Sorry, your browser doesn't support Java(tm).    

Over Het Boek

Het boek werd geschreven door twee eminente Beverse heemkundigen:
GabriŽl en Richard Willems. Zowel vader als zoon Richard 
kwamen regel≠matig op het kasteel toen het nog in bezit was van de familie de Brouchoven de Bergeyck.

GabriŽl Willems, ere-conservator van Cortewalle, was de stuwende kracht achter het behoud en de restauratie van dit 15de eeuws kasteel. 
Cortewalle is zijn levenswerk en dit boek is er de bekroning van. 
De inhoud van dit kunstboek is zeer gevarieerd en 
belicht een groot stuk Beverse geschiedenis.

Richard brengt o.a. het verhaal van het kasteel zoals het er uitzag eind jaren vijftig, belicht de relatie tussen de bewoners van Cortewalle en de Beverenaars en geeft een beschrijving van het kasteel zoals het er vandaag de dag uitziet. 
Hij vertelt over Ter Vesten,Ter Gaver en Villa Alix.


De verkoop van de inboedel in 1961,de processie en enkele anekdotes 
komen eveneens aan bod. GabriŽl belicht de bewoners van het kasteel 
van de 15de eeuw tot vandaag en geeft een volledig genealogisch overzicht  van defamilies Triest, Goubau en de Brouchoven de Bergeyck. Stukken uit het familiearchief van de familie de Bergeyck en tal van intervieuws zorgen ervoor dat de lezer een andere kijk zal hebben op Cortewalle.

 


Een onmisbaar naslagwerk voor wie iets over Cortewalle wil weten.Het boek bevat bovendien een groot aantal prachtige kleurenfoto's, stambomen, oude figuratieve kaarten, postkaarten,archiefteksten en zo meer.
Enkele gedichten over het kasteel en park geven het boek een poŽtisch karakter.

Inlichtingen: Culturele dienst Beveren


info aangeboden door: