worden: tijdens de trainingsuren zullen niet alle lichten boven de sportvelden branden.
In Zwembad Kriekeputte in Kieldrecht wordt het iets minder warm plonzen met 26 in plaats van 28 graden.

De laatste doet het licht uit
Tenslotte zal de gemeente een sensibiliseringcampagne voeren bij het personeel om de lichten in de lokalen en gebouwen zeker te doven. In een aantal gebouwen, zoals het nieuw gemeentehuis, wordt het doven van de lichten weliswaar automatisch gestuurd.

De gemeente nam reeds duurzame energiemaatregelen
De gemeente was al een goede huisvader. Zo werden er binnen de gemeente de voorbije jaren reeds verschillende maatregelen genomen in het kader van duurzaam energiegebruik. Met een energiezorgplan als leidraad, investeerde de gemeente fors om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken met het
plaatsen van hoog-rendementsglas en betere dak- en muurisolatie. Om het elektriciteitsverbruik van gebouwen in te dijken, investeerde de gemeente in relighting-projecten: klassieke lichtbronnen werden vervangen door LED-lampen. Er werd ook bekeken of een comfortabel lichtbeeld haalbaar is met minder
lampen of door anders te verlichtingen. Op een aantal gemeentelijke gebouwen liggen ondertussen zonnepanelen voor zelfvoorziening.
Tenslotte werd ook het nieuw gemeentehuis en politiegebouw opgetrokken als een BEN-gebouw (E-peil lager dan of gelijk aan E40).

Premies en advies voor energiebesparende maatregelen
Naar aanleiding van de energiecrisis gaat iedereen massaal op zoek naar middelen om de energiekosten de baas te kunnen. Gemeente Beveren ondersteunt al vele jaren haar inwoners zie duurzaam willen bouwen of verbouwen, met een aantal premies. Deze premies staan gebundeld op www.beveren.be.
Jaarlijks ontvangen inwoners de gemeentelijke premiebrochure in de brievenbus.
Op de dienstenmarkt van het gemeentehuis kan informatie verkregen worden over de diverse premies.

PERSBERICHT
Op woensdagvoormiddag kunnen inwoners op afspraak terecht bij het Woon- en energieloket van Woonwijzer Waasland (Energiehuis) voor advies i.v.m. wonen en energie (zie url https://www.beveren.be/nl/energie/woon-en-energieloket-van-woonwijzer-waasland).
Wie omwille van de stijgende energieprijzen de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, raden we aan om contact op te nemen met het Sociaal Huis van de gemeente. Dat kan op het nummer T 03 750 15 11.

 

 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en gemeente Beveren starten vanaf 16 augustus de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele terug op. Voorafgaand vinden er ook al enkele voorbereidende werken plaats.
Afwerken fase 2, fase 7 en fietspad naar Zwijndrecht
Op 16, 17 en 18 augustus werkt de aannemer de fases met de ovondes af met een toplaag asfalt en wegmarkeringen. Op 16 augustus is de zone tussen de Snoeckstraat en Sint-Elisabethstraat afgesloten, om de werken te kunnen uitvoeren. Op 17 augustus is de zone tussen Essendreef en de Carrefour aan de beurt en op donderdag 18 augustus de fietspaden tussen de Snoeckstraat en de spoorweg. Op elk van deze dagen geldt een andere omleiding die ter plaatse duidelijk aangegeven wordt. Op de website stelt AWV ook plannetjes ter beschikking per dag.

Heropstart rioleringswerken op 19 augustus
Vanaf 19 augustus gaan de rioleringswerken terug van start. De aannemer werkt gelijktijdig in fase 3 en 4. Dat is de zone tussen de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat (N450). Dit kruispunt wordt meteen mee aangepakt om zo een deel van de opgelopen vertraging in te halen.

Omleiding en verkeershinder
De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat is tijdens de werken afgesloten voor verkeer. Er gelden vanaf 19 augustus dus nieuwe omleidingen tussen Beveren en Zwijndrecht, in beide richtingen. Richting Zwijndrecht is er een omleiding via de IJzerstraat, Pauwstraat en Snoeckstraat. Richting Beveren geldt een omleiding via Burggravenstraat, Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef.

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via achterliggende straten. De aannemer voorziet steeds een voetgangersoversteekplaats door de werfzone ter hoogte van kruispunt Torenstraat – Spoorweglaan. Op de omleidingswegen komen er bijkomende maatregelen om het verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten rijden.

De winkels en handelszaken in de werfzone blijven te voet bereikbaar.

Vooruitblik
De N70 vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.

Meer info
De planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan
nog wijzigen. De laatste stand van zaken en meer informatie over het verloop van de werken staat op www.wegenenverkeer.be/beveren. Bewoners en handelaars worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en bewonersbrieven.

 

Vier dagen ‘propere’ feesten in Beveren
Dienst Communicatie
19|07|2022
De Beverse feesten vinden dit jaar plaats van donderdag 25 tot en met zondag 28 augustus. Naast vier dagen feesten en genieten wil Studio ’98, de nieuwe organisator van de feesten, er in samenwerking met de gemeente vooral ‘propere’ feesten van maken. Voor wegwerpplastiek is geen plaats meer en om
het wildplassen tegen te gaan, is het gebruik van de toiletten overal gratis.
Zo wordt het nog meer genieten van kleppers als Metejoor, Regi Live, Like Me, Brysa, Get Ready, Mother Mercury, de Beverse rijzende sterren Bluai en Kameraad en vaste sfeermaker Mark With A K. De Beverse feesten vinden terug plaats op de vertrouwde sites op de Grote Markt en het Gravenplein.

Gratis Beverse feesten op de Grote Markt
Het marktplein blijft het hart van de feesten. De tent verdwijnt zodat heel het centrum kan meegenieten van de gratis optredens.
De mindervalidenfuif en de Homevast 5 Miles verhuizen naar donderdag waar ’s avonds vooral jeugdig Beveren kan dansen op Jamie-Lee Six en Louis XIV, Gestapo Knallmuzik en de Bromeo’s.
Vrijdagmiddag vrolijken Rudy Jones, Werner Michiels en Laurie en Hits On Tour de seniorennamiddag op.
’s Avonds blijft de nadruk op covers liggen met de plaatselijke covergroep The Golden Years Band en tributebands ABBA4U en Mother Mercury.
Zaterdagmiddag gaan we op zoek naar de Groot-Beverse dartskampioen en daarna gaan alle stoelen aan de kant op de schlageravond met Get Ready, Wim & Charles en Sergio.
De feesten sluiten af op zondag met enkel Beverse acts: In de namiddag bezetten de Beverse dansscholen het podium in het kader van de Olympische Straat. ’s Avonds treden de muzikale prijswinnaars van het afgelopen jaar, Kameraad en Bluai, op.

Beveren Buiten met Metejoor en Regi Live
Het Gravenplein is deze editie niet meer het exclusieve terrein voor de jeugd. Eén podium en een afgesloten festivalterrein worden ingericht in de sfeer van ‘Beveren Buiten’ van de afgelopen twee jaar maar dan wel zonder coronabeperkingen!
Beveren Buiten opent op donderdag met twee kleppers van formaat: Mama’s Jasje en Metejoor.
Vrijdag wordt het Gravenplein een openlucht-sportpaleis met 2 Fabiola en Regi Live die onder andere Jaap Reesema & Olivia meebrengt.
Zaterdag mag de jeugd komen fuiven op DJ-sets van onder andere de onvermijdelijke Mark With A K en een live optreden van Brysa.
Zondag sluiten we af met de kindernamiddag. Al zullen ook heel wat ouders los gaan op de nummers van #LikeMe.

Beveren Buiten is wel betalend.
Een dagticket varieert, afhankelijk van welke dag, van 10 tot 15 EUR.
Een combiticket voor donderdag, vrijdag en zaterdag kost 25 EUR.
Herbruikbare bekers en gratis toiletten zorgen voor propere feesten
Minstens zo belangrijk als een goede affiche is dat bezoekers ervan kunnen genieten in een propere omgeving. Wegwerpbekers worden definitief gebannen zodat de straten en pleinen niet meer veranderen in zeeën van plastiek. “Zowel op de Grote Markt als op het Gravenplein wordt gewerkt met herbruikbare
bekers. Beide pleinen worden afgesloten, wat het voordeel biedt dat er geen borg zal moeten betaald worden”, legt Joren Van den Wouwer van Studio ’98 uit. De vzw werkt hiervoor samen met Festicup dat ook een wasstraat ter beschikking stelt. “Onze ambitie is om het afval te halveren”, aldus Joren.
Gemeente Beveren wil hiermee een belangrijk signaal geven. Schepen van Feestelijkheden Laura Staut: “Ook de andere organisaties en verenigingen die op de Beverse feesten actief zijn, zullen de wegwerpbekers vervangen door herbruikbare of - als de veiligheid het toelaat - door glas. Wegwerpplastiek wordt in alle
vormen verbannen. Volledig afvalvrije feesten organiseren, blijft voorlopig onrealistisch maar het is ons doel om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Het afval wordt in elk geval gesorteerd. Daarvoor zijn er op de verschillende sites backstage aparte containers voorzien.”

Gratis toiletten
Naast afval moet ook wildplassen zo veel mogelijk vermeden worden. Daarom worden alle toiletten op de Beverse Feesten gratis. Dit geldt zowel voor de 2 toiletzones op het Gravenplein als voor de toiletzones op de Grote Markt en het Oud Atletiekplein.
Op die manier worden de feesten een pak properder en gezelliger. En met één organisator voor beide sites wordt het ook handiger want de bonnetjes van de Grote Markt zijn ook geldig op het Gravenplein en omgekeerd. Het lijkt misschien wat raar maar in Beveren wordt alvast uitgekeken naar het einde van de zomervakantie!
Meer info over de feesten vindt u op
www.beverse-feesten.be
www.beverenbuiten.be
www.beveren.be/vollenbak
Internationaal Straattheaterfestival
Ook het Internationaal Straattheaterfestival gaat dit jaar terug door van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus

 

 

Plannen voor technofestival in Doel komen steeds meer onder druk

Vorige week maakten bewoners en verenigingen uit Doel hun bezwaren tegenover de mogelijke komst van een technofestival in Doel nog eens schriftelijk kenbaar aan het college van burgemeester en schepenen van Beveren. Dat schrijven kwam er nadat het college een positief advies had gegeven voor de komst van een technofestival. Daarbij werd vermeld dat er bij de bewoners “geen noemenswaardige bezwaren zijn”. De brief voor het college werd ondertekend door een overgrote meerderheid van de bewoners in Doel maar ook door booteigenaars uit de jachthaven en àlle actieve verenigingen uit Doel. Ook in het college blijkt er geen eenstemmigheid met de plannen van de organisatoren. Burgemeester Marc Van de Vijver wil al zeker geen camping en verzet zich tegen het schenken van sterke drank. De burgemeester liet ook weten dat zonder een sluitend mobiliteitsplan het festival gewoon niet doorgaat. Voor bewoners en verenigingen is het festival met 5000 feestvierders per dag sowieso een brug te ver. Daar wil men het event desnoods laten verbieden met een gerechtelijke tussenkomst.

 

De plannen voor het festival zijn al meer dan een jaar oud. Eerst klopten de organisatoren aan bij bewoners en actiecomité Doel 2020 maar die lieten al snel weten dat volgens hen een techno-festival niet thuishoort in de historische dorpskern van Doel. Dat werd ook zo gecommuniceerd aan het college van Beveren. Desondanks kregen de organisatoren een principiële toestemming van de gemeente Beveren. Nochtans hadden de organisatoren eerder te kennen gegeven “dat het festival enkel kan plaatsvinden als alle partijen hiermee akkoord gaan.” Is het ook zo als dusdanig voorgesteld aan het college? In de collegenota met de principiële toestemming wordt uitdrukkelijk vermeld dat er “geen noemenswaardige bezwaren bij de bewoners” zijn. Maar dat klopt dus aantoonbaar niet.

 

Intussen werd meegedeeld dat de camping, voorzien voor naar schatting 1200 festivalgangers, niet mag doorgaan van het college. Hoe de duizenden festivalgangers op zaterdagnacht dan wel veilig buiten Doel kunnen geleid worden om de dag erop opnieuw te kunnen terugkeren (de dorpskern van Doel ligt geïsoleerd en heeft geen openbaar vervoer) is onbekend. Bovendien dreigt met voorziene parkeergelegenheid voor 1500(!) auto’s langs de Engelse Steenweg (de enige toegangsweg naar Doel) een echte mobilteitsknoop gedurende het ganse weekeinde.

 

Bewoners vrezen niet alleen allerhande vormen van overlast en verkeerschaos, ze zien ook belangrijke veiligheidsrisico's. Nu al kan de politie Waaslandzone-Noord met moeite instaan voor de veilgheid tijdens drukke weekeinddagen in Doel. Hoe moet dat dan met bijkomend een techno-dancefestval met 5000 deelnemers per dag? De festivals van de organisatoren hebben bovendien geen al te beste reputatie met betrekking tot druggebruik. Op een schriftelijke vraag van de onafhankelijke lijst Beveren 2020 “hoeveel manuren politie” de burgemeester voorziet om de veiligheid te garanderen kwam nog geen antwoord.

 

In Doel werd voorbije jaren vooral ingezet op kleinschalige, familiale evementen, geworteld in of aansluitend bij de mensen die er wonen of actief zijn. Bij het recent gesloten akkoord ‘Verbond van de Toekomst’ wordt sterk ingezet op het behoud van het kleinschalige en het karakteristieke van de historische dorpskern. Dat lijkt toch moeilijk samen te gaan met een grootschalig technofestival van en voor buitenstaanders en dat bovendien enkel geïnteresseerd is in het decor van graffiti en de gevandaliseerde gevels van het dorp.

 

Dat het festival nog altijd wordt aangekondigd, nadat er een duidelijk afwijzing kwam van de bewoners en de verenigingen kan ter plaatse op weinig begrip rekenen. Evenmin als het gebruik van de naam ‘Doel’ voor een festival dat ter plaatse niemand wil. Voor Doel 2020 getuigt het van een verregaand gebrek aan respect. Bewoners vrezen met de aankondiging voor een technofestival ook imagoschade. Door Doel op deze manier als ‘feestplek’ te lanceren in plaats van als historisch waardevol dorp dreigt opnieuw een toename van ongenode nachtelijke gasten en toenemend vandalisme.

 

 

 

Kermissen steeds minder populair
Dienst Economie
08|06|2022
Een ritje op de draaimolen, vissen aan het eendjeskraam, uw geluk beproeven in het Lunapark… De
kermissen ademen nostalgie maar jammer genoeg trekken ze jaar na jaar minder bezoekers. Om die
reden haken ook meer en meer foorreizigers af, vooral voor de kleine kermissen. Zo belanden we in
een vicieuze cirkel van steeds minder aanbod en minder bezoekers. Gemeente Beveren zoekt naar
een oplossing om het tij te keren.
Schepen voor Kermissen en markten Filip Kegels: “Jaarlijks worden in Beveren 18 kermissen
georganiseerd: In elke deelgemeente minstens 2 kermissen per jaar, meestal een ‘kleine’ en een ‘grote’
kermis. Het zijn vooral de zogenaamde kleine kermissen die aan populariteit verliezen. De redenen
hiervoor zijn divers: de toenemende concurrentie van festivals, pretparken, binnenspeeltuinen ... De
interesse bij de jeugd voor de traditionele kermis daalt. Maar ook de kermisexploitanten kampen met
toenemende problemen. Denken we aan de stijging van de verzekeringspremies voor kermisattracties en
de steeds strengere veiligheidsmaatregelen. Foorreizigers die op pensioen gaan hebben, zoals vroeger vaak
wel het geval was, geen opvolging meer in eigen familiekring. De coronacrisis heeft daarbovenop tot
diverse faillissementen geleid. Een ‘dodelijke’ cocktail waardoor we vooral in de kleinere deelkernen
alsmaar minder kermisexploitanten bereid vinden om hun kermisattracties op te stellen.”
“Als gemeente trachten we zoveel als mogelijk de kermis aantrekkelijk te houden, zowel voor de
kermisexploitanten als voor onze inwoners. Zo vragen we geen standgeld aan de kermisuitbaters.
Voornamelijk bij de grote kermissen voorzien we randanimatie in de vorm van een braderij, jaarmarkt,
wielerwedstrijd, rommelmarkt … Vorig jaar lanceerden we de Beverse Streekmarkten in 3 deelgemeenten.
Een zeer gesmaakte formule waarmee we deze zomer ook naar deelgemeenten Kallo, Melsele, Verrebroek
en naar de Boerenmarkt van Beveren trekken. De Beverse Streekmarkt is een reizende markt langsheen
deelgemeenten waarbij we, naast het aanbieden van allerlei streekproducten, dit jaar volop de kaart van
de kinderanimatie zullen trekken. Sowieso zorgen we ervoor dat onze inwoners deze zomer qua
vrijetijdsaanbod ook aan hun trekken komen in eigen gemeente. Maar we gaan ons uiteraard ook buigen
over de toekomst van de kermissen zodat deze mooie traditie kan behouden blijven.”
Opsomming van de Beverse Kermissen: https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/werkenondernemen/ambulante-handel/kermissen

 

 

Beveren 2020 vraagt overgangsfase mbt DIFTAR-systeem en betere dienstverlening huisvuilophaling

 

Vrijdag 6 mei werd voor het eerst het DIFTAR-systeem met de afvalcontainer ingevoerd in Kieldrecht en Verrebroek. Veel mensen bleken daar niet op voorbereid en er bleven tientallen restafvalzakken staan. De restafvalzakken werden uiteindelijk opgehaald door de milieudienst van Beveren die liet weten de zakken te doorzoeken om te zien van wie ze afkomstig zijn zodat een GAS-PV kan opgesteld worden.

 

Beveren 2020 heeft zich in een open brief aan IBOGEM en het college van burgemeester en schepenen van Beveren beklaagd over de manier waarop het nieuwe huisvuilophalingssysteem is ingevoerd.

 

Beveren 2020 vindt het niet kunnen dat er geen overgangsfase is en onmiddellijk zo drastisch wordt opgetreden tegenover inwoners die geen kwade bedoelingen hebben. GAS-PV’s zijn er om sluikstorters aan te pakken, niet om nietsvermoedende burgers extra te laten betalen.

 

Beveren 2020 vindt het ook niet kunnen dat mensen twee keer moeten betalen voor hun afval. Dat geldt met name voor al wie nog afvalzakken over heeft. Wie met andere woorden in het verleden goed selecteerde en weinig restafval produceerde wordt daar nu voor gestraft.

 

De invoering van het systeem is ook niet samenhangend. In Verrebroek en Kieldrecht worden mensen beboet omdat ze nog restafvalzakken gebruiken. In de rest van de deelgemeenten van Beveren kan men nog altijd restafvalzakken blijven aanbieden.

 

Beveren 2020 vraagt heel concreet dat er een overgangsfase komt waarbij nog restafvalzakken kunnen aangeboden worden naast het reeds ingevoerde Diftarsysteem. Bewoners moeten géén twee keer betalen voor hun afval.

 

De kwestie met de afvalzakken is een zoveelste illustratie van de stugge dienstverlening door IBOGEM. Eerder werd op de gemeenteraad al aangeklaagd dat Ibogem weigert om de ophaling op aanvraag van tuin- en bouwafval als taak over te nemen van de gemeente. Tot in het najaar kon men hiervoor beroep doen op de technische dienst van de gemeente, maar door een nieuwe regelgeving kan de gemeente hiervoor niet meer instaan. Bij andere afvalintercommunales is dit opgenomen in de dienstverlening. Bij Ibogem geeft men niet thuis. Nochtans is de opdracht en missie van Ibogem 'ophalen van huishoudelijk afval'. Dat betekent naar onze overtuiging álle afval dat door particuliere huishoudens/gezinnen aangeboden wordt.

 

 

Mooi weer en veel volk op de Plantenbeurs in Hof ter Saksen


- winnaars 32e editie dienst Natuurontwikkeling 10|05|2022
Iedereen met groene vingers kreeg zondag 8 mei in Hof ter Saksen de gelegenheid eigen gekweekte planten te ruilen of te verkopen.
Bij de 29 standhouders ging veel aandacht naar vaste planten, keukenkruiden en tomatenrassen (kers-, vlees- en trostomaten).
Naast gekende vaste planten kon je specialiteiten als winterharde begonia’s, sponskomkommer, yacon, kiwano, onsterfelijkheidskruid … op de kop tikken.
Dit jaar konden ook voor de eerste keer kamerplanten gekocht, verkocht en geruild konden worden.

De 4 standen met kamerstanden konden op heel wat belangstelling rekenen.
Winnaars 32e Plantenbeurs Geen nieuwkomers onder de winnaars, maar gekende standhouders met een nieuw plantenassortiment.

1e prijs: Stijn Stappaerts uit Astene – Deinze De unieke collectie winterharde begonia’s en boomdahlia’s overtuigden de jury probleemloos.
Stijn verzamelt, zaait, kweekt en verpot. Stijn geeft binnenkort een voordracht in een botanische tuin in Engeland.

2e prijs: Rudi De Praetere uit Waasmunster Rudi en Catherine beschikken over een grote tuin en houden van planten kweken, scheuren,
zaaien en stekken om hun arboretum steeds beter te maken. Fazantenbes, specerijenstruik, pagodekornoelje
en diverse vertegenwoordigers uit de olmenplantenfamilie … zullen voortaan in menig tuin kunnen opgroeien en bloeien.

3e prijs: Jozef De Wit uit Oppuurs Specialiteit boompioenen. Alle planten waren opvallend volumineus.
Knappe potten met de klimplant schisandra kon Jozef presenteren.

 

 

 

 

Wandel op erfgoeddag in het spoor van Sint-Maarten

Sint-Maarten zit in het DNA van Beveren. De Sint-Martinuskerk, de Sint-Maartencampus of het grielen op 11 november. Overal in het straatbeeld ziet u wel verwijzingen naar deze heilige figuur

Verken Beveren vanaf nu ook via de Martinusroute.

De noordelijke wandelroute, van Utrecht naar Tours, is een bewegwijzerde etappe van ca. 450 km in de meer dan 4000 km lange ‘Via Sancti Martini’. Beveren is trekker voor het traject door Vlaanderen.

Op 24 april voorzien we een route in lusvorm van 11 km.

Onderweg tonen gidsen u hoe Beveren de traditie rond Sint-Maarten levendig houdt. Misschien voorziet Sint-Maarten ook wat lekkers voor onderweg? Een ideale activiteit om met het gezin Beveren te verkennen. Samen maken we er een hedendaags verhaal rond solidariteit en delen van.

Steun het goede doel

Avansa, buurtbewoners en nieuwkomers bouwen op de Puithoek (Beveren-Zuid) aan een prachtige samentuin: oeroude Vlaamse gewassen naast exotische teelten. Zo wordt de Puithoek een gezellige en aantrekkelijke hotspot voor de buurt. De opbrengst van de sponsortocht gaat integraal naar dit project.

 

Persmededeling
van het Agentschap Wegen en Verkeer

30/03/22

 

Herinrichting Grote Baan (N70) Melsele: aanvraag voor vergunning heropstart werken ingediend

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren zijn gestart met de procedure voor een aanpassing van de omgevingsvergunning voor de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele. Het bodemonderzoek van de afgelopen weken toont een vervuiling aan in het grondwater. Dit werd eerder al vastgesteld in de werfzone tussen de Torenstraat en de Sint-Elisabethstraat. Bijkomend onderzoek heeft aangetoond dat ook het grondwater in de resterende fases tussen de Schoolstraat en de Carrefour een overschrijding vertoont.
Resultaten onderzoek bodem en grondwater
Voor het milieuhygiënisch onderzoek nam een bodemdeskundige stalen van de grond en het grondwater, verspreid over de volledige zone tussen de Sint-Elisabethstraat en de Carrefour. De gemeten concentraties in de grond vragen geen bijkomende aandacht. De resultaten van het grondwater vertonen verhoogde waarden, wat een aanpassing van de omgevingsvergunning vereist.AWV en de gemeente Beveren volgen de situatie nauw op. Op basis van de adviezen van de bevoegde instanties en de vergunning die verkregen zal worden, nemen we de noodzakelijke stappen om de werken terug op te starten met respect voor de volksgezondheid.Omgevingsvergunning aangevraagd
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Beveren hebben de vergunningsprocedure deze week opgestart. Hiervoor werd een dossier ingediend bij het Departement Omgeving. De procedure zal naar verwachting zo’n 60 dagen in beslag nemen. In die periode wordt advies gevraagd aan de bevoegde instanties, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij. De nieuwe vergunning zal de lozingsnormen en voorwaarden vastleggen om verder te kunnen werken op de Grote Baan.

Timing heropstart werken nog niet gekend
Een concrete timing voor de heropstart van de werken is momenteel nog niet gekend. Dat is uiteraard afhankelijk van het verloop van de vergunningsprocedure. AWV en de gemeente Beveren hopen dat de aannemer kort na het verkrijgen van de omgevingsvergunning opnieuw aan het werk kan.

Omdat een aanpassing van de omgevingsvergunning noodzakelijk is voor alle resterende werkzones, zal de fasering aangehouden worden zoals oorspronkelijk voorzien. Dat betekent dat de aannemer eerst verder zal werken in de werfzone tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat (fase 3) en vervolgens het kruispunt Schoolstraat (fase 4) zal aanpakken, alsook de zone tussen de Schoolstraat en de Carrefour (fase 5).

 

 

Doel 2020 en het Verbond voor de Toekomst

Vandaag werd door alle betrokken partijen het zogenaamde ‘Verbond voor de Toekomst’ voorgesteld’. Dat komt er nadat de Vlaamse Regering in 2021 het dossier in handen gaf van Matthias Diependaele. Kort nadien werd Freddy Aerts aangesteld om te starten met een bemiddelingsopdracht tussen alle betrokken partijen. Samen met Maarten Goris onderhandelde hij voorbije maanden met al de betrokken partijen. Dat heeft geleid tot het Verbond dat vandaag op tafel ligt. 

Doel 2020 startte zijn actie  in 1997. Het Verbond komt er uitgerekend 25 jaar na de start van die actie. Doel 2020 is tevreden dat er eindelijk een einde komt aan de jarenlange confrontaties en er nu kan gewerkt worden aan een positief project voor Doel, de gehuchten en de polders.

 

In het Verbond gaan alle betrokken partijen akkoord met:

-  het behoud van Doel als dorp met bijzondere ‘esthetische, culturele en historische waarde’.

- bewoning in Doel.

- de ontwikkeling van een nieuw - in omvang beperkt - containerdok ten zuiden van Doel.

- de aanleg van de nodige natuurcompensaties.

- de aanleg en/of versterking van buffers tussen het havengebied en de polderdorpen.

- het behoud van al de gehuchten in het ruime poldergebied.

- het behoud van de verspreide bewoning in het poldergebied.

- respect voor de leefbaarheid van de dorpen en gehuchten.

- harde garanties voor de landbouwers in de streek.

- waardering van het erfgoed in Doel en het ruime poldergebied en de opmaak van een plan van aanpak voor erfgoed.

- het voorzien van de nodige mobiliteitsinfrastructuur in functie van de leefbaarheid van de regio.

 

Containerdok

Doel 2020 heeft zich nooit gekant tegen de haven maar we zijn wel van mening dat er limieten zijn aan de ongebreidelde, economische groei en de draagkracht van de omgeving zijn grenzen heeft.

 

Doel 2020 juicht de komst van een extra containerdok niet toe. We beschouwen het wel als een aanvaardbaar compromis. Met de eerdere plannen van het Saeftinghedok (dat meer dan 4km landinwaarts zou komen) zou 7x zoveel poldergebied ingenomen worden en zou meer dan het dubbele aan trafiek en dus bijkomend vrachtverkeer gegenereerd worden. Niet alleen Doel maar ook al de gehuchten en de verspreide bewoning moesten in dat scenario verdwijnen. Met de huidige havenuitbreiding wordt gekozen voor inbreiding en zuinig(er) ruimtegebruik. De regio wordt maximaal ontzien. Met zo een compromis kunnen we leven.

 

Natuur

Het luik voor de natuurcompensaties vormt een belangrijk onderdeel van het akkoord. Met betrekking tot de natuurcompensaties voor ECA hadden we liever gezien dat er geen extra robuuste natuur zou bijkomen die het historisch landschap aantast en waarvoor landbouw moeten wijken. Anderzijds zijn er hierdoor wel harde garanties gekomen voor de landbouwers in de streek die daarmee opnieuw een toekomst krijgen.

 

De andere natuurcompensatiemaatregelen vormen vooral een kader waarbinnen principes voor de ontwikkeling zijn vastgelegd. Dat dient te gebeuren met respect voor landbouw, bewoning, erfgoed. De concrete uitvoering zal ongetwijfeld nog veel overleg vergen. Maar alle betrokkenen onderschrijven dat ze kiezen voor overleg ipv voor het conflictmodel. Daar heeft iedereen alleen maar bij te winnen.

 

Historiek van de strijd om Doel en de polder

Nadat de eerste havenplannen bekend werden, werd in 1968 een bouwstop afgekondigd voor de dorpskernen van Doel en Kallo, en het ganse poldergebied rond Doel, Kallo, Kieldrecht en Verrebroek. Met de crisis van 1973 kwam een einde aan de economische hoogtijdagen en de havenontwikkeling op Linkeroever viel zo goed als stil. Omwille van massaal protest werd met de vastelling van het gewestplan in 1978 besloten om Doel en Kallo te behouden. Er werd een grens getrokken (de zogenaamde 'lijn De Bondt') die de havenuitbreiding beperkte tot wat vandaag de Waaslandhaven is.

 

In 1998 besliste de Vlaamse Regering dat er vlak naast Doel een nieuw containergetijjdendok zou komen: het Deurganckdok. In een moeite werd beslist om Doel te laten verdwijnen, niet voor het Deurganckdok maar voor het geval er ooit nog zou gedacht worden aan een nieuw containerdok.

 

In 2000 draaide een nieuwe Vlaamse Regering haar vroegere beslissing deels terug: Doel diende enkel te verdwijnen indien effectief zou beslist worden dat het volgende dok, het Saeftinghedok, er zou komen. Intussen werden de eigenaars onder druk gezet om hun woning te verkopen. Wie het dorp verliet kreeg een premie. Doel liep langzaam leeg. Vanaf 2006 begon men met woningen af te breken. Er volgden ook uitzettingen. In 2009 maakte de rechtbank een einde aan de afbraken. Ze bleken in strijd met de wet. Doel evolueerde tot een verkrot dorp met nog enkele tientallen inwoners die zwaar te lijden lijden kregen onder allerlei vormen van vandalisme en intimidatie.

 

In 2013 werd het plan voor het Saeftinghedok goedgekeurd. Niet alleen Doel maar ook alle gehuchten in de polder - Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, delen van Oud en Nieuw Arenberg - zouden verdwijnen. Ditmaal niet enkel voor havenuitbreiding. De helft van het gebied zou natuurcompensatie voor de havenuitbreiding worden.

 

De plannen werden in 2016/2017 vernietigd door de Raad van State. Daarmee waren haven en overheid terug naar af. Uiteindelijk werd vanaf dan gekozen voor overleg met Doel 2020 e.a. middels een 'complex project extra containercapaciteit Antwerpen (ECA)'. Dit resulteerde in 2018 in een alternatief waarbij de haven een nieuwe containerterminal kon aanleggen gecombineerd met haveninbreiding, en waarbij Doel en de polders behouden konden blijven. Toenmalig minister Weyts sloot daarop een akkoord met Doel 2020. De beperkte havenuitbreiding werd aanvaard en in ruil bleven Doel en de polders behouden.

 

Het akkoord werd echter niet uitgevoerd. Terwijl de havenplannen in een rotvaart werden opgemaakt, veranderde er niks in Doel en de polders. Bovendien verzette de Antwerpse haven zich tegen het behoud van Doel als woondorp. Ook de natuurcompensatieplannen bleven ongewijzigd en hielden het verdwijnen van gehuchten en historisch polderlandschap in.

Omdat er geen uitvoering werd gegeven aan het akkoord van 2018, stapten verschillende partijen in 2020 opnieuw naar de Raad van State tegen de ECA-plannen. Toen de auditeur bij de Raad van State adviseerde om de ECA-plannen te vernietigen werden nieuwe onderhandelingen gestart.

 

Toekomst

Het verbond is een tekst van principes en afspraken waarin we ons kunnen vinden. Nu komt het er vooral op aan uitvoering te geven aan die tekst. We hopen dat vandaag de dag is waarop we de bladzijden van conflict en onbegrip kunnen omslaan, en samenwerken om wat in het Verbond staat tot een goed einde te brengen. Met wederzijds respect en begrip.

 

Wat de toekomst van Doel betreft. Doel zal nooit meer het dorp worden van weleer. Maar het zal worden wat wij ervan maken. Doel heeft alles om opnieuw een bijzondere plek te worden. We vergeten niet de wondes die zijn geslagen in het verleden, maar vandaag kijken we vooruit. En we zijn ervan overtuigd: een mooie toekomst voor dit gehavend dorp en het omliggende polderland.

 

 

Groenplan Kallo: speellandschap als ontmoetingsruimte voor alle inwoners
dienst Natuurontwikkeling
27|03|2022
Op zondag 27 maart wordt het Groenplan| Speellandschap Kallo officieel ingehuldigd. Voor een totale
kostprijs van 170 000 euro creëerde de gemeente een nieuwe speel- en ontmoetingszone, toegankelijk
voor alle mensen van Kallo. Het project werd mee gefinancierd door de Vlaamse Overheid en de provincie
als Platteland Plus project.
De inhuldiging is het slotstuk van een traject dat opgestart werd in juni 2016. Heel wat partners werden
van bij het begin actief betrokken: GBS Kallo en het oudercomité van de school, Chiro Kallo, ’t Boelleke
vzw, nv Brody (appartementen De Rietvelden) en de petanqueclub van Kallo.
Schepen van Onderwijs Katrien Claus: “Bij de opstart van het project was ik bevoegd voor Jeugd. Chiro
Kallo klopte in 2016 bij ons aan voor meer speelruimte om onbezorgd te ravotten in de omgeving van hun
lokaal. Na een bevraging in de buurt en overleg met GBS Kallo bleek dat er naast speelruimte en een
brandweg voor de jeugdbeweging ook nood en vraag was naar meer parkeerplekken, meer
toegankelijkheid voor de schoolbussen van GBS Kallo, betere infrastructuur voor de petanqueclub en de
aanleg van een nieuwe trage weg. Al deze vragen werden geïntegreerd in een ontwerpplan voor een
nieuwe attractieve, publieke ruimte voor jong en oud in het centrum van Kallo: Groenplan Kallo. Het plan
werd voorgelegd aan de provincie als Platteland Plus project.”
Tijdlijn project Groenplan Kallo
Groenplan Kallo werd de voorbije jaren ontwikkeld in verschillende fases.
2016: Chiro Kallo stelt de vraag voor meer speelnatuur. De gemeente startte een ruimere bevraging in de
buurt en dient het Groenplan Kallo als Platteland Plus project voor aan de Vlaamse overheid en provincie.
December 2019: aanleg van speelbos van 2 000 m2
tijdens een boomplantactie met de leerlingen van GBS Kallo. Het loofbos werd geschonken door Waeslantnatie.
2020: opstellen van bestekken voor verhardingswerken en infrastructuurwerken, na de goedkeuring
omgevingsvergunning goedgekeurd startten in november de infrastructuur werken op:
• Inrichting van de speelplaats en verharding fietsenberging site Chiro Kallo en aanleg voetpaden
rondom het gebouw.
• Inrichting petanquebaan
• Inrichting busdraaiplek en ‘kus- en rijzone’ voor GBS Kallo.
Voorjaar 2021: Aanleg van diverse groenzones, een speelpoel en ecopoel, de inrichting van speelheuvels,
een amfitheater en een kleutereiland met speelzand, plaatsing van speeltoestellen. In samenwerking met
het oudercomité van GBS Kallo en de provincie worden ‘wiglo’s gemaakt.
Voorjaar 2022l: Recent kreeg de skateramp een definitieve plek. Op de oude plek werd
fietsparkeergelegenheid gecreëerd.
Volgt in het najaar: Er zal nog een laatste stukje trage weg aangelegd worden: het traject vanaf de
appartementen van ‘De Rietvelden’ tot de Ebeslaan.
Speelnatuur voor alle kinderen van Kallo, de Chiro Kallo en GBS Kallo
Schepen voor Jeugd Laura Staut: “De nieuw gecreëerde speelnatuur is een droom voor Chiro Kallo die zijn
lokalen midden in het gebied heeft. Ook de aanpalende kleuter- en lagere school van GBS Kallo profiteren
van meer groen en speelgelegenheid in de directe schoolomgeving.”
Schepen van Natuurontwikkeling Filip Kegels: “Met deze prachtige realisatie is Kallo weer een groenzone
voor zachte recreatie rijker. Zowel jong en kunnen kunnen hier komen genieten en elkaar ontmoeten!”

GROTE BAAN (N70) MELSELE TERUG OPEN VOOR EENRICHTINGSVERKEER IN AFWACHTING VAN HEROPSTART WERKEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren legden eind januari uit voorzorg de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele stil, omwille van een licht verhoogde concentratie PFOS die gevonden werd in een grondstaal. Nog niet alle resultaten van het bijkomende onderzoek zijn gekend om te bepalen hoe de werken terug kunnen aanvatten. Om de toegankelijkheid van de bewoners en handelaars tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat tijdelijk te verbeteren, wordt de N70 vanaf vrijdagavond 18 maart opengesteld voor eenrichtingsverkeer naar Beveren. Ook het kruispunt van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat terug open voor het verkeer in enkelrichting van zuid naar noord.
De afgelopen weken werd onderzocht hoe AWV en de gemeente Beveren de werken op de N70 terug kunnen opstarten. De procedure is nog niet helemaal bekend, maar er worden wel enkele tijdelijke maatregelen getroffen om de hinder te beperken.

Tijdelijke maatregelen voor werken tussen Sint-Elisabethstraat en Schoolstraat
Bij onderzoek van het grondwater tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat is drie weken geleden een overschrijding van de lozingsnormen vastgesteld. Een aanpassing van de huidige omgevingsvergunning is noodzakelijk vooraleer de werken in die zone verder kunnen gaan. De procedure hiervan is nog niet gekend en wordt onderzocht in samenwerking met de bevoegde instanties. Om de hinder te verkleinen en de toegankelijkheid van de bewoners en handelaars te verbeteren, zullen AWV en de gemeente de N70 bijkomend asfalteren en terug openstellen vanaf vrijdagavond 18 maart. Hierbij wordt steeds rekening gehouden dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt.

Het verkeer komende van Zwijndrecht zal terug over de Grote Baan kunnen rijden richting Beveren. Ook het kruispunt van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat terug open in enkelrichting van de Spoorweglaan naar de Torenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen hier wel in beide richtingen oversteken.

Resultaten bijkomende staalnames
Om te bekijken of AWV de fasering van de werken kan omdraaien, nam de bodemdeskundige bijkomende stalen uit de grond en het grondwater tussen de Carrefour en de Schoolstraat. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend. Als deze stalen geen normen overschrijden, bekijken AWV en de gemeente Beveren hoe ze technisch, verkeerskundig en budgettair kunnen schuiven met de fasering van de werken.

Verder verloop
AWV en de gemeente Beveren streven ernaar om over een tweetal weken te kunnen bepalen welke procedure gevolgd moet worden, alsook hoe en wanneer de werken terug aangevat kunnen worden.

Nu bij Pecaro in promotie : prei van eigen land

Begeleide wandeling voor jong en oud
Zondag 13 maart 2022, 14.30 uur

De lente begint op gang te komen. De vroegste bomen en struiken kleuren nu lichtjes groen. Soms alleen maar van ver, rond hun twijgen. Er bloeit al een kers en wat dwergkwee. Heel wat bolgewasjes laten zich van hun beste kant zien. De botten van vele planten staan strak gezwollen. Hoogtijd dus om kennis te maken met al dat ontluikende leven. En om ondertussen ook nog eens te testen of je hier en daar een boom of een struik herkent in zijn late wintertooi.
Terwijl Dirk de volwassenen rondleidt, gaat Hilde met de kinderen op stap. Met zoekkaarten en loepen ontdekken ze natuurgeheimen door kinderogen.
o Organisatie: Hortus ter Saksen VZW
o Info: dirk.de.roose@scarlet.be   of 03 771 49 24
o Plaats: oranjerie, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
o Gratis deelname. Volg de geldende coronamaatregelen.

Garage Van Acker De Cock Sterk in tweedehands

HERINRICHTING N70 BEVEREN: FASEWISSEL OP 14 JANUARI 2022

Aangepaste omleiding voor verkeer van Antwerpen naar Beveren

Vorig jaar hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Beveren grootschalige werken opgestart aan de N70 in Beveren. De werken zijn ongeveer halfweg. Op vrijdag 14 januari vindt opnieuw een grote fasewissel plaats, waardoor de verkeerssituatie op en rond de N70 verandert. Het verkeer van Antwerpen naar Beveren moet vanaf vrijdag een omleiding volgen vanaf de Snoeckstraat.

Bredere stukken van N70 klaar
Ondertussen zijn de bredere zones van de N70 vernieuwd. Op de Grote Baan tussen de Burggravestraat en de Sint-Elisabethstraat en op de Vesten tussen de Essendreef en de Carrefour heeft de N70 nu in beide richtingen een breed fietspad, een rijstrook voor het gewone verkeer en een aparte busbaan voor het openbaar vervoer. In die laatste zone werkt de aannemer wel nog tot het einde van de maand aan de afwerking van de voetpaden en parkeerstroken.

Aan het Pareinpark en aan de Sint-Elisabethstraat zijn ook de twee ovondes al aangelegd. Die zorgen er straks voor dat de bussen van De Lijn een vlotte doorgang van en naar de busbaan hebben.

Nieuwe fase start volgende week
Volgende week starten we met de heraanleg van de Grote Baan vanaf de Sint-Elisabethstraat tot net voorbij het kruispunt met de Spoorweglaan en Torenstraat. Vanaf dat moment is de N70 in die zone volledig onderbroken. Omdat de weg er smaller is dan in de zones waar tot nu toe is gewerkt, is het niet mogelijk om nog verkeer in één richting door te laten langs de werken.

Nieuwe omleiding naar Beveren, richting Antwerpen verandert voorlopig niet
Vrijdag 14 januari wordt de werfzone afgesloten en de nieuwe omleidingen worden aangeduid. Voor het verkeer tussen Antwerpen en Beveren zal het opnieuw even aanpassen zijn. Wie naar Beveren rijdt, moet vanaf de Snoeckstraat een omleiding volgen via de Pauwstraat en Ijzerstraat terug naar de N70.
Voor het verkeer richting Antwerpen verandert er in eerste instantie niets. Tot het einde van januari blijven de omleidingen van vandaag gelden. Zodra de werken rond het Pareinpark volledig afgerond zijn, geven we die zone vrij en kan de omleiding naar Antwerpen ingekort worden. Bestuurders moeten er wel rekening mee houden dat er deze winter niet gestrooid wordt op de nieuwe weg richting Antwerpen, omdat de strooizouten de wegverharding kunnen beschadigen.

 

Verdere planning
Deze nieuwe fase duurt ongeveer 6 maanden, tot het begin van de zomer. Vervolgens nemen we in twee aparte fases nog het kruispunt met de Schoolstraat (fase 4) en de N70 tussen de Schoolstraat en de Carrefour (fase 5) onder handen. Het einde van de werken is voorzien eind 2022.

Alle informatie over de werken N70 kunt u terugvinden op de website van Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be/beveren. Daar kunnen inwoners zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van AWV om op elk moment geïnformeerd te zijn over de stand van zaken.

KERSTSTALLENTOCHTEN & EXPO KERSTSTALLEN
Vanaf 18|12 > 9|01
• Wandel langs verlichte kastelen, gebouwen en kerststallen
in Melsele (2 x 4,5 km en 6 km), Haasdonk (7 km)
• Tentoonstelling collectie kerststallen | kasteel Hof ter Saksen | etalages

 

Toekomst Doel krijgt vorm met aanplant voedselbos
Zondag 12/12 om 12u werd het startschot gegeven voor de aanplant van voedselbos Doel.

Daarmee willen de initiatiefnemers de toekomst van het dorp concreet vorm geven. De grootschalige plantactie bracht een vijftigtal vrijwilligers op de been. In totaal werden meer dan 100 bomen en 200 struiken geplant.

De plannen lagen al een tijd op tafel en werden ook recent besproken op de Werkgroep Doel die begin deze maand weer voor het eerst - sedert lang - bij elkaar kwam. Afgelopen zondag kwam het ook tot concrete actie.

Locatie voor het voedselbos is het voormalige voetbalveld van de vroegere club New Saeftinghe, dat al heel wat jaren in onbruik is. De plaatsing van een zwaluwpaal door de MLSO, te midden van het sportterrein, maakte een verder gebruik als sportterrein onmogelijk. Het voetbalveld kwam recent onder het beheer van gemeenschapshuis De Doolen in Doel. In overleg met bewoners werd gekozen om het om te vormen tot een voedselbos. Eerder kregen er al 400 struikjes een plek, om een haag te vormen over de lengte van het terrein. Nu kwamen daar nog eens meer dan 100 bomen en 200 struiken bij die de kern zullen vormen van het toekomstige voedselbos. Naast de bewoners uit Doel kwamen ook enkele tientallen vrijwilligers uit de ruime omgeving een handje toesteken.

Met de aanplant van een voedselbos in Doel willen de initiatiefnemers zich alvast inschrijven in een duurzaam toekomstperspectief voor het dorp. Sinds 2018 is er een princiepsakkoord over het voortbestaan van het Scheldedorp, maar van concrete initiatieven was er vooralsnog weinig sprake. Vorige maand nog gaf vzw De Maakschappij, met de verhuis van schoolschip Ortelius naar Doel voor restauratie, een gelijkaardig signaal.

 

De opstart van een voedselbos sluit aan bij de plannen die door team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA werden uitgewerkt in opdracht van de werkgroep Toekomstvisie Doel en onder impuls van de Vlaamse Regering. Het voedselbos in Doel zal op termijn een duurzaam ecosysteem vormen, gebaseerd op de opbouw van een natuurlijk bos. Biodiversiteit staat er centraal en er wordt in verschillende lagen gewerkt. De focus ligt op inheemse en vruchtdragende soorten zoals bessenstruiken, notenbomen, appel- kers- en perelaars, maar ook een aantal meer exotische struiken kregen er een plek.

Het dorp Doel met omliggend cultuurlandschap staat op de shortlist van ‘the 7 most endangered programme 2022’ van Europa Nostra, samen met 11 andere bedreigde erfgoedsites van Zweden tot Oekraïne. De selectie van Doel (op honderden inzendingen) is om meerdere redenen van uitzonderlijke betekenis.

Uit het juryverslag van Europa Nostra

Het adviespanel van het 7 Most Endangered Programme merkt op: “Een Europa zonder polders is ondenkbaar; daarom staat Doel op de shortlist voor het 7 Most Endangered Programme 2022. Het is een microkosmos van de relatie van de mensheid met de zee.” Het adviespanel van het 7 Most Endangered Programme erkent dat: “in het geval van Doel het lokale erfgoed in de breedste zin van het woord moet worden beschermd tegen de behoeften van grootschalige industriële ontwikkelingen in het gebied. Hiervoor moeten in de nabije toekomst duurzaamheids- en milieukeuzes worden gemaakt”. Lees het volledige verslag in bijlage. Daar vindt u ook meer info over de andere genomineerde sites, de verdere procedure, foto- en videomateriaal.

Het ‘7 most endangered programme’ van Europa Nostra

Het 7 Most Endangered-programma werd in januari 2013 gelanceerd door Europa Nostra met het European Investment Bank Institute als oprichtende partner en de Development Bank van de Raad van Europa als geassocieerde partner. The 7 Most Endangered wordt ondersteund door het Creative Europe-programma van de Europese Unie, als onderdeel van Europa Nostra's netwerkproject 'Sharing Heritage - Sharing Values'. Het 7 Most Endangered-programma identificeert bedreigde monumenten en locaties in Europa en mobiliseert publieke en private partners op lokaal, nationaal en Europees niveau om een levensvatbare toekomst voor die locaties te vinden. De 12 meest bedreigde sites zijn door een internationaal adviespanel op de shortlist geplaatst. Dit panel bestaat uit experts in geschiedenis, archeologie, architectuur, conservering, projectanalyse en financiën.

Voorgedragen door de Nederlandse erfgoedvereniging Heemschut

In oktober had Heemschut – de grootste erfgoedvereniging van Nederland - Doel voorgedragen als meest bedreigd erfgoed van Europa. Dat een Nederlands lid van Europa Nostra een plek nomineerde in Vlaanderen is hoogst opmerkelijk en eigenlijk ongezien. Heemschut wilde haar solidariteit tonen, te meer daar Doel niet alleen voor Vlaanderen grote erfgoedwaarde heeft, maar ook voor Nederland. De aanleg van de polder en het dorp Doel is gerealiseerd met Nederlandse knowhow. Eeuwenlang was het dorp deels protestants, deels katholiek, door de inbreng uit Nederland. De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. De erfgoedvereniging zet zich met zijn ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Dat werk gebeurt met de inzet van vrijwilligers.

t Eylandt den Doel

’t Eylandt den Doel is een eeuwenoud erfgoedlandschap in de polder aan de oever van de Schelde, ten noorden van de Antwerpse haven. De uitdijende haven bedreigt vanaf de jaren zeventig het dorp en het omliggende polderlandschap.

Het zeventiende-eeuwse landschapspatroon van dorp en polder is een van de eerste manifestaties van het rasterpatroon, een ontwerp uit de Lage Landen dat zelfs New York bereikte. De Beemster in Noord-Holland is onder meer hiervoor uitgeroepen tot werelderfgoed. Nergens is de ontwikkeling van het landschap van de Lage Landen beter te zien dan in Doel. Het bijna ongerept oerlandschap van het Verdronken Land van Saeftinghe ligt naast een polderlandschap met middeleeuwse, zeventiende-eeuwse, achttiende-eeuwse en moderne elementen, dat op zijn beurt grenst aan een hightech, eenentwintigste-eeuws havenlandschap. In het dorp staat één van de enige stenen molens op een zeedijk in de Lage Landen. De dijkensequentie van Doel is uniek: nergens ter wereld liggen dijken uit zoveel eeuwen zo dicht bij elkaar, van de zestiende-eeuwse Zoetenberm tot de eenentwintigste-eeuwse Sigmadijk. Historische boerderijen, schuren en landarbeidershuisjes en een zeventiende-eeuws huis van plaisance tonen de ontwikkeling van het polderkapitalisme in de zeventiende eeuw.

De Vlaamse overheid deed er systematisch alles aan om de gronden en de gebouwen van dorp en polder te verwerven ten voordele van de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Een strategie van actieve ontvolking volgde. De leegstand maakte de gebouwen – waarvan een honderdtal met erfgoedwaarde - vatbaar voor verval, plundering en uiteindelijk sloop. De bewoners die niet wilden wijken organiseerden zich om deze afbraakpolitiek te bekampen. Het werd een uitputtingsslag die meer dan 20 jaar heeft geduurd.

Juridisch gered, maar ernstig bedreigd

Het dorp is na een jarenlange juridische strijd opnieuw officieel woongebied ‘met historische, culturele en esthetische waarde’, maar de Vlaamse overheid, die eigenaar is van de meeste van de historische panden laat nog steeds geen bewoning toe. Daardoor vervallen de gebouwen steeds verder. Ondertussen wil men in de polder ook zogenaamde natuurcompensaties realiseren waardoor grote delen van het bijzondere zeventiende-eeuwse polderlandschap dreigen te verdwijnen door afgravingen en herinrichting van het landschap.

Doel is nog altijd een unieke plek, gelegen op de grens van Nederland en Vlaanderen, van haven en polder. Een plek met een rijke geschiedenis, met tal van potenties voor de lokale gemeenschap, de haven en de vele belangstellenden uit binnen- en buitenland die er dagelijks op bezoek komen. Om die unieke plek niet verloren te laten gaan moet er NU gehandeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Europa Nostra, Sara Zanini, sz@europanostra.org, M. +32486589519

Europa Nostra, Joana Pinheiro, jp@europanostra.org, M. +31634365985

Heemschut, Karel Loeff, loeff@heemschut.nl, M. +316 21812323

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Johan De Vriendt, info@egdp.be, M. +32479990671

 

Nieuwe locatie moet corona-testing efficiënter laten verlopen
Dienst Communicatie
1|12|2021

Zoals eerder al gecommuniceerd, zal het testcentrum van Clinicare verhuizen. De afname van de PCR-testen gebeurt nog tot en met vandaag, 1 december, op de bovenverdieping van de vestiging in de Oude Zandstraat 28. Vanaf donderdag 2 december worden die testen afgenomen in de voormalige gebouwen van het Sociaal Huis, dat eerder dit jaar zijn intrek nam in het nieuwe gemeentehuis.

Carl Polet van Clinicare: “Door de sterke stijging in het aantal covid-19 gevallen merken wij nog elke dag een stijging in de vraag naar PCR-testen. Daardoor was de grens van onze huidige locatie bereikt, met soms (lange) wachtrijen op straat tot gevolg. Met de winter die op komst is, is dat zeker geen ideale situatie. Daarom zijn wij ook bijzonder blij met het aanbod van de gemeente. We waren immers zelf al eerder op zoek naar een alternatieve locatie, helaas zonder succes.”

 Het gemeentebestuur is blij dat er een officieel testcentrum is in de gemeente en wil daarom een maximale ondersteuning bieden. “De voormalige kantoren van het Sociaal Huis worden op vandaag maar deels ingenomen door de medewerkers van Zorgpunt Waasland. Het was dan ook de meest evidente plaats om een testcentrum in te richten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver.

Omdat de besprekingen afgelopen week bijzonder vlot verliepen, zal Clinicare al op donderdag 2 december actief zijn op de nieuwe locatie. Wie een PCR-test nodig heeft, zal dus niet langer naar de Oude Zandstraat 28, maar wel naar de Oude Zandstraat 92 moeten. Een groot spandoek wijst de weg. De andere reguliere dienstverlening, zoals de bloedafnames, gebeuren wel nog steeds op de oude locatie.

“Nu beschikken we zeker over voldoende capaciteit”, geeft coördinator Carl Polet mee. “Daardoor kunnen mensen de dag zelf nog verder geholpen worden, zowel in de week als tijdens het weekend.” Er wordt bij voorkeur gevraagd om een afspraak online in te boeken. Alleen wanneer dat niet mogelijk is, mag er telefonisch contact opgenomen worden op het nummer 03 283 45 00.

Ook zonder code kunnen mensen bij Clinicare terecht voor testing. Uiteraard betalen ze die dan wel zelf. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan reizigers die een negatieve test moeten kunnen voorleggen alvorens op reis te kunnen vertrekken”, vult Polet aan.

15/11/2021

Heemschut – de grootste erfgoedvereniging van Nederland - draagt dorp Doel voor als meest bedreigd erfgoed van Europa

Afgelopen weekeinde heeft de Nederlandse
Erfgoedvereniging Bond Heemschut het Vlaamse dorp Doel voorgedragen als meest bedreigd erfgoed in het
“7 Most Endangered Programme” van Europa Nostra.
Dat een Nederlands lid van Europa Nostra een plek nomineert in Vlaanderen is ongezien. Voor Vlaanderen is dat niets minder dan een blaam.

Het ‘7 most endagered programme’ van Europa Nostra

Het 7 Most Endangered-programma werd in januari 2013 gelanceerd door Europa Nostra met het European Investment Bank Institute als oprichtende partner en de Development Bank van de Raad van Europa als geassocieerde partner. Het identificeert bedreigde monumenten en locaties in Europa en mobiliseert publieke en private partners om een levensvatbare toekomst voor die locaties te vinden. Een internationaal adviespanel, bestaande uit specialisten op het gebied van geschiedenis, archeologie, architectuur, conservatie en financiën, komt bijeen om de aanvragen te bespreken en de meest bedreigde monumenten en locaties op de shortlist te plaatsen.

 

Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. De erfgoedvereniging zet zich met zijn ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Dat werk gebeurt met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie.

‘t Eylandt den Doel

’t Eylandt den Doel is een eeuwenoud erfgoedlandschap in de polder aan de oever van de Schelde, ten noorden van de Antwerpse haven. De uitdijende haven bedreigt vanaf de jaren zeventig het dorp en het omliggende polderlandschap.

Het zeventiendeeeuwse landschapspatroon van dorp en polder is een van de eerste manifestaties van het rasterpatroon, een ontwerp uit de Lage Landen dat zelfs New York bereikte. De Beemster in Noord-Holland is onder meer hiervoor uitgeroepen tot werelderfgoed. Nergens is de ontwikkeling van het landschap van de Lage Landen beter te zien dan in Doel. Het bijna ongerept oerlandschap van het Verdronken Land van Saeftinghe ligt naast een polderlandschap met middeleeuwse, zeventiende-eeuwse, achttiende-eeuwse en moderne elementen, dat op zijn beurt grenst aan een hightech, eenentwintigste-eeuws havenlandschap. In het dorp staat één van de enige stenen molens op een zeedijk in de Lage Landen. De dijkensequentie van Doel is uniek: nergens ter wereld liggen dijken uit zoveel eeuwen zo dicht bij elkaar, van de zestiende-eeuwse Zoetenberm tot de eenentwintigste-eeuwse Sigmadijk. Historische boerderijen, schuren en landarbeidershuisjes en een zeventiende-eeuws huis van plaisance tonen de ontwikkeling van het polderkapitalisme in de zeventiende eeuw.

De Vlaamse overheid verwierf voorbije decennia een groot deel van de gronden en de gebouwen in Doel en de omliggende polders om ze vrij te geven voor de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Een strategie van actieve ontvolking volgde. De leegstand maakte de gebouwen – waarvan een honderdtal met erfgoedwaarde - vatbaar voor verval, plundering en uiteindelijk sloop. De bewoners die niet wilden wijken organiseerden zich in verschillende comité’s en slaagden er via de rechtbank in om de uitbreidingsplannen te verhinderen.

 

Juridisch gered, maar ernstig bedreigd

Het dorp is na een jarenlange juridische strijd opnieuw officieel woongebied ‘met historische , culturele en esthetische waarde’, maar de Vlaamse overheid, die eigenaar is van de meeste van de historische panden laat nog steeds geen bewoning toe. Er wordt ook niets gedaan om het waardevolle erfgoed te beschermen. Daardoor vervallen de gebouwen steeds verder. Ondertussen worden in de omliggende polders zogenaamde natuurcompensaties gerealiseerd waardoor grote delen van het bijzondere zeventiende-eeuwse polderlandschap dreigen te verdwijnen door afgravingen en herinrichting van het landschap.

Doel is nog altijd een unieke plek, gelegen op de grens van Nederland en Vlaanderen, van haven en polder. Een plek met een rijke geschiedenis, met tal van potenties voor de lokale gemeenschap, de haven en de vele belangstellenden uit binnen- en buitenland die er dagelijks op bezoek komen. Om die unieke plek niet verloren te laten gaan moet er NU gehandeld worden.

 

Heemschut wil in deze haar solidariteit tonen, te meer daar Doel niet alleen voor Vlaanderen grote erfgoedwaarde heeft, maar ook voor Nederland. Om die reden deed Heemschut de aanvraag samen met de in 2006 opgerichte Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, die haar inspiratie vond in de Conventie van Faro waarbij erfgoedgemeenschappen worden opgeroepen op te komen voor hun erfgoed.

 

Bijgevoegde foto’s zijn rechtenvrij en te gebruiken o.v.v. Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

De plannen voor Hof ter Walle illustreren opnieuw het gebrek aan ernst en echt overleg over de toekomst van het erfgoed van Doel en polder.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de bevoegde administratie ernstige bezwaren geuit bij de plannen voor de restauratie van Hof ter Walle. De Erfgoedgemeenschap dringt al jaren aan op een restauratie van de beschermde hoeve uit de 18de eeuw die al 10 jaar staat te vervallen maar de huidige plannen die op tafel liggen doen volgens de vereniging ernstig afbreuk aan de historische waarde van de site.

De historische hoeve met bijgebouwen te Oud Arenberg 73 in Kieldrecht was meer dan tien jaar geleden de inzet van een hevige strijd tussen actievoerders die tot in de nok van de majestueuze schuur kropen en zich daar vastbonden, gesteund door erfgoedverenigingen enerzijds, en de Vlaamse overheid anderzijds. Bij de Vlaamse natuuradministratie was men van mening dat de hoeve met haar monumentale schuur een negatieve impact had op het nabijgelegen natuurcompensatiegebied Putten-West. Er werd een sloopaanvraag ingediend en er werd ook twee keer een begin gemaakt met de sloop. Iets wat herhaaldelijk tot harde confrontaties leidde met actievoerders en tussenkomst van politie vereiste. De beroering die dit teweeg bracht zorgde ervoor dat de toenmalige minister van Erfgoed, Geert Bourgeois (N-VA) Hof ter Walle uiteindelijk beschermde als monument. Maar instandhoudingswerken bleven uit. De dakbedekking was reeds weggenomen en delen van de schuur waren na een dollemansrit door een tractor van de afbraakfirma zwaar beschadigd, zodat in 2012 de monumentale 18de eeuwse schuur helemaal instortte. Sindsdien gebeurde er niets meer en zakte Hof ter Walle steeds verder weg.

In die zin is de aankondiging van de restauratie goed nieuws. Maar de waardering en het respect voor deze voor de streek unieke site komt in de plannen niet tot uiting.

De plannen betreffen niet alleen een restauratie van de site maar vooral een herinrichting in functie van gebruik door de Administratie Natuur & Bos (ANB)  die overigens te kennen geeft dat de huidige site niet voldoet aan haar behoeften. Om daaraan te verhelpen wil men voorafgaand een nieuw volume bouwen op de historische site die moet dienen als opslagplaats voor voertuigen, aanhangwagens en materiaal. Het bouwen van een nieuwe moderne schuur op het terrein is ook in tegenspraak met de oorspronkelijke argumentatie dat alle bebouwing nefast zou zijn voor het natuurgebied. Bovendien wil met het woonhuis opdelen om er een kantoor met vergaderruimte en kleedkamers in onder te kunnen brengen, terwijl ook het woonhuis uitzonderlijke erfgoedelementen bezit. Bepaalde erfgoedelementen – zoals de centrale kassei en mestvaalt op het erf- die de site mede haar betekenis geven worden gewoonweg genegeerd. In functie van de zware machines die er moeten kunnen op- en afrijden wil men er zelfs een naadloze niet-waterdoorlatende betonvloer gieten.

Het is duidelijk dat niet ernstig is nagedacht over de eigenlijke restauratie van de oorspronkelijke site. Voor de site werden geen alternatieven onderzocht en het werd niet afgetoetst met de lokale erfgoedwerkers. Het is een keuze die louter en alleen in functie staat van het onderbrengen van het ANB-wagenpark. Dat een van de meest unieke sites in de regio louter dienst zal doen voor het onderbrengen van zware machines en kantoorruimte valt moeilijk te begrijpen. Te meer daar er in de buurt verschillende moderne schuren en hangars leeg staan die perfect beantwoorden aan de behoefte tot stalling van grote machines.

De EGD&P vraagt dat prioriteit wordt gegeven aan restauratie van het door verwaarlozing en nalatigheid deels ingestorte en onderkomen beschermde monument en dat wordt afgezien van het bijbouwen van nieuwe volumes of een opdeling van het historische woonhuis. Tot slot drukken we de wens uit dat er met betrekking tot het rurale erfgoed in de onmiddellijke omgeving een plan van aanpak komt. Als basis voor deze visie kan nog steeds de Rurale Erfgoedstudie van 2013 dienen die de overheid zelf had besteld naar aanleiding van de bescherming van Hof ter Walle. Uit deze studie blijkt de uitzonderlijke waarde van het rurale polderlandschap met dijken, hoeves en landarbeidershuisjes. Samen met Hof ter Walle vormen deze gebouwen binnen het polderlandschap een uniek geheel zoals het nog zelden bestaat in Vlaanderen.

Hof ter Walle kan mits een andere benadering – als levend heemerf met educatieve erfgoed- en agrarische natuurinvulling – in plaats van een obstakel voor natuur een bemiddelaar zijn tussen het nieuwe en het historische landschap. De Erfgoedgemeenschap had deze idee graag verdedigd bij de bevoegde instanties, maar heeft daar nooit de kans toe gekregen. Wij zagen ons daarom genoodzaakt de bezwaarprocedure te gebruiken, maar hopen dat dat in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Een verbindende aanpak kan een begin zijn voor een nieuw evenwicht tussen erfgoed, natuur en landbouw en de plaatselijke bevolking weer betrekken en verzoenen.

Johan De Vriendt
namens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vzw

 

 

Gemeente Beveren wil zich engageren als ‘Dementievriendelijke gemeente’. De gemeente zal, samen met haar partners, via verschillende initiatieven dementie meer bespreekbaar maken en

personen met dementie, hun familie en hun mantelzorgers ondersteunen.

Infostand van Bib Beveren met een selectie uit hun uitgebreid dementievriendelijk aanbod. Deze infostand staat in Bib Beveren tot en met oktober. De bib medewerkers helpen bezoekers die informatie zoeken over dementie of inspiratie om aan de slag te gaan met mensen met dementie, graag op weg.

Op de foto v.l.n.r. schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck, senioren- en armoedecoördinator van gemeente Beveren Véronique Herremans en Vera Reyns, bib medewerker van Bib Beveren.

Bib Beveren en de Beverse woonzorgcentra zijn trouwens op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen voor bewoners van de woonzorgcentra in Beveren, dit zowel bij bewoners met en zonder

dementie. Vrijwilligers zijn welkom op de infovergadering in Bib Beveren op 28 oktober om 20 uur. Gratis, maar op voorhand aanmelden per mail: bibliotheek@beveren.be.

Op de foto voorleesvrijwilliger Greet Mathys die op regelmatige basis voorleest in WZC De Notelaar.

Hier leest ze voor aan Magda Mertens (midden) en Simone De Regter (rechts op de foto).

Op zondag 19 september vond in Hof ter Saksen het 2-jaarlijks oogstfeest plaats met kinderanimatie, begeleide bezoeken in de boomgaard, Beeldig Hof Ter Saksen en diverse infostands.

Dienst Natuurontwikkeling van gemeente Beveren kon rekenen op enthousiaste partners om van het evenement een feest te maken: Ferm Beveren, Nationale Boomgaardstichting, Wase Imkersbond, Velt Waasland, Erfpunt Waasland en Natuurpunt Kern Beveren.

Tijdens het Oogstfeest konden bezoekers deelnemen aan de wedstrijd ‘De appel valt niet ver van de boom’ waarbij de antwoorden terug te vinden waren bij de standhouders.

De 9 winnaars konden de middag zelf hun prijs, geschonken door de deelnemende standhouders, in ontvangst nemen.

 

gedeelde 1 ste plaats: Karien Van Leemput / Henri Raeymakers
2de familie Van Couteren
gedeelde 3de plaats:. Martine Anné / Josiane Callaer
4de Rosalie Van Bogaert
5de Mila Goossens
6de Nathalie Yvin
7de Ann De Block

Autoloze zondag 19 september klik hier voor info

Opnieuw het loop-en wandelevent Dwarsdoor Beveren dit jaar
Jaarlijkse Autovrije Zondag met tal van activiteiten op en rond de Grote Markt
Bravo Velo,applaus voor onze fietsende inwoners!
DienstMobiliteit| Sportdienst
01|09|2021

Info Dwars door Beveren klik hier

 

Gemeente Beveren ondersteunt de vraag voor een conflictvrije fietsverbinding over de E34.
Dienst Communicatie 12|08|2021

Gemeente Beveren ondersteunt de vraag voor een conflictvrije fietsverbinding over de E34 tussen Kallo en Beveren. Dat geeft het gemeentebestuur te kennen naar aanleiding van de petitie van Fietsersbond Beveren na twee dodelijke fietsongevallen.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “We betreuren de fietsongevallen en betuigen ons medeleven aan de families en slachtoffers. We zijn ook vragende partij voor een veilige fietsverbinding tussen Beveren en Kallo. De fietsbrug is een geschikte oplossing voor het woon-werkverkeer van en naar de Waaslandhaven en verbindt ook beide gemeenten op een veilige, duurzame manier.”

Zowel binnen de regionale mobiliteitsplannen van Vervoerregio Antwerpen als tijdens de vele lopende processen van Haventracé en GRUP E34-West dringt gemeente Beveren al jaren aan op veilige kruisingen van de E34 voor fietsers.

Schepen Van Roeyen: “Wij willen niet wachten tot de start van de werken aan de E34, maar vragen een oplossing die de veiligheid van de fietsers al op korte termijn garandeert. Enkel zo kunnen we geloofwaardig bijdragen aan een noodzakelijke verandering naar duurzaam weggebruik. We ondersteunen dan ook ten volle het voorstel om de noodbrug in Zwijndrecht te verplaatsen naar het complex Melsele/Kallo.”

 

Internationaal Straattheaterfestival ook dit jaar onder de vlag van Beveren Buiten
Dienst Projectcoördinatie
12|07|2021

 

Geen Beverse Feesten dit jaar, en ook het zeer gesmaakte Internationaal Straattheaterfestival zal om gekende reden dit jaar niet doorgaan, althans niet onder de gekende vorm in het centrum van Beveren. De dienst Evenementen van gemeente Beveren die het festival jaarlijks organiseert, vaart dit jaar mee onder de vlag van Beveren Buiten en kon op die manier toch een bijzonder knappe affiche met straattheater samenstellen. De meeste voorstellingen vinden plaats op het terrein van Beveren Buiten aan het park van Hof ter Saksen, maar voor het eerst trekken een aantal  voorstellingen ook langs enkele deelgemeenten! Aftrap op donderdag 15 juli in Kallo!

 

 

Première voor België

In het openluchttheater aan Hof ter Saksen zullen eind augustus enkele wereldtoppers te zien zijn zoals het wereldbefaamde cie Les P’tis Bras uit Frankrijk. Maar eerst komt het straattheater in de deelgemeenten Kallo, Vrasene, Kieldrecht en Verrebroek aan de beurt. Met nu donderdag in Kallo meteen een Belgische première voor het Spaanse gezelschap Projecto Kavauri en daarna humoristische luchtacrobatie met de Amerikaan Noah! Daarnaast kan je deze zomer nog gezelschappen bewonderen uit onder meer Guinee, Chili, Frankrijk en Zwitserland. Uiteraard komen ook enkele Belgische toppers langs.

 

Schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen: “Na de annulatie van het straattheaterfestival vorig jaar, beloofden we alle geboekte artiesten dat ze dit jaar mochten herkansen. Dat corona zo lang de actualiteit zou bepalen, was natuurlijk niet voorzien. Vanaf dat bleek dat een ‘normale’ editie ook dit jaar niet mogelijk was, zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een alternatief. Na veel puzzelen, plannen en schrappen hebben we de meeste artiesten toch een plaatsje kunnen geven in dit zomerprogramma waar we best fier op mogen zijn.”

 

Ook in de deelgemeenten

“Bovendien hebben we van de nood een deugd gemaakt. Het idee om ook de mensen in de deelgemeenten te laten genieten van straattheater van de bovenste plank, ligt al enkele jaren op tafel. Het anders inplannen van onze artiesten gaf ons de opportuniteit om dat idee dit jaar ook waar te maken. Hopelijk kunnen we het opentrekken van Beveren Buiten en Beverse Feesten naar de deelgemeenten ook in de komende jaren verderzetten,” vult schepen Van Roeyen aan.

 

reservatie en registratie

 • Wie de straattheatervoorstellingen in het openluchttheater in Hof ter Saksen wenst bij te wonen, moet op voorhand te reserveren via www.beverenbuiten.be.
 • Voor de voorstellingen in de deelgemeenten kan men zich ter plaatse registeren.

Meer info via www.beveren.be of www.beverenbuiten.be

 

 

Programma

Donderdag 15 juli - Beveren Buiten in Kallo (parking Kallodam)

 • Projecto Kavauri (SP) – Kavauri (15 en 19 uur)
 • Noah (VS) – Sway Pole (16 en 20 uur)
 • De Zeepbellen Compagnie (BE) - Zeepbellen maken (workshop) + Zeepbellenman op stelten

 

Woensdag 21 juli Beveren - Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

In samenwerking met GROS en Rode Kruis OC Beveren

 • Ikiyago Legacy (BU) - Les Tambours du Burundi
 • Amoukanama (GN) – Kavauri

 

Woensdag 18 augustus - Beveren Buiten in Vrasene (GBS De Oogappel, ingang Cauwenstraat)

 • Martin Forget (Can.) – Resto La Table (15 en 19 uur)
 • Joeps (B) – De verleiding (15.30 en 19.30 uur)
 • Duo Vilja (Rusland/B) – Technitis (16 en 20 uur)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)

 

Zaterdag 21 augustus Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

 • Tempo d’Eole (B) – Archibald en Goran (15 en 19 uur)
 • Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent (F) – Face A: Block Party (16 en 20 uur)

 

Dinsdag 24 augustus - Beveren Buiten in Kieldrecht, (Scouts Sint-Michiel, Oud Arenbergstraat 88)

 • Compagnie Les Malles (CH) – Manto (15 en 19 uur)
 • TeaTime Company (IRL/NL/B) – Stick-Stok (16 en 20 uur)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)

 

Donderdag 26 augustus - Beveren Buiten in Verrebroek ( Chiro Judokus, Rijkstraat 73)

 • Piet Kusters (B) en Stefan Paridaen (B) – Mentalisme show (15 en 19 uur)
 • Circo a la Maleta (Chili/B) – Explosive duo: “Ça va Peter” (16 en 20 uur)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)

 

Vrijdag 27 augustus Bevern Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

 • Cie One Shot (B) – One Shot! (20 uur)
 • Cie Les P’tis bras (F) – Bruit de Coulisses (21 uur)

 

Zondag 29 augustus Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

 • Cie Puéril Peril (F) – Bankal (15 uur)
 • Cirque Exalté (F) – Furieuse Tendresse (16 uur)

 

Meer info over de voorstellingen

Donderdag 15 juli - Beveren Buiten in Kallo, Parking Kallodam

 • Noah (VS) - Sway Pole
  Slome duikelaar en nog dronken ook. Noah houdt wel van een borrel en klimt dan graag in die hoge lantaarnpaal. Zes meter hoog en nog flexibel ook. In het topje haalt hij de raarste fratsen uit en hij schiet alle kanten op. Soms moet hij zich vastgrijpen aan de gekste dingen om zich staande te houden. Desnoods aan het publiek. Wees gewaarschuwd!

 

 • Projecto Kavauri (SP) – Kavauri
  Twee personages ontmoeten elkaar. Door middel van acrobatiek, de balans, humor, beweging en de manipulatie van appels, willen ze een aangename omgeving creëren waar genieten van het hier en centraal staat. De artiesten maken samen met het publiek een  reis naar het hart van het circus.

 

 • De Zeepbellen Compagnie (BE) - Zeepbellen maken (workshop) + Zeepbellenman op stelten
  Dokter Bubbels neemt kinderen mee in de wereld van indrukwekkend mooie zeepbellen. Tijdens deze workshop leren de kinderen reuzen-zeepbellen maken. Dr. Bubbels leert hen de kneepjes van het vak.

 

Woensdag 21 juli Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2)

In samenwerking met GROS en Rode Kruis OC Beveren

 

 • Amoukanama (GN) – Amoukanama travels
  Een groep Guineese acrobaten die kinderen laat dromen om letterlijk de lucht in te vliegen. Salto’s, flips, menselijke piramides en ongelooflijk flexibele figuren… begeleid door muzikanten op de djembé en de doundoun, wordt de ruimte omgetoverd in een dynamische wervelwind die niemand onbewogen laat. Ritmes die zo aanstekelijk werken voor het publiek dat ze misschien ook wel beginnen mee te doen?

 

 • Ikiyago Legacy (BU) - Les Tambours du Burundi
  Een tamboerspeler begeeft zich naar het midden en krijgt zo telkens de hoofdrol waarin hij het tempo en ritme bepaalt door zijn dans en muziek, alle andere tamboerspelers stemmen zich af op hem in het zingen, dansen en de percussies. Ieder spektakel krijgt zo een steeds andere inhoud.

 

Woensdag 18 augustus Beveren Buiten in Vrasene, GBS De Oogappel, ingang Cauwenstraat

 • Martin Forget (Can.) – Resto La Table (15 en 19 uur)
  De onhandige ober Martin werkt bij Resto La Table. Elke ochtend veegt hij de vloer, wast de laatste vuile glazen van de dag ervoor en begint hij de tafel te dekken, maar … . (25 min.)
 • Joeps (B) – De verleiding (15.30 en 19.30 uur)
  “Er zijn te veel manieren om een meisje te versieren.” Dit zie je in deze leuke clowneske voorstelling die vol zit van circustheater, improvisatie, interactie en hedendaagse clownerie met ballonnen. (30 min.)

 

 • Duo Vilja (Rusland/B) – Technitis (16 en 20 uur)
  In deze familievoorstelling neemt de techniek ons leven over en ervaar je hoe we hiermee kunnen omgaan. Luchtacrobatie, dans en visuele humor met origineel gecomponeerde live muziek. (30 min.)
 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)
  Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar.

 

Zaterdag 21 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen

 • Tempo d’Eole (B) – Archibald en Goran (15 en 19 uur)
  Tijdens deze familievoorstelling, met een link naar het beroemde paardencircus van weleer, kan je je laten overdonderen door de elegantie van de paarden en de behendigheid van de acrobaten. ( 20 min.)
 • Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent (F) – Face A: Block Party (16 en 20 uur)
  Een zeer fysieke voorstelling vol hiphop en circus! Schroefrotaties vlakbij de grond wisselen elkaar af met prestaties aan de linten en aan de hoepel. Breakdance gaat de strijd aan met de zwaartekracht. (20 min.)

 

Dinsdag 24 augustus - Beveren Buiten in Kieldrecht, Scouts Sint-Michiel, Oud Arenbergstraat 88

 • Compagnie Les Malles (CH) – Manto (15 en 19 uur)
  De geliefden Georges en Victoria worden een dagje ouder en blikken terug in de tijd. Door de poppenspelers herbeleven ze even hun jeugd en laten ons met een mix van poëzie, dans en spel, hiervan genieten. (30 min.)

 

 • TeaTime Company (IRL/NL/B) – Stick-Stok (16 en 20 uur)
  Drie artiesten, elk met hun eigen stok, ontdekken circusdisciplines op een nieuwe manier. Ze plagen en helpen elkaar, maken leuke creaties en balanceren met de stokken en met zichzelf. (20 min.)

 

 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)
  Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar.

 

Donderdag 26 augustus - Beveren Buiten in Verrebroek, Chiro Judokus, Rijkstraat 73

 • Piet Kusters (B) en Stefan Paridaen (B) – Mentalisme show (15 en 19 uur)
  Deze finalisten van Belgium’s Got Talent proberen de gedragingen en keuzes van de jongsten uit het publiek te voorspellen en te beïnvloeden. Een humoristische, visuele en interactieve show mét kinderen voor volwassenen. (40 min.)

 

 • Circo a la Maleta (Chili/B) – Explosive duo: “Ça va Peter” (16 en 20 uur)
  Het doel van dit enigszins excentriek koppel is zo veel mogelijk ballons te laten knallen. Ze gebruiken hiervoor diverse circustechnieken. Ze zijn hierbij bijzonder vindingrijk en verrassend talentvol. (30 min.)

 

 • De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop)
  Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar.

 

 

Vrijdag 27 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen

 

 • Cie One Shot (B) – One Shot! (20 uur)
  Een Chinese mast, ballen, een plank, een boormachine, vijf bijlen, … met twee artiesten die zichzelf en elkaar bang maken. Een voorstelling met blues en rockmuziek waarin gegleden, gehakt en op elkaar ingehakt wordt en waarin ook het (on)evenwicht op de proef gesteld wordt. (30 min.)

 

 • Cie Les P’tis bras (F) – Bruit de Coulisses (21 uur)
  De artiesten maken zich achter het scènedoek in alle intimiteit klaar. Sssst … het doek gaat op! Tijd voor deze fantastische ‘barokke’ voorstelling met artiesten die zich tijdens spectaculaire (lucht)acrobatie volop geven. (45 min.)

 

 

Zondag 29 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen

 • Cie Puéril Peril (F) – Bankal (15 uur)
  Twee vrienden gaan risico’s niet uit de weg. Op hun wankele constructies zijn het ware stuntmannen. Ze zoeken naar het evenwicht op de grens tussen het gevaar en de val. Een duizelingwekkende experimentele prestatie. (40 min.)

 

 • Cirque Exalté (F) – Furieuse Tendresse (16 uur)
  ‘Furieuse Tendresse’ is een schreeuw. Op het ritme van ruige rock geniet je van intense (partner)acrobatie, jongleren en trapeze. Een feest van de vrijheid met Patti Smith als soundtrack. (45 min.)

 

 

 

PFOS: resultaten bodemstalen Beveren zijn bekend.
Dienst Communicatie
21|06|2021

De PFOS-verontreiniging vanuit de site van 3M in Zwijndrecht deed ook alle alarmbellen afgaan in Beveren. Daarom gaf het college van burgemeester en schepenen van de gemeente snel opdracht om een aantal bodem- en grondwaterstalen te nemen en te analyseren. De resultaten van de bodemstalen zijn nu bekend. Op die van het grondwater is het wachten tot het einde van deze maand.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Toen wij weet kregen van de PFOS-vervuiling in en rond de 3M-site in Zwijndrecht, hebben we onmiddellijk besloten om ook onze eigen data te verzamelen. Daarom gaven we opdracht aan een gespecialiseerde firma om op verschillende plaatsen op ons grondgebied bodem- en grondwaterstalen te nemen en om die zo snel mogelijk te analyseren.”

Er werden stalen genomen in de Kloetstraat, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de Kalishoekstraat en langs de N70. Van drie van de vier bodemstalen zijn de resultaten nu bekend. Het blijft nog heel even wachten op de resultaten van het staal in de Kalishoekstraat.

“Zoals kon verwacht worden, hebben ook wij in de bodem overal PFOS teruggevonden”, zegt Van de Vijver. “Uiteraard kunnen we niet van goed nieuws spreken, maar de resultaten tonen gelukkig aan dat de vervuiling in Beveren minder groot is dan in het naburige Zwijndrecht. De gemeten concentraties liggen toch vele malen lager dan daar, wat ergens ook wel logisch is aangezien we toch verder van de bron gelegen zijn.”

De resultaten van de drie bodemstalen overschrijden nergens de bodemsaneringsnormen voor woongebieden. Dat is helaas wel het geval voor de normen opgelegd in agrarisch en natuurgebied. Die normen zijn bijna 5 maal strenger en worden in alle stalen overschreden.

Op de resultaten van de grondwaterstalen is het nog wachten tot het einde van de maand.

“Er staat sowieso nog extra onderzoek in onze gemeente op de planning van de Vlaamse opdrachthouder. Zo zullen er bloedafnames gebeuren bij mensen in een straal van 3 km omheen 3M, wordt er een humaan biomonitoringsprogramma opgestart en werden er in opdracht van 3M in de ruimere omgeving nog bijkomende bodemstalen genomen.”, gaat Van de Vijver verder. “Dit betekent uiteraard niet dat wij deze zaak zullen laten rusten.  We blijven in nauw overleg met Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de aanpak van deze verontreiniging, om de gezondheid van onze inwoners te beschermen. We zullen onze resultaten met hem bespreken en indien nodig zullen er nog extra stappen ondernomen worden.”

FOTOWEDSTRIJD DAVIDSFONDS BEVEREN-ZUID
i.s.m. FRAGMA13
THEMA: MIJN DORP, MIJN THUIS

Organisatie
Tijdens het evenement Vers Geperst van Davidsfonds Beveren-Zuid in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 zullen de resultaten van de fotowedstrijd #MIJNDORPMIJNTHUIS, georganiseerd door Davidsfonds Beveren-Zuid i.s.m. FRAGMA13, getoond en tentoongesteld worden in de gemeentelijke polyzaal, Pastoor Verwilghenplein, Haasdonk.

Aan de wedstrijd worden vier prijzen verbonden: een publieksprijs en drie juryprijzen, in de categorieën monochroom, kleur en ‘jonger dan 18 jaar’.

De prijzen zullen op zondag 3 oktober 2021 om 17u00 uitgereikt worden in de aanwezigheid van de genomineerde fotografen, de juryleden en  het bestuur van Davidsfonds Beveren-Zuid en FRAGMA13. De winnende fotografen zullen uitgenodigd worden over hun winnende foto te spreken.

Doeleinden

 • Een groot publiek bewust maken van de kracht en geborgenheid van de eigen plek.
 • Een uitnodigende, toegankelijke wedstrijd organiseren die veel respons beoogt, zowel bij (amateur)fotografen als bij een groot publiek om de resultaten van de wedstrijd te waarderen en te bewonderen.

 

Thema ‘Mijn dorp, mijn thuis’

Kent u er ook een paar? De ‘parels’, ‘schatten’ in onze directe omgeving? Gebouwen. Erfgoed. Wandelen op prachtige plekken, vlakbij en wat verder weg. Voelen hoe simpele dingen op alledaagse momenten best een goed gevoel kunnen geven. Het gras kan ook hier groen kan zijn, leerde corona ons (her)ontdekken.

Op de website van Davidsfonds Beveren-Zuid werden tal van die ‘parels’ getoond, in woord en beeld. Hoe verschillend de foto’s ook zijn, ze gaan allemaal over ‘hier’. Onmiskenbaar hier. De foto’s van de sierlijke, rijzige, slanke kerk van Haasdonk, de ‘kathedraal van het Waasland’ in de volksmond, vatten het zonder veel woorden. De kerk, als ijkpunt in het landschap en het leven van mensen. Het dorp eromheen. De plek waar we wonen, werken, leven, vieren, feesten, op adem komen, afscheid nemen en zoveel meer. Thuis. Vertrouwd. Herkenbaar.

Kijk rondom u, ongeacht waar u woont. De wedstrijd nodigt u uit foto’s te nemen en in te sturen die voor u dat ‘Mijn dorp, mijn thuis’ gevoel vastleggen en uitstralen.

 

Over ‘Vers Geperst’

Vers Geperst is het jaarlijkse evenement van alle Davidsfondsafdelingen in Vlaanderen, waarbij leden hun lidmaatschap hernieuwen en kennismaken met het nieuwe boekenpakket dat Davidsfonds op de markt brengt.

Het is tevens een moment waarop leden, bestuur, geïnteresseerden en potentiële nieuwe leden elkaar in een gemoedelijke sfeer ontmoeten.

Vaak gaat het evenement gepaard met extra activiteiten, in dit geval de tentoonstelling van de shortlistfoto’s van de fotowedstrijd #MIJNDORPMIJN THUIS. De wedstrijd vloeit voort uit de schattenjacht n.a.v. het jaarthema SCHATTEN van Davidsfonds in het cultuurseizoen 2020-2021, zoals eerder vermeld.

Met de fotowedstrijd, de samenwerking met FRAGMA13, het mobiliseren van hopelijk veel fotografen en de uitdrukkelijke focus ook op ‘jonge’ fotografen in spe, het online betrekken van een ruim publiek bij het online stemmen, de tentoonstelling, de beslissende rol voor leden en bezoekers aan Vers Geperst en het bekronen van de diverse winnende foto’s in drie categorieën, lost Davidsfonds Beveren-Zuid de belofte in creatief aan de slag te zullen gaan met de resultaten van die zoektocht naar ‘parels van bij ons’.

Kamermuziekkwintet Het Collectief presenteert ‘La fabbrica illuminata’ in een fabriekspand in Rupelmonde op zaterdag 19 juni 2021 om 20u30. 

Vlak tegenover de Scheldewerf, vlak aan Scaldiana, vlak aan de Schelde en de overzet naar Wintam. Een prachtig decor voor een verrassend klassiek concert met Liesbeth Devos, sopraan, als soliste. Muziek van Berg, Berio, Crumb, Kim, Schönberg en Van Camp.

Eindelijk hebben we in juni perspectief op échte concerten met écht publiek. We zaten niet stil en organiseren dus nu zelf op 19 juni in een fabriekspand in Rupelmonde een concert onder de noemer ‘La fabbrica illuminata’. Het Collectief + Liesbeth Devos, sopraan.

Het programma is vintage Het Collectief. We doen niet liever dan repertoire (Berg, Schönberg, Crumb, Berio) te mengen met nieuw werk en creatie (dat zo kan uitgroeien tot nieuw repertoire)(Van Camp, Kim). Zo is er de première van een arrangement door Tim Mulleman gemaakt voor kwintet bezetting van BERG Pianosonate opus 1!

En de Koreaanse componiste Kim rekent af met corona : RIP 2020 - een spoken word/song voor sopraan en klarinet;-)

En als je vroeger komt, kan je intekenen voor een geleid bezoek aan de Scheldewerf (plaatsen zijn beperkt). En in het fabriekspand stelt WARP ook enkele kunstwerken op geïnspireerd op de setting. En we zitten vlak aan het water en heerlijke fiets- en wandelomgeving + terrasje bij Scaldiana.

Volledig programma klik hier

Werkgroep Doel weer opgeschort
Vlaamse Regering start nieuwe onderhandelingen op voor ECA

 Donderdagmiddag 27 mei kregen de leden van de WG Toekomstvisie Doel te horen dat de vergadering voor dezelfde avond opgeschort werd en er voorlopig ook geen vergaderingen meer komen. En dat “naar aanleiding van het negatief auditoraatsverslag dat verschenen is in een van de procedures die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het voorkeursbesluit”  Minister-president Jambon en minister Diependaele stellen in de plaats een aangepaste manier van werken voor waarbij wordt ingezet op intensief bilateraal overleg met alle betrokken stakeholders. Het vroegere afdelingshoofd van Maritieme Toegang en de voormalige leider van de taskforce ECA, Freddy Aerts, zal daarin (opnieuw) een bepalende rol spelen.

 Paniek
Reden voor de ommezwaai in de aanpak is het verslag van de auditeur bij de Raad van State. Dat heette aanvankelijk “slechts een verslag” maar heeft intussen geleid tot regelrechte paniek bij sommige betrokkenen. Annick de Ridder (N-VA) had het afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement over “een catastrofe” en – met een opmerkelijke zin voor overdrijving – “dat daar 150.000 jobs van afhangen.” Vlaams Belang spreekt ondertussen zelfs al van 200.000 jobs... Bij ons weten werken er in de Antwerpse Haven 60.000 mensen en is geen van die jobs in gevaar door het al of niet bouwen van een stuk extra-containerkade.

De Antwerpse (en Vlaamse) paniekreacties verbazen. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de historiek van de Antwerpse haven op Linkeroever wist dat dit er zat aan te komen. Diegenen die nu stellen dat het decreet complexe projecten niet werkt en moet hervormd worden omdat er na al die inspraak toch nog partijen zijn die naar de Raad van State zijn gegaan weten zéér goed dat die uitleg niet klopt en ze de hudige situatie volledig aan zichzelf hebben te danken.

Verantwoordelijkheid Vlaamse Regering
Doel 2020 e.a. hebben drie jaar actief deelgenomen aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Wij hebben in onze vrije tijd duizenden pagina's aan onderzoeknota’s doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de mensen uit de adminstratie, politici en actoren in de regio. Dat heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een project waar we op géén enkele manier zelf vragende partij in waren of zijn. Dat kon enkel in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, aanleg buffers voor de polderdorpen, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens woordbreuk heeft gepleegd. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens elke vraag tot verdere dialoog afblokte. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Ondanks onze herhaalde vraag én de waarschuwingen voor het scenario dat nu dreigt kwam er voorbije twee jaar géén enkele ernstige reactie van de VR. Of van Annick De Ridder...

Toekomststudie
Enkele maanden geleden werd de Toekomststudie voor Doel die eerder was opgeschort opnieuw gelanceerd. Eind juni van dit jaar(!) moest de studie voltooid zijn. Daartoe moest vanaf nu wekelijks vergaderd worden. Met dezelfde mensen die eerder ook al in het kader van het complex project vele uren van hun vrije tijd hebben opgeofferd. Zonder ook maar enige garantie over wat er met de resultaten van de studie zou gebeuren. Zonder dat er voorbije maanden ook maar iets veranderde op het terrein. En intussen is de studie weer opgeschort en start men dus bilaterale gesprekken om de klagers bij de Raad van State alsnog te overtuigen hun procedure weer in trekken. Nochtans had de Vlaamse Regering eerder laten weten dat ECA en de toekomststudie los stonden van elkaar. Het lijkt ook niet echt logisch. De Polder Land van Waas en de Landbouwgemeenschap Wase Polder die naar de Raad van State gestapt zijn zitten niet in de WG Doel. Omgekeerd zijn de meeste actoren in de WG Doel NIET betrokken bij de procedure voor de Raad van State. Daarmee geeft de VR de indruk dat ze de studie andermaal wil gebruiken als een soort van pasmunt. Ze heeft daar géén enkel argument voor. Doel staat ten gevolge van eerdere uitspraken door de Raad van State op de kaart als “woongebied met bijzondere esthetische, historische en culturele” waarde. Daar kan zelfs ECA niet omheen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse Regering ophoudt met allerhande kunstgrepen en na jaren van schuldige verwaarlozing de rechtstoestand in Doel erkent en herstelt.

Betrouwbaar?
Met de mogelijke vernietiging van het ECA-project in het vooruitzicht worden nu – hals over kop – nieuwe gesprekken gestart terwijl men ondertussen bijna drie jaar tijd én zo goed als alle vertrouwen verspeeld heeft. Op zo een moment met de vinger naar de bewoners, landbouwers en actiegroepen wijzen is het fatsoen ver voorbij. Wij blijven openstaan voor gesprek maar het is wel aan de Vlaamse Regering om te bewijzen dat ze (deze keer) een betrouwbare gesprekspartner is en effectief een oplossing wil.

 

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) stelt beroep in tegen sloop. Gemeente Beveren erkent argumenten.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een beroep ingediend tegen de voorgenomen sloop van een erfgoedsite langs de Westlangeweg in Doel en de kap van dertien bomen, waarvan sommige ouder dan 100 jaar oud. De kwestie kwam ook aan bod op de gemeenteraad in Beveren.

Één van de meest interessante woningen
De aanvraag werd gedaan door de administratie van Maritieme Toegang en werd – zonder openbaar onderzoek - vergund door de gemeente Beveren. De sloop heeft betrekking op een hoeve langs de Westlangeweg in Doel. In de Rurale erfgoedstudie, gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid wordt deze site uitdrukkelijk vernoemd als een van de oudste bewoningskernen van de polder. In een speciale uitgave van Monumenten & Landschappen wordt ze omschreven als “één van de meest interessante woningen in de Doelpolder.” De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt het schrijnend én symptomatisch dat niemand bij de Vlaamse overheid of bij de gemeente Beveren deze aanbeveling enige aandacht waard vond. Zowel in de aanvraag als in de omgevingsvergunning wordt de site bovendien (verkeerdelijk) gesitueerd in de Waaslandhaven terwijl ze zich op 5 km van de Waaslandhaven bevindt... Men vond het zelfs niet nodig om hier in een openbaar onderzoek te peilen naar de mening van het publiek. Daarmee was een beroep bij de Povincie Oost-Vlaanderen de enige overblijvende optie.

 

Momumentale bomen

Op de site is ook vergunning verleend om 13 bomen te kappen. Het betreft evenwel niet zomaar wat boompjes, maar monumentale kastanje- en notenbomen met een omtrek tot 3 meter en meer. Verschillende zijn meer dan 100 jaar oud.  Zij hebben een voor de streek uitzonderlijke landschappelijke, botanische en ornithologische waarde. Ze vormen een leef-, broed- en voedselgebied voor verschillende vogels. Voor vlinders, bijen en reeën zijn de bomen voedsel en toevluchtsgebied.

 

Valse argumenten
Het oogmerk van de afbraak is: ‘om hinder, het sluikstorten en gevaar voor de nabije omgeving, voorbijgangers en verkeer weg te nemen’. Dat lijkt om verschillende redenen een ronduit belachelijk argument. Inzake de problematiek van sluikstorten lijken er betere middelen voorhanden dan de vernietiging van een volledige historische site.

 

Gemeenteraad

 

De kwestie werd dinsdagavond op de gemeenteraad van Beveren ook ter sprake gebracht door Beveren 2020. Schepen Boudewijn Vlegels erkende uiteindelijk de fout en beloofde dat de gemeente de nodige stappen zal zetten om de zaak recht te zetten.

 

 

 

Gemeente wil voortbestaan Ouden Doel verzekeren maar ‘vergeet’ andere gehuchten en de rest van de polder


Met een een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij de bestemming havenuitbreidingsgebied wordt gewijzigd in woongebied wil de gemeente Beveren voor meer juridische zekerheid zorgen voor het gehucht Ouden Doel. Inhoudelijk bevat het plan sterke punten. Maar vreemd genoeg wordt in alle talen gezwegen over de rest van de regio. Dat was ooit anders.

 Afgelopen week vond voor de gemeenteraadsleden in Beveren een bijzondere commissie plaats met het oog op een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij men voor het gehucht Ouden Doel de bestemming wil wijzingen naar woongebied. Positief is dat daarbij wordt ingezet op een (beperkte) versterking van de functie wonen, men oog heeft voor de beperkte draagkracht als het gaat om toerisme en er (eindelijk) aandacht komt voor het aanwezige bouwkundige erfgoed.

 Maar dat Beveren enkel spreekt over de gehuchten Prosperpolder en Ouden Doel en terzelfdertijd in alle talen zwijgt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Prosperpolder en Ouden Doel staan in het kader van de havenuitbreidingsplannen al lang niet meer ter discussie. Het Antwerps Havenbestuur en de Vlaamse overheid hebben zich bovendien in 2018 akkoord verklaard met nog slechts een beperkte havenuitbreiding én de aanleg van een hoge bufferdijk tussen de haven en het resterende poldergebied. Dat omvat niet alleen Ouden Doel en Prosperpolder maar ook de gehuchten Rapenburg, Saftingen, Westlangeweg, De Putten in Oud Arenberg en uitgestrekte landbouwgebieden. Door die - op zijn minst  - naast het plan voor Ouden Doel, niet expliciet te vermelden geeft het gemeentebestuur de indruk dat het zich niet langer meer bekommerd voor het behoud van de rest van haar grondgebieden/of zich niet meer verzet tegen de aanleg van nog meer natuurcompensatie ten koste van landbouw en historische bewoning.

 De gemeente Beveren verzette zich vanaf 2012 resoluut tegen de verdwijning van de gehuchten. Het college schaarde zich achter de standpunten van het actiecomité RODS (Rapenburg – Ouden Doel – Saftingen) en liep zelfs mee in de betoging voor het behoud van de gehuchten, àl de gehuchten. In 2015-2016 werd het GRUP en het Saeftinghedokplan vernietigd door de Raad van State. Kort daarna kwamen er plannen voor een meer beperkte havenontwikkeling. Die plannen worden momenteel verder uitgewerkt. Zowel Doel als de gehuchten vallen daar volledig buiten.

 Dat uitgerekend op zo een moment met geen woord gesproken wordt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Volgens het college is Ouden Doel “het hoogst haalbare”.  Dat getuigt dan toch wel van érg weinig ambitie. Het gaat bovendien regelrecht in tegen wat Beveren jarenlang verkondigd heeft. Én het speelt volledig in de kaart van het Antwerps Havenbestuur of al te voortvarende administraties die het poldergebied liefst ontvolkt zien ten voordele van nog méér kunstmatig aangelegde natuurgebieden.

 Ondanks het bijstellen van de havenuitbreidingsplannen hebben de polderdorpen nog altijd nood aan een gemeentebestuur dat hen voluit verdedigt. En dat voldoende assertief is tov de aanspraken door de Antwerpse haven en bepaalde administraties. De bewonersvereniging Doel 2020 dringt er samen met bewoners en landbouwers op aan dat het gemeentebestuur van Beveren zijn engagement uit 2012 herneemt en handhaaft en dat het blijft opkomen voor àlle gehuchten, voor de landbouw en voor het karakter van de streek.

 Doel 2020

Invoering zone 30 in bebouwde kom van Kallo, trajectcontrole volgt op later tijdstip.
Dienst Mobiliteit 03|05|2021
Invoering zone 30
De ligging van Kallo tussen de E34 en de Waaslandhaven veroorzaakt heel wat sluipverkeer van personenwagens en vrachtverkeer door het centrum van Kallo. Samen met onaangepaste snelheid leidt dit bij de bewoners tot veel ongenoegen en gevoel van verkeersonveiligheid.

Mede op vraag van de bewoners besliste het college van burgemeester en schepenen om volgende  maatregelen om doorgaand verkeer in de dorpskern van Kallo te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verhogen:

 • Invoeren van een zone 30 in de volledige bebouwde kom van Kallo. Alle weggebruikers mogen max. 30 km/u rijden in de door zone 30-borden, afgebakende zone. Deze maatregel is ook van toepassing op speedpedelecs.
 • Plaatsen van trajectcontrole tussen Melseledijk, Fabriekstraat en Kapeldijkstraat om doorgaand verkeer automatisch te beboeten indien hun gemiddelde snelheid hoger ligt dan 30km/u.

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen: “Het is een nieuwe stap richting het uitbouwen van duurzame mobiliteit volgens de principes van ons mobiliteitsplan en het recent goedgekeurde circulatieplan. Verkeersveilige wijken en woonomgeving zijn daarbij een heel belangrijke doelstelling.”

Verwacht wordt dat een groot aandeel van het gemotoriseerd verkeer dat vandaag doorheen Kallo-centrum rijdt dankzij deze maatregelen zal kiezen om langs de R2 of Steenlandlaan te rijden.

Trajectcontrole volgt op later tijdstip
De camera’s voor trajectcontrole zijn geplaatst maar momenteel kan er nog niet automatisch beboet worden. Hiervoor dienen eerst verdere afspraken met het parket gemaakt te worden en moeten er op vlak van ICT nog zaken geregeld worden. Naar alle verwachting is dit binnen enkele maanden opgelost. In afwachting van de trajectcontrole bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid dat de politie mobiele flitsacties houdt.

 

Gemeentebestuur roept op: “ga niet naar Doel”
Dienst Communicatie
22|04|2021

Omdat buitenlandse reizen geen evidentie zijn en buiten vertoeven dikwijls veiliger blijkt dan binnen zitten, trekken mensen er, zeker in het weekend, massaal op uit in eigen land of in de eigen regio. Dat is meer dan ooit het geval nu het weer steeds beter wordt … Eén van de toeristische trekpleisters die dezer dagen massaal bezocht wordt, is het dorp Doel. Zeker nadat een bezoek aan het dorp op nationale televisie werd gepromoot. Die oproep wordt nu tegengesproken door het gemeentebestuur van gemeente Beveren, die iedereen afraadt om naar het dorp af te zakken. Het massale bezoek leidt tot heel wat onveilige situaties en veroorzaakt overlast voor de inwoners.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “We hebben er alle begrip voor dat mensen naar buiten trekken. Het is er het weer voor en het is er in tijden van corona veiliger dan binnen. Maar elke plek heeft een verzadigingspunt en dat van Doel is ondertussen al lang bereikt. Daarom roepen Politiezone Waasland Noord en het gemeentebestuur iedereen op om het dorp links te laten liggen bij het plannen van een uitstap. Door het grote aantal bezoekers kan de veiligheid er gewoonweg niet meer gegarandeerd worden en zorgen de talrijke bezoekers voor heel wat overlast voor de inwoners van het dorp. Door de massale aanwezigheid van mensen zien we ook heel wat inbreuken tegen de coronamaatregelen, wat op zijn beurt weer leidt tot een ander soort onveilige situaties.”

Dat wordt ook bevestigd door Politiezone Waasland Noord die instaat voor de veiligheid. Leo Mares, hoofdcommissaris: “Op dit moment worden onze mensen geconfronteerd met een niet aflatende aanvoer van bezoekers aan Doel. Zij zijn de oorzaak van heel wat verkeersonveilige taferelen, overlast voor de inwoners, inbreuken tegen de coronamaatregelen en zelfs vandalisme. Het dorp wordt nog steeds bewoond en is daarom dus ook geen toeristische hotspot. Daarom beslisten we, in samenspraak met de burgemeester, om het dorp vanaf nu af te sluiten voor alle bezoek als er te veel mensen aanwezig zijn.”

Burgemeester Van de Vijver vult verder aan: “bezoekers zijn uiteraard nog altijd welkom in Beveren. We hebben ook heel wat andere troeven. Denk daarbij aan een fietstocht doorheen de weidse polders, een wandeling langs de talrijke trage wegen in de verschillende deelgemeenten of een bezoekje aan één van de kasteeldomeinen. Maar respecteer alstublieft de rust van de inwoners van Doel en blijf er weg.”

 

Sensibiliserende campagne ‘Laat je vaccineren’ met Beverse huisartsen
Dienst Communicatie 15|04|2021
Huisartsencampagne

In samenwerking met Eerstelijnszone Waasland werden in maart alle Beverse huisartsen per mail aangeschreven met het verzoek om mee te werken aan een sensibiliseringscampagne om mensen te stimuleren om zich te laten vaccineren. Hoewel het besef stillaan doordringt dat vaccineren de enige manier is om ons normale leven terug op te nemen, leefde er zeker bij aanvang van de vaccinatiecampagne, heel wat onzekerheid bij de bevolking. De huisartsen kunnen als medisch experts én vertrouwenspersoon mensen helpen overtuigen om zich te laten vaccineren en zo zichzelf en de anderen te beschermen tegen het coronavirus.

Een 15-tal artsen toonden zich bereid om mee te werken aan de campagne. Ze kregen onze fotograaf over de vloer in de dokterspraktijk voor een fotosessie. Dienst Communicatie van de gemeente zorgde voor de vormgeving van de affiches. De affiches hangen momenteel op de gemeentelijke aanplakborden in Beveren en deelgemeenten. De beelden zijn ook te bekijken op enkele digitale beeldschermen van Clear Channel die sinds maart in gebruik werden genomen. Er werden verschillende affiches ontwikkeld zodat in de meeste deelgemeenten een affiche hangt met een arts die effectief praktijk houdt in de deelgemeente. Bedoeling is om deze affiches ook nog te verspreiden bij de diverse zorgverleners in Beveren.

Mini-XPO in de Bib:
‘Suske & Wiske: de verloren Van Eyck’
Bib Beveren 9/4/2021

Nog tot eind april kunnen bezoekers in Bib Beveren de unieke mini-expo 'Suske & Wiske: de verloren Van Eyck' komen bekijken tijdens de openingsuren. Je komt te weten hoe dit 351ste Suske & Wiske album tot stand kwam: van idee naar scenario, van ruwe schets ... tot de ingekleurde pagina. Ook de originele tekeningen uit het album, van de hand van tekenaar Luc Morjaeu, kan je er bewonderen.
Met dank aan Standaard Uitgeverij die de originele tekeningen ter beschikking stelde.


Bekende Beverenaar Joos Vijd belangrijk personage in 351 ste Suske & Wiske strip

In 2020, het jaar waarin Suske en Wiske hun 75-jarig jubileum vierden, pakte Gent uit met groots cultureel programma rond het beroemde meesterwerk ‘Het Lam Gods’ van Jan Van Eyck. Studio Vandersteen haakte bij dit thema aan met strip als ode aan die Vlaamse grootmeester.

In 2020 maakte Beveren ook kennis met Joos Vijd, rasechte Beverenaar én de opdrachtgever van het ‘Lam Gods’. De Beverse Joos Vijd en zijn familie zijn belangrijke personages in deze strip, een hele eer voor Beveren! Daarom stelt de bib deze expo met veel trots voor.


Kleurwedstrijd

Kinderen kunnen deelnemen aan de ‘Suske & Wiske’ kleurwedstrijd en een mooie prijs winnen! De kleurplaten werden verdeeld in de Beverse scholen maar je kan er ook nog eentje afhalen in alle bibfilialen. Ingekleurde tekeningen kunnen er nog ingeleverd worden tot 30 april.


Coronaproof

De mini-XPO is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de Bib. Alle openingsuren vindt u op www.beveren.be/bibliotheek of https://beveren.bibliotheek.be . Gratis toegang. Reserveren is niet nodig.

Meer informatie
Bib Beveren
T 03 750 10 50
E bibliotheek@beveren.be
www.facebook.com/bibbeveren

Beveren in vier seizoenen: 22 wedstrijdfoto’s schetsen uniek beeld van Beveren
Dienst Toerisme
29|03|2021

Een buitenexpo met 22 foto’s is het sluitstuk van een fotowedstrijd die de dienst Toerisme organiseerde op vraag van de adviesraad Toerisme. De opdracht: unieke plaatsen in Beveren doorheen de vier seizoenen in beeld brengen. Het resultaat werd een reizende buitententoonstelling die tot oktober te zien zal zijn op drie Beverse locaties. Op 27 maart opende de expo op de wandeldijk van Fort Liefkenshoek waarbij ook de drie finalisten aanwezig waren.

Drie finalisten voor ‘Beveren in vier seizoenen’

125 fotografen deden mee aan de fotowedstrijd. Uit de 545 inzendingen koos een jury 22 beelden en 3 winnaars.

 • Bruno Stevenheydens met de foto 'Doel, mistige herfstochtend'
 • Maria Van Esbroeck met het beeld ‘21 juli, nationale feestdag in Beveren met vuurwerk'
 • Heleen Hubrechts met de foto ‘Het leven door een groene bril’

De winnaars ontvangen van schepen van Toerisme Inge Brocken en de voorzitter van de adviesraad Tim Verwilghen een gepersonaliseerde trofee, een cadeaucheque van het winkeldorp en een streekproductenmand. De trofee, een ontwerp van ‘Beverneir’ Michael de Rop en de dienst Toerisme, verwijst naar enkele Beverse parels.

Drie locaties voor de buitenexpo

De reizende fototentoonstelling is tot oktober terug te vinden op drie Beverse locaties:

 • April tot juni: wandeldijk van Fort Liefkenshoek
  openingsuren: van woensdag tot zondag, van 9.30 tot 17 uur
 • Juli tot augustus: Polderdreef richting Singelberg - fietsroute Vijdland
 • September tot oktober: Prosperpolder - wandelnetwerk Grenspark Groot Saeftinghe van Toerisme Oost-Vlaanderen

Beveren: een rijkdom aan contrasten

De wedstrijdfoto’s weerspiegelen Beveren: verrassend, vol contrasten en gemoedelijk. De polder, de haven, de kastelen en de mensen hebben hun unieke geschiedenis en typische karakter. Samen vormt dit een unieke eenheid. De dienst Toerisme en de Adviesraad werken samen om de toeristische troeven van de gemeente in de kijker te zetten.

Schepen van Toerisme Inge Brocken: “De fotografen brachten de polderpracht, de bedrijvigheid van een wereldhaven, het gezellige Beverse centrum, de eeuwenoude erfgoedsites, de natuur en de schone Scheldezichten prachtig in beeld doorheen de vier seizoenen. Wie de komende maanden de Vijdlandroute fietst, een bezoekje brengt aan Fort Liefkenshoek of gaat wandelen langs het netwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen krijgt de kans om de mooie foto’s te bewonderen in een openluchtexpo. Wij hebben er alvast voor gezorgd dat er ruime ‘openingsuren’ zijn en dat het bezoekje in openlucht volledig coronaproof kan verlopen.”

Extra info
Quotes van winnaars en info over de foto’s op:

Cortewalle wandelen (18/03/2021)

In het park van Cortewalle kunnen families nog tot midden augustus coronaproof theater beleven met de theaterwandeling: ‘De Vos … in het bos’.
Deze bewegwijzerde familiewandeling toont 6 spannende dierenverhalen die men via een QR-code kan beluisteren.

Laat je mee voeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal en geniet van deze bijzondere wandeling! ‘De Vos… in het Bos’ van Anna’s Steen start aan de hoofdingang van park Cortewalle en duurt ongeveer 1 uur. Vanaf 21|08 zal men ook in Verrebroek deze wandeling kunnen beleven.
Meer info: www.tervesten.be 

2 afbeeldingen van kinderen die genieten van het verhaal ‘De Vos … in het bos’.

Mentaal welzijn bij Beverse jongeren is #genezever!
Sociaal Huis 16|03|2021

Steeds meer jongeren geven aan zich niet goed te voelen in hun vel en niet te weten waar zij terecht kunnen. Maar zeker nu, in tijden van Covid-19 en de bijhorende maatregelen voelen jongeren zich eenzaam, missen zij hun vrienden en familie en een leuke vrijetijdsbesteding. Mentaal welzijn komt hiermee extra onder druk te staan en hier wil de gemeente Beveren iets aan doen. Vanuit de Jeugddienst in samenwerking met de lokale preventiewerkers en Huis van het Kind werd de campagne #genezever gelanceerd.

#genezever

“Met de campagne #genezever hopen wij het mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat dit project zal blijven doorlopen, ook na Covid-19, want hoe jongeren zich voelen vinden wij ‘gene zever’.” zegt schepen Dirk Van Esbroeck.

Ook schepen Katrien Claus geeft aan dat er verschillende bezorgdheden naar boven kwamen. “Zowel vanuit het onderwijs, als vanuit de jongeren zelf kwamen een aantal bezorgheden naar voor. De coronamaatregelen hakken in op hoe jongeren zich voelen en zorgleerkrachten geven aan dat jongeren steeds minder over de nodige veerkracht beschikken om met alles om te gaan.”

Bevraging en acties

Begin dit jaar werden alle jongeren van de 3 Beverse secundaire scholen bevraagd over hun mentaal welzijn met de enquête ‘Alles goe'? Maar liefst 1335 jongeren grepen deze kans om van zich te laten horen. De resultaten zullen worden teruggekoppeld via een filmpje en een verslag dat ook de scholen zullen toegestuurd krijgen. Uit deze bevraging, kwamen heel wat tips die jongeren aan elkaar gaven om nog even vol te houden. Deze quotes zullen binnenkort ook terugkomen in het straatbeeld met telkens de hashtag bij vermeld.

De campagne #genezever wordt voornamelijk via sociale media bekend gemaakt. Daarnaast zullen alle Beverse jongeren een postkaart in de brievenbus krijgen om hen een hart onder de riem te steken, maar ook om hen te informeren over het hulpaanbod.

Vanuit Huis van het Kind Beveren zal een specifiek aanbod op maat van de jongeren worden aangeleverd, met Webinars rond veerkracht en peersupport. De Jeugddienst wil vooral de sociale contacten en verbinding stimuleren door verschillende, coronaproof activiteiten te  organiseren tijdens de komende schoolvakanties. De lokale preventiewerkers streven ernaar het lokaal hulpaanbod verder uit te breiden:

“We streven naar een geïntegreerde aanpak. Om die reden richten we ons niet alleen naar de jongeren zelf, maar ook naar ouders en leerkrachten. Zodat ook zij weten hoe ze kunnen omgaan met een jongere die het moeilijk heeft en waar zij terecht kunnen”.

Meer informatie over het project is terug te vinden op de website van de gemeente Beveren (onder #Genezever), waar ook alle acties vermeld worden.

 

Verbouwing horecapand molen Doel
Dienst Communicatie
12|03|2021
Doel Beveren

De gemeente gaat stabiliteits- en renovatiewerken uitvoeren in het horecapand aanpalend aan de molen op de Scheldedijk in Doel. De controle van de stabiliteit van de aanbouwen is al achter de rug. Nu wordt een ontwerper voor de werken aangesteld.

De stabiliteitswerken worden uitgevoerd in de verbruikerszaal en aanpalende gebouwen. Uitbreiding van het horecapand is niet mogelijk maar men gaat wel bekijken of een betere en efficiëntere indeling van de binnenruimte mogelijk is.

De gemeente kocht de molen aan in 1978. Aan de molen zelf, een beschermd monument, zal niet gewerkt worden. Momenteel heeft Café Restaurant De Molen het pand in concessie. Dit blijft zo na de verbouwing.

Ook in de toekomst zullen bezoekers van Doel kunnen blijven genieten van een drankje en lekker eten op deze feeërieke locatie.

Gemeente richt gedenkplek op tegen zinloos geweld
Dienst Communicatie 11|03|2021

Gemeente Beveren heeft op de plaats in het park aan Hof ter Welle  waar vrijdag de brutale moord plaatsvond, twee vlaggenmasten geplaatst en een gedenkplaat.

Het wapenschild van Beveren wappert  naast de regenboogvlag halfstok. Op de gedenkplaat staat een oproep naar meer verdraagzaamheid en respect voor elke medemens.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Op die manier willen we uit naam van gemeente Beveren en namens de bevolking in de eerste plaats ons medeleven betuigen. Maar ook onze afschuw uitdrukken voor deze zinloze daad van extreem geweld en oproepen tot meer verdraagzaamheid.
De vele reacties en steunbetuigingen, niet alleen van onze eigen inwoners maar ook van ver daarbuiten, geven ons hoop. Het is een duidelijk signaal dat velen onder zich achter het democratisch basisprincipe scharen dat álle mensen, met welke geaardheid, huidskleur, afkomst of levensbeschouwing ook,  gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben.”

De gemeente wil op dezelfde plek een blijvend gedenkteken plaatsen voor de nagedachtenis van het slachtoffer en als symbool van verzet tegen intolerantie en polarisering in de samenleving.

Vlaggen halfstok als teken van rouw en tegen zinloos geweld
Dienst Communicatie 9|03|2021

Aan alle openbare gebouwen van de gemeente Beveren zullen de vlaggen de volgende dagen halfstok hangen. Het gemeentebestuur nam deze beslissing naar aanleiding van de act van zinloos geweld waarmee gemeente Beveren zich afgelopen weekend geconfronteerd zag. Zaterdag zal de regenboogvlag aan het gemeentehuis wapperen.

Burgemeester Marc Van de Vijver: “het is met absoluut afgrijzen en grote verslagenheid dat wij kennis hebben genomen van dit geval van zinloos geweld, helaas met het overlijden van het slachtoffer tot gevolg. Dit is iets wat wij, onder geen enkel beding, kunnen tolereren. Zinloos geweld, om wat voor reden dan ook, kan niet. Niet in ons land, niet in onze gemeente.”

“Ik wil dan ook, in naam van het gemeentebestuur, maar ook in naam van onze gemeenschap, ons medeleven uitspreken. Uiteraard in de eerste plaats met het slachtoffer, maar ook met zijn familie, vrienden en kennissen die zich geconfronteerd zien met een groot verlies”,  nog volgens Van de Vijver. “Daarom hebben we, in een eerste reactie, beslist om de vlaggen aan alle gemeentelijke gebouwen halfstok te hangen. Hiermee willen wij uiting geven aan onze rouw en ons medeleven met het slachtoffer en zijn familie.”

“Op dit moment bekijken we ook nog welke verdere acties we kunnen ondernemen. We zijn ook verheugd om te vernemen dat er heel wat initiatieven tegen deze vorm van zinloos geweld genomen worden. Uiteraard gaan wij, als gemeentebestuur, in dialoog met de mensen achter deze serene initiatieven en bekijken samen met hen hoe we deze kunnen faciliteren. Helaas leven we nog steeds in tijden van corona. Dat wil dus zeggen dat alle activiteiten die georganiseerd worden, aangepast moeten zijn aan de heersende voorzorgsmaatregelen”, besluit Van de Vijver.

Over de verdere toedracht achter de feiten kan gemeente Beveren, in functie van het onderzoek, niet communiceren.

Historisch schip Ortelius komt dan (eindelijk) toch naar Doel.

Na maanden van gepalaver en soms echte obstructie kan de 125 jaar oude tjalk Ortelius eindelijk naar Doel komen voor restauratie. Voor Doel 2020 vormt het een belangrijke stap. Niet alleen voor de heropleving van het dorp, maar hopelijk ook voor de verstandhouding tussen bewoners en overheid. Die geraakte afgelopen twee jaar danig verzuurd.

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898 en is al sedert begin deze eeuw uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw 'De Maatschappij' in Doel.  Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels uit Doel, verbonden aan de vzw de Maakschappij en Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden. Bedoeling is dat dit stuk varend erfgoed in Doel wordt gerestaureerd en daarna terug in de vaart wordt gebracht.

De vzw vroeg voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking over een braakliggend terrein vlak bij het atelier maar klopte daarvoor gedurende 10 maand aan dovemansdeuren. Het heette dat men “geen precedenten wilde scheppen”. Of men verwees naar de toekomststudie voor Doel die... opgeschort was. In januari van dit jaar klaagden de vzw en Doel 2020 de aanhoudende obstructie aan. Vorige week liet de vzw aan de bevoegde minister weten dat het schip sowieso naar Doel komt. Desnoods zou het op de kade zelf gerestaureerd worden. Begin deze week kwam er dan eindelijk groen licht. Dat werd zowel rechtstreeks aan de vzw gecommuniceerd, als aan bewonersvereniging Doel 2020.

Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten. Het actiecomité is ervan overtuigd dat het project kan bijdragen aan de heropleving van Doel maar ook een verbindende rol kan spelen bij verschillende betrokken actoren. Het laat alleszins zien hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio.

Toegankelijkheid, erfgoed, traditie, ambacht en vakkennis, zijn enkele kernwoorden die het mantra vormen van de vzw de Maakschappij. Het schip ligt momenteel nog op de droogdoksite te Antwerpen maar wordt binnenkort met een ponton over de Schelde naar Doel gebracht en vervolgens met een uitzonderlijk transport en dito kraan op zijn plaats gezet vlak bij Atelier De Nijs. Dan kan de restauratie in hartje Doel beginnen.

 

Beveren 2020.
Plannen Grenspark Groot-Saeftinghe mogen geen druk zetten op leefbaarheid.
Draagkracht Prosperpolder en gehuchten in poldergebied moet centraal staan.

Prosperpolder en het poldergebied rond Doel kregen voorbije maanden een nooit geziene belangstelling. Het illustreert dat de actie voor het behoud van dit gebied de enige juiste was. Anderzijds wordt het authentieke karakter van dit unieke gebied nu bedreigd door allerhande (goedbedoelde) ingrepen en acties. Daarbij ontbreekt vooral het ruimere plaatje.

Om aan de drukte in Prosperpolder tegemoet te komen wil het gemeentebestuur van Beveren in het kerkdorp Prosperpolder een parking aanleggen voor voertuigen en autocars. Blijvende maatregelen ten gevolge van een tijdelijke situatie (corona) zijn nooit een goed idee.

De onafhankelijke lijst, Beveren 2020, uitte eerder in de gemeenteraad ook al bezwaren bij de verregaande plannen van het gemeentebestuur voor Prosperpolder. Volgens de onafhankelijke lijst wordt veel te weinig rekening gehouden met de draagkracht van het gehucht. Dat omvat amper drie straten en goed 100 inwoners en het is enkel bereikbaar via smalle polderwegen. Toch wil men er de toegangspoort voor het ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ van maken. Het gemeentebestuur van Beveren denkt daarbij zelfs aan de bouw van extra-vakantiewoningen in het gehucht. En dat terwijl er met de aanwezigheid van een jeugdvakantiecentrum en de vele dagjesmensen al behoorlijk wat druk staat op de rust en de leefbaarheid.

Door de plannen dreigt het authentiek karakter van het dorp juist verloren te gaan. Zeker nu duidelijk wordt dat met het zogenaamde Grenspark Groot-Saeftinghe gemikt wordt op het aantrekken van grote groepen bezoekers. Daar hoort een spectaculaire maar kunstmatige landschapsheuvel van 28 meter hoog bij die bovendien wordt omschreven als “onze eigen Mont Saint Michel”. Dat is ongetwijfeld nuttig voor het aantrekken van grote drommen bezoekers, maar het dreigt nefast te zijn voor de kleine leefgemeenschappen en gehuchten in de onmiddellijke omgeving die geen massatoerisme aankunnen.

Voor Beveren 2020 moet de gemeente Beveren haar huiswerk overdoen. Het is absurd om een plan uit te tekenen voor Prosperpolder zonder daarin het grotere geheel te zien. Dat grotere geheel impliceert in eerste instantie het dorp Doel. Doel is vlot toegankelijk en daar is wél ruimte om mensen op te vangen en ze vervolgens via andere vervoersmodi het ruimere gebied te laten verkennen. Prosperpolder of Ouden Doel zijn daar niet voor geschikt.

In die context is de aanleg van een verlicht fietspad langs de drukke en gevaarlijke verbindingswegen tussen Kieldrecht en Doel (Oud Arenberg, Nieuw Arenberg, Engelse Steenweg) ook veel urgenter dan een fietspad langs de polderwegen van Kieldrecht naar Prosperpolder.

 

Een geslaagde “LIEFDE IS” ! Gezinsbond Kieldrecht

 Op initiatief van de Gezinsbond Kieldrecht werden bewoners van Woonzorgcentrum Heilige Familie op 14 februari verrast. De kinderen van de drie Kieldrechtse scholen knutselden hartjes in verschillende materialen in elkaar, maakten tekeningen, kaartjes en gedichten in het thema van Valentijn.

Afgevaardigden van de 3 basisscholen en van de Gezinsbond Kieldrecht bezorgden deze Coronaproof aan de directie en een afvaardiging van bewoners op Valentijnsdag, 14 februari.

POKIDOKI schreef een passend gedicht “Bezoek aan het raam” en zorgde voor posters die in het Zorgcentrum worden opgehangen.

Ook de bewoners van de aanleunflats en de bejaardenwoningen in de Tuinwijkstraat werden niet vergeten!

Een meer dan geslaagde hartverwarmende activiteit!

Dank aan de leerlingen, leerkrachten en directies van onze scholen, dank aan Christine en Hendrik van POKIDOKI voor het warme hart! Dank aan An voor de lekkere cup cakes.

Dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft!

foto's van het Valentijnsmoment  aangeleverd door de Gezinsbond Kieldrecht.

 

Toekomststudie Doel heropgestart, controverse blijft.

De Vlaamse regering heeft zopas laten weten dat de studie rond de Toekomstvisie Doel wordt hervat. De studie werd vorig jaar opgeschort als een soort van represaille nadat verschillende belanghebbenden naar de Raad van State waren gestapt. De heropstart van de studie vond echter plaats zonder inbreng van een belangrijk deel van de oorspronkelijke werkgroep. Daarmee blijft de controverse onvermijdelijk aanslepen.

In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie voor Doel vorm te geven. Dat was een uitloper van het princiepsakkoord dat door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) werd gesloten tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid. Hun opdracht was om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken. De aanstelling van het team gebeurde na een selectieprocedure waar niet alleen de Vlaamse  administratie deel van uitmaakte maar ook het Havenbestuur, Doel 2020 en academici. Het team kon aan de slag maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De resulaten mochten bovendien enkel gezien worden door een select clubje. Een voorstelling aan Doel 2020 werd op de valreep geannuleerd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de “transparantie” van het ECA-project.

Dat men het in het dossier Doel erg moeilijk heeft met transparantie wordt ook nu weer bewezen. De beslissing van de Vlaamse regering om de studie herop te starten zou het gevolg zijn van “diverse gesprekken” maar daar werd dus een belangrijk deel van de oorspronkelijke gesprekspartners niet bij betrokken. Ook de aard van de studie werd zonder overleg gewijzigd. In plaats van scenario’s worden nu bouwstenen onderzocht (wonen, leefbaarheid, erfgoed, buffer, ontsluiting, onthaal, economische invulling). Dat deze handelswijze voor argwaan zorgt moet niet verbazen. In verband met studies heeft Doel geen al te beste ervaringen. Zo werd ooit de studie die bewees dat Doel leefbaar bleef naast het Deurganckdok herschreven om het tegenovergestelde te bewijzen.

De heropstart van de studie zonder enig overleg met bewoners of de meest betrokkenen illustreert nogmaals het onvermogen van de Vlaamse overheid om in deze tot gedragen oplossingen te komen. Daar was nochtans in 2018 een goede aanzet toe gegeven.

Willen de Vlaamse overheid en het Havenbestuur naar een echte en gedragen oplossing? Dan moeten ze terug naar het princiepsakkoord van 2018 en moet er einde komen aan de obstructie tegen lokale initiatieven. Een oplossing kan er alleen komen in dialoog en overleg met àlle betrokkenen en in volle transparantie.

Doel 2020

 

Persbericht sp.a Beveren 28/01/2021

Sp.a Beveren wil dat armoedebeleid absolute prioriteit wordt in Beveren
Sp.a Beveren is net zoals vele inwoners geschrokken door de reportage van TV Oost over de uithuiszetting van een koppel in de gemeente Beveren. Door de sterke stijging van de huurprijzen voor sociale woningen en door de aanhoudende coronacrisis komen meer en meer gezinnen in de problemen. Sp.a Beveren vreest dat dergelijk situaties zich vaker zullen manifesteren en vraagt daarom structurele oplossingen en het snel uitrollen van een beter uitgewerkt armoedeplan.
De gemeente kampt al enkele jaren met stijgende armoedecijfers, door de oronacrisis wordt gevreesd dat die stijging zich nog zal doorzetten. De Vlaamse en Federale overheden hebben afgelopen maanden geprobeerd om via gerichte steunmaatregelen de situatie voor personen met een laag inkomen te verbeteren. Via het stelsel van tijdelijke werkloosheid, maatregelen in het groeipakket en een extra energiepremie kregen gezinnen wat extra financiële ademruimte. Het is echter aan de gemeente, vanuit de lokale problematiek, om nog meer en gerichtere steun te bieden aan inwoners in uitzichtloze situaties.
Elke gemeente beschikt over handvaten om de lokale armoedeproblematiek effectief aan te pakken, zo ook Beveren. Sp.a Beveren stelt echter vast dat het bestuur nog te weinig werk maakte van een gefundeerd en concreet armoedebestrijdingsplan. Zo bestaat er sinds januari 2020 wel een armoedebeleidsplan (goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van januari) maar blijkt dat niet gebaseerd op grondige analyse van de armoedeproblematiek. De gemeente heeft totaal geen beeld van het aantal inwoners in een armoedesituatie, waar ze wonen en hoe ze deze groep wil bereiken. Daarvoor moet de gemeente dringend werk maken van outreachend werken, zelf op zoek gaan naar kwetsbare Beverenaars, zodat men niet steeds achter de feiten aanloopt.
In het armoedeplan staan te weinig meetbare doelstellingen, concrete acties en verwijzingen naar budgetten. Bijkomende maatregelen zijn nodig om de crisis het hoofd te bieden. Met als voornaamste maatregel het voorzien van meer betaalbare huisvesting. Maar bovenal moet er snel gehandeld worden door het versneld uitvoeren van voorzien maatregelen zoals het sociaal restaurant en de bouw van nieuwe sociale woningen.
Contactgegevens:
- Méline Rovillard (gemeenteraadslid sp.a Beveren): meline.rovillard@gmail.com of 0472 31 66 84

Wijkcirculatieplan voor Beveren en Melsele

 

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering einde te maken aan obstructie Antwerps Havenbestuur

 Doel is officieel woongebied en dat moet (eindelijk) erkend worden

Vorige week verscheen - simultaan in Knack en in het regionale blad de Koerier -  een opiniestuk van Liese Stuer, inwoner van Doel. In haar bijdrage klaagt Liese Stuer de hypocrisie aan van het Antwerps Havenbestuur dat met zijn zogenaamde Havenland-initiatieven de natuur en het erfgoed in de ruime regio rond de Waaslandhaven gebruikt om de haven te promoten maar anderzijds doet of Doel niet bestaat. Dat laatste is letterlijk te nemen: op de kaarten die Havenland verspreidt is Doel een witte vlek. Nochtans is het dorp officeel woongebied. De Vlaamse Regering liet in 2018 weten dat Doel definitief blijft maar gemaakte afspraken worden niet langer nagekomen en de wettelijke bestemming (woongebied) wordt niet erkend. Daarmee dreigt de Vlaamse Regering zich andermaal in de kijker te zetten als een hoogst onbetrouwbare partner.

Politieke taskforce
Eind 2020 besliste Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) dat de kaaimuur in Doel wordt hersteld. Kort nadien werden de restauratie van de molen van Doel en instandhoudingswerken aan het Hoog Huis aangekondigd. Maatregelen die in de lijn liggen van de eerdere beslissing dat Doel definitief blijft. Anderzijds worden zo goed als alle lokale initiatieven die in de lijn liggen van het bestemmingsplan voor Doel (woongebied) of de versterking van de leefbaarheid gedwarsboomd. Daarmee dreigt het vertrouwen dat voorbije jaren moeizaam werd opgebouwd volledig verloren te gaan.

In 2018 kwam na 2 jaar van intense gesprekken door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) een princiepsakkoord tot stand tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid waarbij werd bepaald dat er slechts een beperkte havenuitbreiding zou komen en Doel en het omliggende poldergebied definitief zouden gevrijwaard worden. Later sloten ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polders en de lokale boeren zich bij het akkoord aan. In het kader van het princiepsakkoord werden ook concrete maatregelen afgesproken met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, de ter beschikkingstelling van panden in en buiten het dorp en de afwikkeling van de natuurcompensaties. De Vlaamse Regering besliste om een Toekomststudie voor Doel te laten maken.

Toekomststudie naar af
Voor het eerst in het 20 jaar aanslepend conflict leek een oplossing mogelijk. Het princiepsakkoord bood een goede basis voor een definitief vergelijk. In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie vorm te geven. Zij moesten in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel onderzoeken. Ondertussen werd ook (een begin van) oplossing gegeven aan het probleem van de vele leegstaande panden. Maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de “transparantie” van het ECA-project.

Ook aan de afspraken omtrent gebruik en ter beschikking stelling van panden kwam afgelopen jaar een einde. Net zoals vroeger worden leeggekomen panden opnieuw dichtgetimmerd en daarmee tot verkrotting veroordeeld, ook al zijn er geïnteresseerden. Kortom  alles wat de leefbaarheid van Doel ten goede komt krijgt een rode kaart. Hoever de obstructie wel gaat wordt geïllustreerd door de komst van historische schip Ortelius naar Doel. De vzw de Maakschappij, gehuisvest in het atelier De Nijs in Doel, heeft de voormalige schooltjalk aangekocht van de stad Antwerpen om hem te restaureren in Doel. Daartoe vroeg zij het tijdelijk (!) gebruik van een braakliggend terrein vlak bij hun werkplaats maar dat wordt geweigerd door alle instanties die iets te maken hebben met Doel. “Om geen precedenten te scheppen.” Stel u voor dat er nog mensen zijn die iets zinvol zouden willen beginnen op een braakliggend terrein in Doel...

De oorzaak voor al die obstructie ligt - naar ons wordt meegedeeld - bij het Antwerps Havenbestuur dat bevreesd is voor een ‘Grobbendonkscenario’, bewoners die op basis van klachten over geluids- of lichtoverlast de terminal zouden kunnen laten stilleggen. Maar de obstructie gaat verder dan het Havenberdrijf alleen.

“Goed nabuurschap”, een absolute prioriteit van CEO Jacques Vandermeiren
De vrees van het Havenbestuur is onterecht. De huidige buffer in Doel die zich tussen het dorp en het Deurganckdok bevindt bewijst dat effectieve buffering helpt. Klachten over geluidshinder afkomstig uit de haven komen momenteel uit de polderdorpen Kallo, Kieldrecht en Verrebroek. Niet uit Doel. Die klachten illustreren trouwens niet alleen de onvrede over de toenemende hinder in de ruime regio maar ook het onvermogen van de haven om tot een goed nabuurschap te komen. “Goed nabuurschap” was nochtans een van de drie prioriteiten die CEO Jacques Vandermeiren aanduidde in zijn nieuw beleid. Met betrekking tot Doel en de wijde omgeving lijkt hij daar alvast (nog) niet in geslaagd.

Ondertussen wordt er vooral veel tijd en geld geïnvesteerd in PR, niet (meer) in overleg of transparantie. Blinkende brochures, dure standbeelden en groots opgezette kleurwedstrijden voor de kleuters. Allemaal goed en wel. Maar in de regio wil men van de Havengemeenschap én van de Vlaamse Regering vooral garanties. De garantie dat lokale initiatieven niet langer nodeloos worden geblokkeerd. De garantie dat de buffer tussen de haven en de polderdorpen effectief buffert. De garantie dat de leefbaarheid van al de polderdorpen eindelijk voorop komt te staan. Daar wachten we op.

Doel 2020

 

lokale vaccinatiecentra voor Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
Persbericht: 13/1/2021

De burgemeesters van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht namen gisteren, in overleg met de voorzitter van de eerstelijnszone Waasland Noord-Oost, het besluit om twee vaccinatiecentra op te richten in de regio. Tegelijkertijd werden ook de locaties gekozen. Zo zal er een vaccinatiecentrum komen in de oude sporthal van Beveren (Klapperstraat) en een tweede in cultuurcentrum ‘de Route’ in Sint-Gillis-Waas.

Elk centrum zal starten met vier zogenaamde vaccinatielijnen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin en het beschikbare zorgpersoneel kan er verder opgeschaald worden naar 6 vaccinatielijnen. De eerstelijnszone zal analyseren of er voldoende personeel beschikbaar is om de beide vaccinatiecentra op te starten.

Daarnaast speelt ook mobiliteit speelt een heel belangrijke rol. Alle betrokken burgemeesters streven ernaar dat alle inwoners van hun gemeenten zich makkelijk naar de overeengekomen vaccinatiecentra kunnen verplaatsen. Daarvoor maken de betrokken gemeenten samen een transportplan op. Dat plan moet de eenvoudige toegang tot het dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum mogelijk maken.

 

Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele.
De aannemer zal de gewestweg aanpakken van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. Nieuwe veilige kruispunten met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe ovondes beogen veiliger en vlotter verkeer langs de N70. Daarnaast krijgen de bussen een eigen busbaan, wordt zone 30 ingesteld in de schoolomgeving en legt men een groene doortocht aan langs het hele traject.
De werken starten vanaf midden januari 2021

 

 

Tussenkomsten van de raadsleden van Groen Beveren

de onderwerpen:

- Wijkgezondheidscentrum: onafgewerkt goed initiatief zonder overleg
- Groen vraagt duidelijkheid over Onthaalpoort Prosperpolder
- Een groene blik op het sociaal beleid in Beveren
- Groen gematigd positief over inbreidingsproject Walhof
- Een gezonde begroting met een aantal gemiste kansen
- Groen krijgt kurkvulling voor kunstgrasvelden
- Vullen hygiënepakketten de grootste nood?
- Groen stelt wandelmogelijkheden voor langs Melselebeek
- Groen vraagt behoud beschermingsmaatregel in Drijdijck

Park Hof ter Saksen langer open tijdens deze eindejaarsperiode
Groendienst
22|12|2020

Omwille van corona is wandelen ondertussen en populaire activiteit om coronaproof de dagelijkse sleur te doorbreken en een frisse neus te nemen. Ook ’s avonds gaan mensen graag op pad. Zeker in deze eindejaarsperiode nu vele inwoners extra hun best deden om sfeer- en kerstverlichting op te hangen.
Ook de gemeente deed een duit in het zakje om te scoren met extra sfeer: het Beverse Studio Arfex werd aangezocht om enkele Beverse gebouwen in een sfeervol ‘lichtkleedje’ te stoppen met geluidseffecten. ‘BE Technic en vzw De sleutels’ tekenen voor de projecties van de ruim 900 kindertekeningen op de Sint-Martinuskerk. Het initiatief geniet veel bijval van de Beverse bevolking, getuige daarvan de vele mooie foto’s die op sociale media opduiken.

Alle verlichte gebouwen (uitgezonderd de Sint-Michielskerk in Kieldrecht) liggen langs de ‘Verlichte Kastelen’ wandelroute (8,5 km) die door Beveren loopt. Op de route staan ook vele kerststallen opgesteld. De folder met de kastelenroute en de kerststallenroutes in de deelgemeenten is verkrijgbaar bij dienst Toerisme (vrije inloop tijdens de openingsuren) en ook te downloaden op de website https://www.beveren.be/nl/vrije-tijd-toerisme. De gebouwen zijn verlicht van 17 tot 22 uur en dit tot en met 6 januari.

Ook het kasteel van Hof ter Saksen is sfeervol verlicht. Daarom besliste het gemeentebestuur om het park open te houden voor wandelaars tot 19 uur en dit tot en met 10 januari. Normaliter sluit het park in de winterperiode al vroeger de deuren.

Het bestuur roept geïnteresseerde wandelaars op om de coronamaatregelen te respecteren: buiten mag u maximaal met 4 personen samen zijn (kinderen -12 jaar tellen niet mee), hou 1,5 meter afstand en respecteer de avondklok van 0 tot 5 uur.

 

dinsdag 22 december 2020
Groen licht voor wijkgezondheidscentrum Beveren/Zwijndrecht

 BEVEREN - ZWIJNDRECHT  De gemeenten Beveren en Zwijndrecht zetten samen de schouders onder de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC). Daarmee komen ze tegemoet aan een reële nood in de regio. Beide gemeenten kampen immers al jaren met een tekort aan huisartsen. Verschillende huisartsen hebben zelfs noodgedwongen een patiëntenstop ingevoerd, waardoor wie ziek is moet uitwijken naar een buurgemeente.

 Samenwerking gemeenten Beveren en Zwijndrecht
De lokale besturen van Beveren en Zwijndrecht maken nu middelen vrij voor de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC). Dat is een multidisciplinaire groepspraktijk. Verschillende zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers werken onder één dak samen aan een integrale zorg. Deze zorg is afgestemd op de specifieke noden van iedere patiënt. Een bijkomend voordeel is dat er ook meer op preventie kan worden ingezet.

Opstart in 2021
Het WGC Beveren-Zwijndrecht zal volgend jaar starten met twee deeltijdse huisartsen en een verpleegkundige. De dienstverlening zal stelselmatig uitbreiden, afhankelijk van de behoeften bij de patiënten. Vooral voor mensen in armoede is dit een grote stap vooruit naar een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg; zij hoeven zich immers minder te verplaatsen om toch een brede zorgverlening te krijgen. Om de bereikbaarheid te garanderen voor beide gemeenten wordt de locatie verder onderzocht.

Versterking voor wachtpost Waasland
De komst van het WGC betekent tot slot een extra ondersteuning voor de bestaande huisartsenpraktijken in de twee gemeenten. De artsen van het WGC zullen immers meedraaien in de wachtpost en kunnen zo hun collega’s ontlasten. Het overleg met de huisartsen en eventueel met andere betrokken zorgverstrekkers is opgestart teneinde tot een goede samenwerking te komen.

 

Doel 2020 opgetogen met definitieve beslissing renovatie kaaimuur van oude haven in Doel

De kaaimuur van Doel dateert van 1930 en is er op bepaalde plaatsen bijzonder slecht aan toe. Doel 2020 bracht de kwestie eerder aan bod tijdens een ontmoeting met bevoegd minister Lydia Peeters. Die beloofde toen de nodige maatregelen te nemen. Nu is beslist om een groot deel van de kaaimuur effectief te renoveren. Doel 2020 is tevreden met die beslissing. Die stemt overeen met de eerdere beslissing van de VR: namelijk dat Doel blijft.

De problemen met de kaaimuur in Doel werden voor het eerst aangekaart begin 2019. Maar het dossier kwam pas in een stroomversnelling na een onderhoud met minister Lydia Peeters begin september van dit jaar. Vanaf oktober vonden stabiliseringswerken plaats. Daarvoor werd de kaai een stuk ontmanteld en afgegraven om druk op de kaaimuur weg te nemen. En er werden tevens een aantal bijkomende damplanken geslagen om instorting te vermijden. Na die werken was er geen verdere activiteit meer waardoor bij de WSV De Noord van Doel (nog altijd goed voor meer dan 100 leden) toch wel ongerustheid ontstond. Mede omdat er daardoor geen boten meer in of uit het water kunnen.

vrij te gebruiken mits bronvermelding: Doel 2020

Deze week echter kreeg Doel 2020 vanuit het kabinet van minister Lydia Peeters (Open Vld) bevestiging dat de werken snel hervat worden: de kaaimuur wordt over een lengte van 110 meter gerenoveerd. Met die renovatie is een prijskaartje gemoeid van 1,8 miljoen euro. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nodige studiewerk. Maar plan is dat de werken reeds begin 2021 van start gaan.  Vandaag vond alvast een eerste werkvergadering plaats met de Vlaamse Waterweg en de aannemer, de Havenmeester van Doel, Paul De Belie en de 90-jarige voorzitter van WSV De Noord, voormalig veldwachter van Doel Maurice Vergauwen. Daar werd ons medegedeeld dat het einde van de werken mag verwacht worden na de zomer van 2021.

vrij te gebruiken mits bronvermelding: Doel 2020

Zowel bij WSV De Noord als bij Doel 2020 wordt bijzonder tevreden gereageerd op de beslissing. Het is een van de eerste daden van de VR waarmee impliciet erkend wordt dat Doel blijft. Voor altijd.

 

 

Complex Project ECA gaat deels in op bezwaren actiecomités. Rangeerstation Verhuist, Drijdijk grotendeels gespaard.

De bufferdijk langs de Waaslandhaven wordt van Verrebroek tot Doel beplant met om en bij de 1.000 nieuwe bomen. Dat was al eerder bekend. Maar een groot deel van de naar schatting 600 bomen op de Drijdijk zal uiteindelijk toch behouden worden. Voor het rangeerstation voorzien ter hoogte van de Blikken wordt naar een alternatieve locatie uitgekeken. Dat is het gevolg van de bezwaren die eerder werden ingediend door bewoners en actiecomités. Doel 2020 reageert gematigd positief maar heeft blijvende zorgen omtrent de effectieve buffering van de  polderdorpen en het behoud van landschappelijke waarden.

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Daarna volgde in het voorjaar een publieke raadpleging specifiek met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting van het project en de buffer tussen havengebied en polder. De inspraak leidde tot heel wat bezwaren en intussen tot een aantal bijsturingen. Dat communiceerde omgevingsmanager Maarten Goris. De bevindingen werden ook samengevat in  een overwegingsdocument.

De bezwaren van bewoners, Polderdorpen-leefbaar, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en Doel 2020 waren onder meer gericht tegen de kap van de bomenrijen op de Drijdijk. Die moest er komen als compensatie voor zgz. bijkomende verstoring veroorzaakt door de bomen op de kruin van de buffer. Daar ziet men nu deels van af. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander zijn beslag zal krijgen. Voor Doel 2020 is alleszins duidelijk dat de historisch-landschappelijke waarde van de Drijdijk maximaal moet behouden blijven. De kilometerslange Drijdijk is een van de meest bekende en waardevolle landschapszichten van Verrebroek én een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. Het is ook onzin om voor de natuurlijke buffering van de dorpen elders in de omgeving nog kap van bomen of bomenrijen te eisen. Dat is al te gek.

Nogal wat bezwaren kantten zich ook tegen de aanleg van een rangeerstation ter hoogte van de Blikken in Verrebroek. Daarvoor wordt nu volgens de overwegingsnota gekeken naar een alternatieve locatie. Doel 2020 maakte eerder al duidelijk dat een rangeerstation vlak bij de dorpskern van Verrebroek niet kan. Het actiecomité blijft ondertussen wel bezorgd over de inrichting van de buffer. Voor Doel 2020 maakte al eerder duidelijk dat het niet volstaat om de bestaande buffer te beplanten met bomen. Hij moet (voorafgaand) ook aanzienlijk verhoogd worden. Daarvoor beschikt men als gevolg van al de grote infrastructuurwerken in de regio over meer dan genoeg grond. Behoud van de huidige hoogte is alleszins niet voldoende gezien de verdubbeling van de capaciteit op de Westelijke Ontsluiting, vlak achter die bufferdijk.

Wat de Westelijke Ontsluiting betreft eist Doel 2020 dat leefbaarheid van de polderdorpen absolute prioriteit krijgt. Met de Westelijke Ontsluiting wordt voorzien in een verdubbeling van de capaciteit van de Havenweg. Pas in de daaropvolgende jaren komt er een rechtstreekse aansluiting voor het havenverkeer op de E34. Tot zolang moet al het vrachtverkeer voor de Waaslandhaven via secundaire wegen. Dat is de wereld op zijn kop. In het belang van de leefbaarheid van de polderdorpen vragen wij dat zo snel als mogelijk een rechtstreekse aansluiting komt vanuit de Waaslandhaven op de E34.

Doel 2020

 

 

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.