Beveren,
gemeente in België, prov. Oost-Vlaanderen, arr. Sint-Niklaas, 
150,18 km
2, met 44.196 inw.

Beveren, gelegen in het Land van Waas en de Oost-Vlaamse Scheldepolders,
aan de Nederlandse grens, aan de Schelde, is een kleinstedelijk verzorgingscentrum;
de industrie omvat o.m. chemische en metaalwarenindustrie,
en vervaardiging van bouwmaterialen, vlees- en zuivelwaren en koekjes.
De deelgemeenten Doel (vier kerncentrales; 2710 MW),
Kallo (thermische elektriciteitscentrale; 560 MW; grote zeesluis),
Kieldrecht en Melsele, oorspronkelijk landbouw- en woongemeenten,
worden in toenemende mate opgenomen in het haven- en industriegebied van Antwerpen.
De overige deelgemeenten hebben vooral een woon- en agrarische functie
(akkergewassen, tuinbouw, bloementeelt, veeteelt).
Van de werkbevolking werkt 7,4% in de landbouw, 32% in de industrie
en 56% in de dienstensector en 4,6% bedrijf onbekend.

Beveren bezit een fraaie laat-gotische St.-Martinuskerk 
(deels 15de–16de eeuw) 
met laat-romaanse toren (12de eeuw) 
en interessant interieur 
(o.a. gebeeldhouwd marmeren hoofdaltaar,
17de eeuw, door L. Fayd’herbe; 
bronzen grafplaat van Adolf van Bourgondië, 
heer van Beveren [gest. 1540]).

 

        

Het waterkasteel Cortewalle (begin 16de eeuw) herbergt een heemkundig museum.
Het Oude Geestelijk Hof (het vroegere Hof Ter Welle) is eveneens een waterslot (16de–17de eeuw), met barokkapel (1751).
Op de Singelberg (een kleine heuvel) ruïnes van het   voormalig kasteel van de heren van Beveren.

Beveren, dat voor het eerst wordt vermeld als Beuerne (1112),
was in de middeleeuwen het centrum van het Land van Beveren,
een bestuurlijke indeling van het graafschap Vlaanderen.

De gem. Beveren ontstond in 1977 door samenvoeging
van de toen opgeheven gelijknamige gemeente (19, 03 km
2; 16!896 inw.)
met Doel, Kallo, Kieldrecht, Melsele en Verrebroek en delen van Haasdonk en Vrasene.