Vrasene 

Kijk op een oude kaart en volg de hoogtelijnen,
dan zie je een lange heuvel midden een net van waterlopen,
dat is de Verre met haar aftakkingen.

De langgerekte heuvelrug behoort tot de oude duinketen die zich uitstrekte van Antwerpen tot Brugge.
Op heel de lengte van de duinketen treft men overal sporen aan van voorhistorische nederzettingen.
Op de heuvelruggen onstonden ook overal dorpen, wel Vrasene hoort ook daarbij.

Vrasene kan betekenen woonplaats aan de Verre je herkent hier trouwens
ook reeds de naam Verrebroek in.Vrasene is een dorp met een ietwat aparte geschiedenis,omdat het niet duidelijk is wanneer het juist onstaan is.
Mede door het feit dat er ook nooit een landheer of ander adelijk persoon de plak zwaaide. Integendeel het gebied bestond op een gegeven moment uit meerdere belangrijke bewoners,niet van adel maar enkel als belangrijk bewoner. Het waren dus heerlijkheden wel twintig in aantal.
Deze heerlijkheden vormden voor belangrijke beslissingen een eenheid.
Er zouden ook historische gebouwen kunnen voorgekomen hebben
maar in deze doorploegde grond is dit nog aangetoond.

Over Vrasene zijn bijna geen oorkondes te vinden.
Geen schenkingen van de graven van Vlaanderen of van machtige heren.
De graven van Vlaanderen beschikten wel over vage terreinen, maar hier was niks meer te schenken.
 

Alles was bezet.Laat ons om toch een aantal data te kunnen hebben de kerk even bekijken!
De kerk werd het eerst vermeld in een document van 1183 waarin het gaat over een schenking van de kerk door Everardus,bisschop van Doornik aan de St Pietersabdij te Gent. Het was een transeptloze, driebeukige kerk.
De kleine "rondboogvensters" en de blinde nissen getuigen nog van deze eerste kerk.
De kerk is sinds 1942 een beschermd monument geworden.  
Vele verbouwingen zijn reeds de revue gepasseerd.  Het heeft een
neogotisch interieur met een bijzondere stenen beeldengroep uit de 15 eeuw.
Vloertegels die teruggevonden zijn laten toe de kerk te situeren tussen 1165 en 1183.
De kerk is later van romaanse stijl omgebouwd naar gotische stijl.
De huidige vierkante westertoren is gebouwd tussen 1450 en 1455.
Terzelfdertijd werd de kruisbeuk gestoken.

De kerk heeft binnenin ook een aantal blikvangers zoals
- de schroefvormige altaarkolommen, met bloemen en arabesken
- een fundatiesteen uit de 15 eeuw
- een grafsteen van ridder Braderic en zijn vrouw.
  Beide stenen zitten aan de zijmuur langs de noordkant
- gerestaureerde schilderijen.