direct op onze website

  
 

 

 

Activiteiten - Evenementen - Berichten

 


Koetshuis Cortewalle

WORD GIDS IN BEVEREN
De gidsenvereniging Beveren wenst voor de toekomst haar gidsenbestand aan te vullen met een aantal “cultuur-historische” gidsen.
meer......
  
 
programma klik op foto
 
 
   
   
   

   
 


 

Een terugblik op 90 jaar Gezinsbond Kieldrecht.

Op zondag 22 april viert de Gezinsbond Kieldrecht haar 90ste verjaardag.

Hoewel de stichtingsvergadering plaats vond op 23 december 1925, 93 jaren geleden, is “den Bond der Talrijke Gezinnen” pas in 1928 echt uit de startblokken geschoten.

Dat de Gezinnen talrijk waren blijkt uit een verslag van de Gewestelijke Afdeling, daarin wordt een gezin met 20 en een met 19 kinderen vermeld.

In 1928 was landbouwer Cyriel Anné secretaris, wie de voorzitter is kon niet met zekerheid worden achterhaald, vermoedelijk was het pastoor Tack, die de stichtingsvergadering leidde.

Petrus Deckers (1933) en daarna Lucien Deckers (1954) volgden als secretaris vooraleer een vrouw, met name, de huidige voorzitter, Marina Roggeman (1998) de taak overnam. Gevolgd door Karen Willems (2011) en Liesbeth Van Iseghem (2015) de huidige secretaris.

Emiel Smet (1954), Marcel De Block (1977) en Erna De Smit (1998) namen achtereenvolgens de taak van voorzitter waar. In 2011 volgde Marina Roggeman Erna De Smit op als voorzitter.

Na WO I waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen.
Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht, goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof...

In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte.
Aanvankelijk waren de materiële noden van de gezinnen prioritair, maar gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz...

Sinds 2002 is de bond actief als “Gezinsbond”.

De Gezinsbond Kieldrecht telt ongeveer 200 gezinnen als lid. Dankzij de vele voordelen, groeit het ledenaantal nog jaar na jaar. Naast de nieuwe leden, zijn er ook zeer trouwe leden, zo is Annie Van Den Bossche al 65 jaar lid, Karel Dillis volgt met 47 jaar en Elegast Van Laere is dat al 46 jaar.

Soms verhuizen leden uit Kieldrecht en blijven ze toch hier lid, zo is Jan Van Haelst de lokale Gezinsbond al 43 jaar trouw.

Een vereniging kan maar groeien en bloeien dankzij een dynamische bestuurswerking, daarom kijkt het huidige bestuur met dankbaarheid terug op allen die hen voorgingen in de werking.

De babysitdienst en de voordelen bij handelaars in ons polderdorp en in de omgeving spelen een belangrijke rol bij het vernieuwen van het lidmaatschap. De Gezinsbond kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst en rekent op jongeren om de bestuurswerking te bestendigen.

We hopen onze leden talrijk te mogen begroeten op onze viering 90 jaar Gezinsbond Kieldrecht!

Namens het bestuur
Marina Roggeman
Voorzitter

Verlag

90 jaar Gezinsbond Kieldrecht, ook voor een vereniging een gezegende leeftijd.

In de slottoespraak van burgemeester Marc Van De Vijver benadrukte hij dat het niet vaak voorkomt dat hij een vereniging mag feliciteren met haar 90ste verjaardag.
Opmerkelijk, wetende dat er 500 verenigingen zijn in onze gemeente.
 


Dat je zo’n verjaardag mag vieren, is te danken aan de jarenlange inzet van bestuursleden en leden van de vereniging. Voorzitter Marina Roggeman blikte erop terug in haar toespraak. Ze overliep de verschillende bekende voorzitters en secretarissen, waar Lucien Deckers (44 jaar) en zijn vader Petrus (21 jaar) meer dan de helft van het bestaan van de vereniging als secretaris voor hun rekening namen.

Momenteel bestaat het bestuur voornamelijk uit vrouwen. Marina benadrukte met trots de inzet van haar bestuursleden en vrije medewerkers, waaronder toch ook enkele mannen, en de dynamische werking van de babysitdienst, de samenwerking met de lokale handelaars en de aanwezigheid op talrijke activiteiten. Redenen genoeg om met veel vertrouwen naar de toekomst te kijken.
De vereniging steunt op openheid, betrokkenheid, vriendschap en respect en binnen het bestuur is er plaats voor een dialoog in vriendschap voor elkaar en respect voor ieders mening. Ze nodigt dan ook geïnteresseerden die deze actieve groep wensen te vervoegen, van harte uit, ook mannen zijn meer dan welkom.

De academische zitting werd opgeluisterd door een optreden in 3 schijfjes van 2PK.
Kristien Baeyens en Peter Colleman wisten de talrijke aanwezigen te boeien met kleinkunst en streekgebonden nummers.

Jan Van de Perre trad op als moderator en stelde zo Alex Claus voor. De gewestvoorzitter vertelde over de geschiedenis van de Bond der Talrijke Gezinnen, later van de Kroostrijke en nog later van de Grote en Jonge gezinnen. De Gezinsbond die zich al bijna een eeuw inzet voor gezinnen, op materieel en andere vlakken. Hij huldigde Erna De Smit met een gouden en Marina Roggeman met een zilveren onderscheiding voor de vele diensten bewezen aan de Gezinsbond.

Mevrouw Gert Vanderheyden, ondervoorzitter van de Gezinsbond, beklemtoonde het belang van het vrijwilligerswerk in deze en alle verenigingen. Het cement van de samenleving.
 


Burgemeester Van De Vijver sloot de rij en overhandigde aan Marina Roggeman een herdenkingsplaquette namens de gemeente.

Daarvoor had Kris Deckers, voorzitter Cultuurraad Kieldrecht en Beveren nog medailles uitgereikt aan bestuursleden en trouwe leden met meer dan 40 jaren lidmaatschap, een attentie van de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz.
De leden die een medaille ontvingen waren Annie Van Den Bossche, Marleen Dillis-De Cock, Rita Zaman-De Cock, Simonne Colman-Van Overloop.
De overige jubilarissen krijgen de medaille thuis aangeboden.
Binnen het bestuur werden Erna De Smit, Marleen Flecijn, Sandra De Maeyer en de voorzitter zelf gehuldigd met een medaille omwille van jaren lidmaatschap. Alle overige bestuursleden en vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet.

Ook de spaarhandelaars werden niet vergeten, Carla van Der Heyden van Lingerie Marie-Louise, Rita Rijsbrack van Ricona en Kim Sergeant van Nieuwkuis Kim betraden het podium.
Anni, van Uw buurtwinkel Maes-De Wilde was op dat moment druk in de weer om de receptie voor te bereiden.

De feestelijke academische zitting werd geopend met muziek door Emiel De Paepe en hij sloot ook af, samen met Jan Van De Perre en het onvergetelijke chanson van Wim Sonneveld, het Dorp.

Zoals het past werd het gebeuren afgerond met een feestelijke receptie, verzorgd door Buurtwinkel Maes-De Wilde. Genietend van hapjes en drankjes kon worden nagepraat en werden nieuwe plannen gesmeed. Het knallen van de ballonnen sloot, voor sommigen te vroeg, de aangename viering af.

Marina Roggeman dankt samen met haar bestuursleden alle aanwezigen, ook voor de attenties van de collega-verenigingen en allen die van deze viering een onvergetelijke herinnering gemaakt hebben.

Meer informatie over de bestuursleden en de activiteiten zijn terug te vinden op de website www.gezinsbond-kieldrecht.be .