Kieldrecht


In de 12 eeuw sprak men reeds van "'t Hooge lande van Kieldrecht"
een schiereiland gelegen tegen de Honte, wat de oude naam van de Schelde is. In de archieven van de St Pietersabdij is er voor de eerste keer sprake van Kieldrecht omstreeks 1240 althans over de parochie aldaar.

De omgeving van Kieldrecht wordt gekenmerkt door een vrijwel ontbreken van historische gebouwen, wat te wijden is aan het feit dat door oorlogen veel is verwoest. Er leefde ongeveer 250 gezinnen in heel kleine huisjes en dat was het.Men spreekt in dit verband steeds over de Kouterse bewoners.
Ook is de gemeente gekend als grensgemeente daar het aanpalende dorp “Nieuw Namen” werkelijk in Kieldrecht verstrengeld is.Na de oorlogsjaren was hier menig avontuur te beleven daar het smokkelen van boter e.d. uit Holland zéér winstgevend was, langs de andere zijde stonden de douaniers om dit te verkomen .

Kieldrecht heeft in het verleden een vissersvloot gehad die op een bepaald moment wel 80 vaartuigen telde.
Nu blijft er van Kieldrecht niet veel meer over, en daar is de industrie niet vreemd aan.

Wie kent er niet "De Kreek" officieël het natuurreservaat De Grote Geule, 
dit gebied werd in 1982 officieël erkend.
Menig natuurliefhebber heeft het in zijn hart gesloten.

De huidige kerk dateert van 1712 (St Michielskerk)

Kunstwerken:
- Een schilderij uit de 17de eeuw "Christus tussen de twee moordenaars" 
  van Martin De Vos.
- Een St.Michielsbeeldje uit de 18de eeuw gesneden uit hout.
- Predikstoel 18de eeuw met beeld van aartsengel Michael.
- Grafstenen langs buitenzijde kerk.